Przegląd

Wzorce kodu

Przenoszenie aplikacji wymiany walut

Wdrażanie aplikacji wymiany walut

Zobacz przykładowy kod do wdrożenia aplikacji Python na platformie OpenShift w chmurze IBM Cloud, który poprawia bezpieczeństwo, responsywność i odporność.

Modernizacja aplikacji w oparciu o język PHP

Modernizacja aplikacji w oparciu o platformę OpenShift

Ten wzorzec kodu to aplikacja WWW napisana w języku PHP Hypertext Preprocessor. Została stworzona, aby zaprezentować, jak mikrousługi oparte na środowisku Kubernetes unowocześniają tradycyjne aplikacje, korzystając z pakietu narzędzi OpenShift Source-to-Image (S2I).

Koncentracja na ochronie prywatności danych

Koncentracja na ochronie prywatności danych

Budowa i wdrożenie zaplecza aplikacji opartego na mikrousługach na platformie Red Hat OpenShift w chmurze IBM Cloud.

Modernizacja aplikacji Java EE

Modernizacja aplikacji Java EE

Dowiedz się, jak zmodernizować aplikację Java EE działającą w produkcie IBM® Open Liberty, przekształcając ją w mikrousługi oparte na środowisku Kubernetes. Stwórz obraz kontenera aplikacji RESTful dla systemu połączonego z bazą danych MySQL, wdrożonego w korporacyjnym środowisku Kubernetes.

Modernizacja aplikacji z wykorzystaniem S2I

Modernizacja aplikacji z wykorzystaniem S2I

Ta aplikacja WWW wykorzystująca środowisko Node.js pokazuje, jak mikrousługi oparte na środowisku Kubernetes unowocześniają tradycyjne aplikacje, korzystając z pakietu narzędzi OpenShift S2I. Poznaj otwarte standardy i technologie interfejsów do tworzenia niestandardowych wykresów i responsywnych projektów.

Zasoby

Red Hat OpenShift i Kubernetes

Sai Vennam, IBM Developer Advocate, wyjaśnia, co różni projekt typu Open Source w środowisku Kubernetes i produkt OpenShift.

Tworzenie szablonów za pomocą platformy Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Twórz zasobniki, kontenery i obrazy kontenerów oraz zarządzaj nimi — bez użycia demona kontenera.

Zasoby programisty OpenShift

Znajdź więcej zasobów dotyczących Red Hat OpenShift on IBM Cloud — artykuły, kursy, prezentacje Tech Talk, wzorce kodu i inne.

Szkolenia w chmurze IBM Cloud dla programistów

Rozwijaj umiejętności związane z platformą OpenShift, korzystając z kursów dostępnych w ramach certyfikacji IBM Cloud Professional Developer.

Szkolenia w chmurze IBM Cloud dla architektów

Rozwijaj umiejętności związane z platformą OpenShift, korzystając z kursów w ramach certyfikacji IBM Cloud Professional Architect.

Dołącz do społeczności

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące chmury IBM Cloud bezpośrednio od naszych klientów.