Dostępne opcje pamięci masowych

IBM Cloud® Object Storage oferuje szeroką gamę klas pamięci masowych, które odpowiadają na różne potrzeby związane z przechowywaniem danych i uzyskiwaniem do nich dostępu, a jednocześnie umożliwiają skuteczne zarządzanie kosztami wykorzystania pamięci masowej.

Smart Tier rozwiązanie można wykorzystywać w przypadku wszystkich obciążeń, ale przede wszystkim wtedy, gdy wzorce uzyskiwania dostępu są nieznane lub trudne do przewidzenia. Smart Tier wyróżnia uproszczona struktura cenowa i automatyczna optymalizacja kosztów, dzięki czemu co miesiąc ponosisz optymalne koszty wykorzystania pamięci masowej.

Standard, Vault lub Cold Vault — przeznaczone do użytku w sytuacjach, gdy aktywność podejmowana wobec danych jest łatwiejsza do przewidzenia i bardziej powtarzalna. Oferowane klasy pamięci masowych odpowiadają na potrzeby związane z uzyskiwaniem dostępu do aktywnych, mniej aktywnych i nieaktywnych danych.

Archive (Archiwum) — ułatwia zarządzanie cyklem życia danych i obniża koszty pamięci masowej poprzez automatyczne umieszczenie danych w warstwie IBM Cloud Object Storage Archive na potrzeby długoterminowego przechowywania.

Niebieskie, zielone i szare okrągłe ikony symbolizujące warstwy i archiwum

Smart Tier

Klasę Smart Tier stworzono z myślą o zmiennej naturze danych. To, jak korzystasz z danych, może zmieniać się z miesiąca na miesiąc, w miarę upływu czasu. Dzięki Smart Tier nie musisz martwić się ryzykiem przekroczenia budżetu z powodu wyboru niewłaściwej klasy pamięci masowej lub podejmowania częstszej aktywności wobec danych. To proste: przechowujesz dane w rozwiązaniu Smart Tier i co miesiąc automatycznie otrzymujesz fakturę rozliczaną według najkorzystniejszej dla Ciebie stawki. Automatyczna optymalizacja kosztów pamięci masowych działa w oparciu o wbudowany mechanizm klasyfikowania do warstw w oparciu o aktywność podejmowaną wobec danych.

Trzy okrągłe niebieskie ikony ponumerowane od pierwszej do trzeciej

Smart Tier: Jak to działa

1. Utwórz zasobnik pamięci masowej Smart Tier w celu śledzenia aktywności podejmowanej wobec danych

Utwórz zasobnik pamięci masowej Smart Tier w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage, a następnie prześlij swoje obiekty i zarządzaj nimi. Aktywność podejmowana wobec danych będzie śledzona w ciągu miesiąca.

2. Automatyczne klasyfikowanie do warstw

Pod koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego Smart Tier klasyfikuje dane przechowywane w jednej z trzech wbudowanych warstw — „gorącej”, „chłodnej” lub „zimnej” — w zależności od aktywności podejmowanej wobec danych.

3. Zoptymalizowane rozliczenia miesięczne

Co miesiąc otrzymujesz fakturę naliczaną według stawek obowiązujących dla aktywnych, mniej aktywnych i nieaktywnych danych przechowywanych w warstwie Smart Tier.

Klasy pamięci masowej w przypadku przewidywalnej aktywności podejmowanej wobec danych

Standard (aktywne dane)

Do obsługi aktywnych danych, do których dostęp jest uzyskiwany wielokrotnie w ciągu miesiąca. Dane są dostępne natychmiast, gdy chcesz je uzyskać. Za przywracane dane nie jest pobierana żadna opłata. Do powszechnych zastosowań tego rozwiązania należą: przesyłanie strumieniowe treści mobilnych i WWW, tworzenie i eksploatacja oprogramowania, analizy danych, praca grupowa i obsługa repozytoriów treści aktywnych.

Vault (mniej aktywne dane)

Do obsługi mniej aktywnych danych, do których dostęp jest uzyskiwany raz w miesiącu lub rzadziej. Dane są dostępne natychmiast, gdy chcesz je uzyskać. W wypadku odczytywania danych naliczana jest niewielka opłata za udostępnianie. Wartość progowa warstwy Vault dla rozmiaru obiektów i okresu przechowywania pozwala na wykorzystanie tej usługi do obsługi „zimniejszych”, mniej aktywnych danych. Rozwiązanie to jest powszechnie wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania zasobów cyfrowych.

Cold Vault (nieaktywne dane)

Do obsługi nieaktywnych danych, do których dostęp jest uzyskiwany kilka razy w roku. W wypadku odczytywania danych naliczana jest większa opłata za pobieranie. Wartość progowa warstwy Cold Vault dla rozmiaru obiektów i okresu przechowywania pozwala na wykorzystanie tej usługi do obsługi „zimnych”, nieaktywnych danych. Rozwiązanie jest powszechnie wykorzystywane do długoterminowego przechowywania kopii zapasowych, przechowywania dużych zestawów danych, na przykład danych badawczych, lub starszych treści multimedialnych, które muszą być przechowywane w sposób ekonomiczny, a przy tym łatwo dostępne.

Archiwizowanie danych

Archiwum IBM Cloud Object Storage to generująca najniższe koszty opcja składowania danych, które są rzadko użytkowane, ale muszą być długo przechowywane, na przykład z powodu obowiązujących wymogów formalno-prawnych lub wytycznych biznesowych. Klient może zarządzać cyklem życia danych, stosując strategię archiwizacji dla obiektów zapisanych w jego zasobnikach obiektowej pamięci masowej w dowolnej warstwie klasy pamięci masowej (Smart Tier, Standard, Vault i Cold Vault). Po wskazanym okresie obiekty są archiwizowane. W razie potrzeby dostęp do zarchiwizowanego obiektu można uzyskać, przywracając jego tymczasową kopię.

Niebieskie, zielone i szare okrągłe ikony symbolizujące warstwy i archiwum

Korzyści z archiwizacji danych

Najniższy koszt

Archiwum to generująca najniższe koszty opcja przechowywania danych (przechowywanie danych — USD 0.00099/GB/miesiąc, przywracanie danych — USD 0.02/GB). Rozwiązanie to sprawdza się, gdy wymagane jest długie przechowywanie danych, na przykład ze względów regulacyjnych lub wymagane przepisami, oraz zachowanie dużych zestawów danych, a także podczas długoterminowego przechowywania kopii zapasowych.

Przenoszenie danych przy użyciu strategii archiwizacji

Archiwum współpracuje z istniejącymi warstwami klas pamięci IBM Cloud Object Storage: Smart Tier, Standard, Vault i Cold Vault. Dzięki temu przy użyciu strategii opartych na wieku można przenosić obiekty do długoterminowego, generującego mniejsze koszty archiwum, by jeszcze bardziej obniżyć wydatki. Po zarchiwizowaniu obiektu użytkownik może w razie potrzeby uzyskać do niego dostęp, przywracając jego tymczasową kopię (przywrócenie kopii może zająć do 12 godzin).

Uproszczony interfejs API

Do obsługi cyklu przekazywania danych i ich przywracania użytkownik może wykorzystać interfejs API IBM Cloud Object Storage, który obsługuje struktury API S3. Oprócz tego za pomocą pakietów SDK dla IBM Cloud Object Storage można też pisać własne aplikacje.