Przegląd

Możliwości klas pamięci masowej

Standard (aktywne dane)

Standard (aktywne dane)

Ten poziom jest używany do obsługi aktywnych danych, do których dostęp uzyskuje się wielokrotnie w ciągu miesiąca. Dane są dostępne natychmiast, gdy są potrzebne. Do powszechnych zastosowań tego rozwiązania należą: przesyłanie strumieniowe treści mobilnych i WWW, tworzenie i eksploatacja oprogramowania, analizy danych, praca grupowa i obsługa repozytoriów aktywnych treści. Za przywracanie danych nie jest pobierana żadna opłata. Brak wytycznych dotyczących minimalnego rozmiaru obiektu lub minimalnego okresu.

Vault (mniej aktywne dane)

Vault (mniej aktywne dane)

Ten poziom jest używany do obsługi mniej aktywnych danych, do których dostęp uzyskuje się raz w miesiącu lub rzadziej. Dane są dostępne natychmiast, gdy chcesz je uzyskać. W wypadku odczytywania danych naliczana jest niewielka opłata za udostępnianie. Rozwiązanie to jest powszechnie wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania zasobów cyfrowych. Wartości progowe warstwy Vault dotyczące rozmiaru obiektów i okresu przechowywania, za które naliczana jest opłata, są następujące: minimum 128 kB i minimum 30 dni.

Cold Vault (nieaktywne dane)

Cold Vault (nieaktywne dane)

Ten poziom jest używany do obsługi danych, do których dostęp uzyskuje się tylko kilka razy w roku. W wypadku odczytywania danych naliczana jest większa opłata za pobieranie. Rozwiązanie jest powszechnie wykorzystywane do długoterminowego przechowywania kopii zapasowych, przechowywania dużych zestawów danych lub starszych treści multimedialnych. Wartości progowe warstwy Cold Vault dla rozmiaru obiektów i okresu przechowywania, za które naliczana jest opłata, są następujące: minimum 256 kB i minimum 90 dni. Obiekty mniejsze niż rozmiar minimalny są obciążone opłatą równą minimalnemu rozmiarowi obiektu podlegającemu fakturowaniu.

Szczegóły dotyczące warstwy Smart Tier

Smart Tier: Jak to działa

Szczegóły dotyczące archiwizacji

Korzyści z archiwizacji danych

Przypisy

¹Dane są klasyfikowane jako aktywne, jeśli liczba operacji ≥ 1000 x {przechowywanie (GB) — odtwarzanie (GB)}

Dane są klasyfikowane jako nieaktywne, jeśli liczba operacji ≤ {przechowywanie (GB) — odtwarzanie (GB)}

Dane są klasyfikowane jako mało aktywne, jeśli nie jest spełniony żaden z powyższych warunków. Więcej informacji na ten temat można zobaczyć w sekcji dotyczącej fakturowania.

²Archive (do archiwizacji danych nieaktywnych): Odtwarzanie danych z archiwum zajmuje do 12 godzin. Minimalny okres przechowywania danych w archiwum wynosi 90 dni.

Accelerated Archive (do przyspieszonej archiwizacji danych mało aktywnych): Odtwarzanie danych z Accelerated Archive zajmuje do 2 godzin. Minimalny okres przechowywania danych w Accelerated Archive wynosi 90 dni.