Przegląd

Najważniejsze informacje o rozwiązaniach w zakresie odporności

Opcja międzyregionalna

Opcja międzyregionalna
Definicja
Ochrona w wielu regionach z regionalnym dostępem współbieżnym.
Zalecane zastosowanie
Zapewnianie ciągłości biznesowej, dostępności i odporności w wielu regionach.
Opóźnienie
Setki milisekund
Możliwość integracji z usługami IBM Cloud
Nie wszystkie integracje z usługami IBM Cloud są dostępne.
Różne lokalizacje
Dallas, Waszyngton, San Jose, Amsterdam, Frankfurt, Mediolan, Hongkong, Tokio, Seul
Ochrona
Ochrona przed niedostępnością całego regionu lub wyłączeniem.

Szczegóły opcji zapewniania odporności

Opcja regionalna
Definicja
Ochrona w wielu ośrodkach w regionie z dostępem współbieżnym do centrum przetwarzania danych.
Zalecane zastosowanie
Domyślny wybór opcji zapewniania odporności. Zalecane do rozwoju aplikacji oraz obsługi obciążeń o wysokich i niskich opóźnieniach.
Opóźnienie
Dziesiątki milisekund
Możliwość integracji z usługami IBM Cloud
Najszerszy zakres obsługiwanych integracji z usługą IBM Cloud.
Różne lokalizacje
Waszyngton, Dallas, Londyn, Frankfurt, Tokio, Sydney
Ochrona
Ochrona obejmuje awarie w całym ośrodku, ale nie awarie w regionie.

Pojedyncze centrum przetwarzania danych

Pojedyncze centrum przetwarzania danych
Definicja
Ochrona i dostęp za pośrednictwem pojedynczego centrum przetwarzania danych.
Zalecane zastosowanie
Dane krajowe i z lokalnymi ograniczeniami.
Opóźnienie
Dziesiątki milisekund
Możliwość integracji z usługami IBM Cloud
Nie wszystkie integracje z usługami IBM Cloud są dostępne; niektóre usługi mogą być obsługiwane poza regionem.
Różne lokalizacje
Amsterdam, Oslo, Ćennaj, Paryż, Hongkong, San Jose, Meksyk, Sao Paulo, Mediolan, Seul, Montreal, Toronto
Ochrona
Dane mogą być bezpowrotnie utracone w przypadku awarii. Zalecana kopia zapasowa po stronie klienta.