Rozwiązania dla Twojej firmy

Trzymaj dane w bezpiecznej chmurze, korzystając z różnych rozwiązań, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie przechowywania danych. IBM Cloud® Object Storage udostępnia ośrodki na całym świecie i odpowiada na potrzeby związane z przechowywaniem danych, oferując trzy opcje zapewniania odporności.

Opcje zapewniania odporności:

  • Międzyregionalna: dane są przechowywane w trzech regionach jednej strefy geograficznej w celu uzyskania najwyższej dostępności i odporności.
  • Regionalna: dane są przechowywane w kilku centrach przetwarzania danych w jednym regionie geograficznym w celu uzyskania najlepszego poziomu dostępności i wydajności.
  • Pojedyncze centrum przetwarzania danych:  dane są przechowywane na wielu urządzeniach w jednym centrum przetwarzania danych. To rozwiązanie sprawdza się wtedy, gdy najważniejsza jest lokalizacja danych.

Mapa świata przedstawiająca międzyregionalne, regionalne i pojedyncze centra przetwarzania danych

Szczegóły opcji zapewniania odporności

 Opcja międzyregionalnaOpcja regionalnaPojedyncze centrum przetwarzania danych 
Definicja— Ochrona w wielu regionach z równoległym dostępem regionalnym.— Ochrona w wielu ośrodkach w regionie z równoległym dostępem do centrum przetwarzania danych.— Ochrona i dostęp za pośrednictwem pojedynczego centrum przetwarzania danych.
Zalecane zastosowanie

— Gdy najważniejsze jest utrzymywanie ciągłości biznesowej w kilku regionach.

— Kiedy najważniejszymi priorytetami są dostępność i odporność.

— Najlepsze połączenie ceny, wydajności i dostępności.

— Opcja polecana zamiast opcji międzyregionalnej w wypadku większości zastosowań, w tym do obsługi analiz danych, wielkich zbiorów danych lub jezior danych, tworzenia aplikacji i przetwarzania obciążeń charakteryzujących się niewielkimi opóźnieniami.

— To domyślna opcja zapewniania dostępności.

— Kiedy dane w pierwszej kolejności muszą być przechowywane na terenie kraju.

— Kiedy obowiązują ograniczenia dotyczące lokalizacji danych.
Opóźnienie— Setki milisekund— Dziesiątki milisekund— Dziesiątki milisekund
Możliwość integracji z usługami IBM Cloud— Nie wszystkie usługi IBM Cloud można zintegrować w wypadku opcji międzyregionalnej.— Opcja regionalna oferuje największy zakres możliwych integracji z usługami IBM Cloud.

— Nie wszystkie usługi IBM Cloud można zintegrować w wypadku pojedynczego centrum przetwarzania danych. 

— Oprócz tego niektóre dostępne usługi mogą być utrzymywane na serwerach poza danym regionem.

Ochrona— Ochrona przed wyłączeniem lub niedostępnością w całym regionie.— Zapewniana jest ochrona przed przestojem w całym ośrodku, ale nie przed wyłączeniami regionalnymi.— W przypadku dojścia do katastrofy w centrum przetwarzania danych (pożaru, zalania itp.) odzyskanie danych może być niemożliwe.  Klientom zaleca się wykonanie kopii zapasowej.