Co to jest?

Co to jest? 

IBM Cloud Object Storage to usługa pamięci masowej, która może być używana do przechowywania nieustrukturyzowanych danych i została zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności, odporności i bezpieczeństwie. Dostęp do danych można uzyskać za pośrednictwem pakietów SDK lub interfejsu użytkownika IBM.

Jakie możliwości oferuje IBM Cloud Object Storage?

Dzięki IBM Cloud Object Storage za pośrednictwem samoobsługowego portalu opartego na interfejsach API RESTful lub pakietach SDK można uzyskiwać dostęp do nieustrukturyzowanych danych praktycznie z każdego miejsca na świecie. W zależności od potrzeb rozwiązania można używać jako repozytorium do przechowywania i odtwarzania kopii zapasowych, archiwum, repozytorium treści multimedialnych, jeziora danych do zadań analitycznych lub jako usługi przechowywania danych dla aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury.

Jakie dane może przechowywać IBM Cloud Object Storage?

Na tej platformie można przechowywać dowolne dane, na przykład obrazy, nagrania wideo lub dokumenty. Nie ma również ograniczeń co do ich formatu.

Jaka jest pojemność IBM Cloud Object Storage?

Możliwe jest przesyłanie obiektów o rozmiarze do 10 TB. Żaden klucz obiektu nie może przekraczać 1024 znaków długości. Najlepiej jest unikać znaków, które mogą być problematyczne w adresach WWW (np. ?, =, <, itp.). Nie należy używać żadnych informacji, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie któregokolwiek użytkownika (osoby fizycznej) na podstawie imienia i nazwiska, lokalizacji lub jakiejkolwiek innej nazwy własnej (dane osobowe). Nie ma też w tym wypadku żadnego praktycznego ograniczenia w ilości pamięci masowej, której można używać w pojedynczej instancji pamięci masowej lub pojedynczym zasobniku. Każdy zasobnik może zmieścić miliardy obiektów.

Jeśli do przesyłania danych używa się konsoli, rozmiar obiektów nie może przekraczać 200 MB, chyba że zostanie zainstalowane rozwiązanie Aspera zapewniające szybki transfer danych. Technologia szybkiego przesyłania danych Aspera pozwala na przesyłanie większych obiektów w tle zamiast w aktywnym oknie przeglądarki. Oprócz tego transfery można wyświetlać, zatrzymywać i anulować.

W jaki sposób są zorganizowane dane na platformie IBM Cloud Object Storage?

Informacje przechowywane na platformie IBM Cloud Object Storage są zaszyfrowane i rozproszone między wieloma lokalizacjami geograficznymi. Ta usługa opiera się na wykorzystaniu rozwiązań IBM Object Storage System dla rozproszonych środowisk pamięci masowych.

Czy usługa IBM Cloud Object Storage jest oferowana w ramach umowy dotyczącej poziomu usługi (SLA)?

Dla każdego pięciominutowego okresu procent dostępności jest określany przez podzielenie liczby zleceń usługi, które wywołują kod błędu „Internal Service Error” (Wewnętrzny błąd usługi) albo „Service Unavailable” (Usługa niedostępna), przez całkowitą liczbę zleceń usługi w danym okresie. Zlecenia usługi z takim kodem błędu nie zostaną wzięte pod uwagę, jeśli błąd jest związany z jednym z wykluczeń wymienionych w sekcji 3.1 Opisu Usługi IBM Cloud lub jeśli klient nie używa międzyregionalnych globalnych punktów końcowych w ramach oferty międzyregionalnej. Miesięczny procent dostępności to średnia pięciominutowych procentów dostępności w zakontraktowanym miesiącu.

Poziom dostępności klasy obiektowej pamięci masowej  Kredyt
Standard/FlexVaultCold 
< 99,95%< 99,50%< 99,00%10%
< 99,90%< 99,00%< 98,00%25%

Roszczenie z tytułu umowy SLA należy zgłosić w ciągu 60 dni od końca zakontraktowanego miesiąca za pomocą formularza dostępnego w portalu IBM Cloud Service. Zgłoszenie musi zawierać informacje wystarczające do zidentyfikowania konta pamięci masowej i/lub zasobników pamięci masowej, których dotyczy problem, a także otrzymane wiadomości o błędach, informacje o dacie, godzinie i punkcie końcowym użytym do połączenia z rozwiązaniem Cloud Object Storage oraz inne informacje niezbędne do zweryfikowania roszczenia. W zgłoszeniu należy też odwołać się, stosownie do przypadku, do zgłoszeń o wsparcie IBM. Kredyt to najwyższa mająca zastosowanie rekompensata, której wysokość zależy od obowiązującej w czasie zakontraktowanego miesiąca dostępności dla danego poziomu usługi i jest obliczana na podstawie miesięcznych opłat za usługę, której dotyczy problem. Wysokość kredytów nie może przekroczyć 25% takiej opłaty miesięcznej. Opisana umowa SLA ma zastosowanie tylko do produktów IBM Cloud Object Storage i nie dotyczy obiektowej pamięci masowej OpenStack.

Ile zasobników mogę udostępnić?

Klient może udostępnić 100 zasobników na jedną instancję usługi Cloud Object Storage. W wypadku chęci udostępnienia większej liczby zasobników należy skontaktować się z zespołem wsparcia dla klientów.

Czy rozmiar obiektów, które mogę przesłać i przechowywać, jest ograniczony?

Możliwe jest przesyłanie obiektów o rozmiarze do 10 TB. Żaden klucz obiektu nie może przekraczać 1024 znaków długości. Najlepiej jest unikać znaków, które mogą być problematyczne w adresach WWW (np. ?, =, <, itp.). Nie należy używać żadnych informacji, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie któregokolwiek użytkownika (osoby fizycznej) na podstawie imienia i nazwiska, lokalizacji lub jakiejkolwiek innej nazwy własnej (dane osobowe). Nie ma też w tym wypadku żadnego praktycznego ograniczenia w ilości pamięci masowej, której można używać w pojedynczej instancji pamięci masowej lub pojedynczym zasobniku. Każdy zasobnik może zmieścić miliardy obiektów.

Jeśli do przesyłania danych używa się konsoli, rozmiar obiektów nie może przekraczać 200 MB, chyba że zostanie zainstalowane rozwiązanie Aspera zapewniające szybki transfer danych. Technologia szybkiego przesyłania danych Aspera pozwala na przesyłanie większych obiektów w tle zamiast w aktywnym oknie przeglądarki. Oprócz tego transfery można wyświetlać, zatrzymywać i anulować.

Jak zdecydować, czy do przechowywania danych wybrać opcję regionalną, międzyregionalną czy pojedyncze centrum przetwarzania danych?

Jak zdecydować, czy do przechowywania danych wybrać opcję regionalną, międzyregionalną czy pojedyncze centrum przetwarzania danych?

 • Regionalna opcja zapewniania odporności sprawdza się, gdy ważne są niskie opóźnienia. W jej ramach dane są rozproszone między trzema centrami przetwarzania danych IBM w jednym regionie.
 • Międzyregionalna opcja zapewniania odporności służy do utrzymywania newralgicznej dostępności. Dane klienta są w jej ramach przechowywane w trzech centrach przetwarzania danych IBM w co najmniej trzech regionach. Opcja międzyregionalna zapewnia odporność wynikającą z rozproszenia geograficznego i jest dostępna w wielu punktach końcowych.
 • Pojedyncze centrum przetwarzania danych warto wybrać, gdy najważniejsza jest lokalizacja danych. Dane są wtedy przechowywane w jednym centrum przetwarzania danych. Dane są rozproszone między wieloma fizycznymi urządzeniami dedykowanymi do ich przechowywania, ale znajdują się w jednym centrum przetwarzania danych. W wypadku awarii takie ośrodki nie oferują zautomatyzowanego replikowania ani tworzenia kopii zapasowej.

Jak wybrać lokalizację geograficzną, w której należy przechowywać dane?

Oprócz wybrania między opcją regionalną, międzyregionalną a pojedynczym centrum przetwarzania danych, pod uwagę warto wziąć kilka czynników:

 1. Może chcesz wybrać lokalizację, która zmniejszy opóźnienia podczas uzyskiwania dostępu do danych.
 2. Może chcesz wybrać lokalizację, która będzie odpowiadać obowiązującym przepisom i/lub wymogom regulacyjnym.
 3. Może chcesz sprawdzić różne modele płatności.
 4. Może chcesz wybrać lokalizację odległą od innych operacji, by zyskać nadmiarowość.

Czy mogę korzystać z rozwiązania IBM Cloud Object Storage, nawet jeśli nie przebywam w USA lub UE?

Tak, z rozwiązania IBM Cloud Object Storage można korzystać w dowolnym miejscu na świecie. Podczas tworzenia zasobnika musisz jedynie wybrać lokalizację, w której będą przechowywane dane.

Jakie klasy pamięci masowej oferuje IBM Cloud Object Storage?

Jakie klasy pamięci masowej oferuje IBM Cloud Object Storage? 

 • Standard: jest to rozwiązanie zaprojektowane do przechowywania często użytkowanych danych, które zapewnia większą wydajność i niższą cenę w takich zastosowaniach, jak współpraca, przeprowadzanie analiz, obsługa repozytoriów treści aktywnych oraz synchronizacja i udostępnianie aplikacji. To świetne rozwiązanie, gdy dostęp do danych jest potrzebny kilka razy w miesiącu. 
 • Vault: służy do przechowywania rzadziej użytkowanych danych i może zastąpić nośniki taśmowe oraz służyć do obsługi kopii zapasowych oraz usuwania skutków awarii i katastrof. To świetny wybór, gdy z dostępu do danych korzysta się raz w miesiącu lub rzadziej. 
 • Cold Vault: jest to rozwiązanie przeznaczone do przechowywania bardzo rzadko użytkowanych danych i sprawdza się w takich zastosowaniach, jak archiwizacja, przechowywanie zasobów cyfrowych oraz długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych w celu zachowania zgodności z przepisami. Służy do długoterminowego przechowywania danych, do których dostęp jest potrzebny w minimalnym zakresie. 
 • Flex: jest to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o nieprzewidywalnych schematach wykorzystania danych, na przykład obsłudze aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury lub dynamicznych witryn WWW, gdzie dane mogą być jednego dnia udostępniane z bardzo dużą częstotliwością, a następnego wcale. W wypadku tej usługi opłata za łączną pojemność i pobieranie danych ma ustaloną maksymalną wysokość, więc z danych można w ekonomiczny sposób korzystać tak często, jak to potrzebne.

Czy muszę utworzyć nowe konto, jeśli chcę przechowywać moje dane, korzystając z klasy Vault lub Cold Vault pamięci masowej?

Nie. Klasy pamięci masowej są definiowane na poziomie zasobnika. Wystarczy więc utworzyć nowy zasobnik skonfigurowany z wybraną klasą pamięci.

Czy mogę zmienić klasę pamięci masowej zasobnika? Czy jeśli na przykład przechowujemy rzadko używane dane produkcyjne w pamięci klasy „Standard”, to możemy swobodnie zmienić ją na „Vault”, by obniżyć koszty?

Zmiana klasy pamięci masowej wymaga ręcznego przeniesienia lub skopiowania danych z jednego zasobnika do innego, który ma wybraną klasę pamięci masowej.

Jak działa archiwum oparte na strategiach?

Jak działa archiwum oparte na strategiach?

Oparte na strategiach archiwum IBM Cloud Object Storage (archiwum) to nasze najbardziej ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające przechowywanie danych, które są rzadko użytkowane. Archiwum współdziała z każdą z naszych warstw klas pamięci masowej (Standard, Vault, Cold Vault lub Flex) i umożliwia skonfigurowanie strategii archiwizacji względem zasobnika na obiekty, by po określonym czasie dane były przenoszone do archiwum. Klient może na przykład utworzyć strategię archiwizacji dla dowolnego istniejącego zasobnika lub nowego zasobnika w dowolnej warstwie klas pamięci masowej. Korzystając ze strategii archiwizacji, może określić czas, po którym nowe obiekty w zasobniku są przenoszone do archiwum, tak by działo się to natychmiast (konfiguracja strategii archiwizacji na 0 dni) lub po upływie dowolnego okresu (do 10 lat).

Kto może korzystać z archiwum?

Korzystając z archiwum, każda organizacja może zarządzać kosztami pamięci masowej przez określenie strategii archiwizacji, która na podstawie wieku obiektów automatycznie i masowo przeniesie starzejące się dane do generującego najniższe koszty archiwum.

W jaki sposób archiwum jest zintegrowane z innymi warstwami klas IBM Cloud Object Storage?

Strategię archiwizacji można skonfigurować dla zasobnika tak, by przenosiła przechowywane obiekty z dowolnej warstwy klas pamięci masowej (Standard, Vault, Cold Vault i Flex). Te same operacje można wykonywać we wszystkich warstwach pamięci masowej i stosować strategie archiwizacji względem znajdujących się w nich obiektów. W jednym zasobniku można przechowywać nieograniczoną liczbę obiektów.

Czy archiwum jest dostępne we wszystkich lokalizacjach IBM Cloud Object Storage?

Aby korzystać z archiwum, trzeba utworzyć zasobniki w ramach opcji regionalnej. Dostępne regiony można sprawdzić tutaj

Czy mogę skonfigurować strategię archiwizacji dla istniejącego już zasobnika?

Tak, strategię archiwizacji można skonfigurować dla istniejącego już zasobnika. Strategia będzie obowiązywać względem nowych przesyłanych obiektów i nie wpłynie na obiekty znajdujące się już w zasobniku.

Czy mogę przenieść dane bezpośrednio do archiwum?

Możesz określić wartość dla strategii archiwizacji na 0 dni, wtedy obiekty będą archiwizowane natychmiast. Strategia obowiązuje względem nowych przesyłanych obiektów i nie wpływa na obiekty znajdujące się już w zasobniku.

Jak pobrać zarchiwizowane obiekty?

W tym celu trzeba odtworzyć zarchiwizowany obiekt. Dostęp do odtworzonego obiektu można uzyskać za pośrednictwem pierwotnej warstwy klas pamięci masowej. Odtworzenie obiektu może zająć do 12 godzin.

Jak uruchamiać zapytania SQL dotyczące zarchiwizowanych danych?

Należy odtworzyć obiekt w pierwotnej klasie pamięci masowej (Standard, Vault, Cold Vault lub Flex), a następnie wysłać zapytanie SQL do odtworzonego obiektu.

Co się stanie, jeśli zmodyfikuję/usunę istniejącą strategię archiwizacji?

Wszelkie zmiany wprowadzane w istniejącej już strategii archiwizacji zasobnika mają zastosowanie tylko w wypadku nowych przesyłanych obiektów. Względem obiektów znajdujących się już w zasobniku obowiązuje stara strategia archiwizacji sprzed wprowadzenia zmian.

Ile kosztuje przechowywanie danych w archiwum?

Cena za użytkowanie archiwum to 0,002 USD za GB/miesiąc w wypadku przechowywania danych i 0,02 USD za GB w wypadku odtwarzania danych (przykład dla regionu USA). Z przechowywaniem/odtwarzaniem danych z archiwum nie wiążą się żadne ukryte opłaty operacyjne.

Jak bezpieczne są moje dane?

Jak bezpieczne są moje dane?

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage jest niezwykle bezpieczne. Początkowo tylko właściciele zasobników i obiektów mają dostęp do utworzonej przez siebie instancji obiektowej pamięci masowej w chmurze. Usługa ta pozwala korzystać z funkcji uwierzytelniania użytkownika przed udostępnieniem mu danych. Oferowane mechanizmy kontroli dostępu, takie jak działające w zasobnikach strategie, umożliwiają przyznawanie upoważnień tylko wybranym użytkownikom i aplikacjom. Dane można bezpiecznie przesyłać/pobierać za pośrednictwem punktów końcowych używających protokołu HTTPS.

Jeśli potrzebujesz większego bezpieczeństwa, możesz skorzystać z usługi Key Protect lub Server-Side Encryption (SSE-C) z opcją wykorzystania kluczy klienta do szyfrowania przechowywanych danych w spoczynku. IBM Cloud Object Storage zapewnia technikę szyfrowania zgodną zarówno z usługą Key Protect, jak i SSE-C. Oba te rozwiązania pozwalają na szyfrowanie danych po stronie serwera.

Jak kontrolować dostęp do danych przechowywanych w pamięci Cloud Object Storage?

Za pośrednictwem systemu zarządzania dostępem i tożsamością (IAM) możesz uzyskać dostęp do mechanizmów kontroli i zabezpieczyć dane. Strategie IAM umożliwiają organizacjom z większą liczbą pracowników utworzenie wielu kont użytkowników i zarządzanie nimi za pomocą jednego konta IBM Cloud. Wykorzystując strategie IAM, firmy mogą przyznawać użytkownikom systemu IAM kontrolę nad ich instancją usługi Cloud Object Storage, zasobnikami itd.

Jaką odporność ma IBM Cloud Object Storage?

Jaką odporność ma IBM Cloud Object Storage? 

Platformę IBM Cloud Object Storage zaprojektowano tak, aby zapewniała odporność obiektów na poziomie 99,999999999% w danym roku. Oprócz tego dane są dzielone za pomocą algorytmów rozpraszania informacji (IDA) na nieidentyfikowalne „kawałki”, które następnie trafiają do różnych centrów przetwarzania danych w obrębie sieci, dzięki czemu przesyłanie i przechowywanie danych jest zawsze poufne i bezpieczne. Pełna kopia danych nigdy nie rezyduje w jednym węźle pamięci masowej.

Czy IBM Cloud Object Storage pozwala na szyfrowanie danych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu?

Tak. Dane w spoczynku można szyfrować przy użyciu 256-bitowego automatycznego mechanizmu Advanced Encryption Standard (AES), który działa po stronie serwera, i algorytmu skrótu Secure Hash Algorithm (SHA)-256. Dane w ruchu są zabezpieczane przy użyciu wbudowanego mechanizmu szyfrowania klasy operatorskiej Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL).

Jakie narzuty wiążą się zazwyczaj z szyfrowaniem danych?

Opcja szyfrowania po stronie serwera jest zawsze aktywna dla danych klienta, a szyfrowanie nie stanowi w wypadku rozwiązania Cloud Object Storage dużej części kosztów przetwarzania.

Czy można szyfrować dane przy użyciu własnych kluczy?

Tak. IBM Cloud obsługuje dwa rozwiązania, za pomocą których można dostarczyć własny klucz do szyfrowania danych w spoczynku:

 1. Key-Protect — korzystając z usługi Key Protect, możesz dostarczyć w czasie tworzenia zasobnika własny klucz szyfrowania. Możesz zarządzać cyklem życia swoich kluczy w usłudze IBM Cloud. Dowiedz się więcej.
 2. SSE-C — korzystając z tego rozwiązania, możesz zastosować własny klucz szyfrowania. Chmura IBM nie zapisuje klucza użytkownika na platformie IBM Cloud Object Storage. To do użytkownika należy zarządzanie własnym kluczem i dostarczenie go w trakcie przekazywania i pobierania danych.

Nie korzystam z niestandardowego przydzielania adresów prywatnych. W jaki sposób mogę używać rozwiązania IBM Cloud Object Storage za pośrednictwem usługi Direct Link?

Nie korzystam z niestandardowego przydzielania adresów prywatnych. W jaki sposób mogę używać rozwiązania IBM Cloud Object Storage za pośrednictwem usługi Direct Link?

 1. W takiej sytuacji klient łączy się z usługą Direct Link w standardowy sposób.
 2. Domyślnie klienci usługi Direct Link nie mogą uzyskać dostępu do pamięci Cloud Object Storage w prywatnej sieci usług. W takie sytuacji trzeba utworzyć za pomocą wirtualnego routera trasę, która będzie prowadzić przez sieć prywatną do prywatnego punktu końcowego przeznaczonego dla rozwiązania Cloud Object Storage w sieci usług.
 3. Klient musi udostępnić 1 lub 2 routery Vyatta.
 4. Klient uzyskuje dostęp do IBM Cloud Object Storage za pośrednictwem prywatnych punktów końcowych.

Ile kosztuje rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

Ile kosztuje rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage zaprojektowano tak, by użytkownik płacił tylko za rzeczywiste wykorzystanie i ponosił jak najniższe koszty. Szczegółowe informacje znajdują się w części poświęconej cenom.

W jaki sposób IBM oblicza i śledzi moje wykorzystanie usługi Cloud Object Storage?

Rozwiązanie Cloud Object Storage oferuje cztery różne klasy pamięci masowej: Standard, Vault, Cold Vault i Flex. Dla każdej z klas pamięci masowej niektóre albo wszystkie z przedstawionych metryk są gromadzone i agregowane we wszystkich instancjach rozwiązania Cloud Object Storage przypisanych do konta.

Pamięć masowa 

IBM będzie śledzić i mierzyć, ile pamięci masowej (w gigabajtach) wykorzystano do przechowywania obiektów danych. Koszt całej pamięci masowej wykorzystanej w okresie fakturowania jest sumą średnich dziennych kosztów pamięci z wszystkich dni. Średnie wykorzystanie pamięci masowej w danym dniu oblicza się, gromadząc co jakiś czas w ciągu dnia dane jednostkowe dotyczące wykorzystania i wyciągając z nich później średnią.

Ruch wychodzący w sieci publicznej

IBM będzie śledzić i mierzyć ruch wychodzący w sieci publicznej (w gigabajtach) podczas uzyskiwania dostępu do obiektów danych za pośrednictwem publicznych punktów końcowych. Ruch wychodzący w sieci publicznej w danym okresie fakturowania jest obliczany jako suma wszystkich zgromadzonych danych jednostkowych dotyczących wykorzystania. Dane jednostkowe o wykorzystaniu, które obejmują informacje o transferze wykorzystanym w okresie pomiaru, są gromadzone co najmniej raz na godzinę.

Pobieranie

IBM będzie śledzić i mierzyć całkowitą ilość (w gigabajtach) danych pobieranych podczas uzyskiwania dostępu do obiektów danych za pośrednictwem publicznych i prywatnych punktów końcowych. Ilość danych pobranych w okresie fakturowania jest obliczana jako suma wszystkich zgromadzonych danych jednostkowych dotyczących wykorzystania. Dane jednostkowe o wykorzystaniu, które obejmują informacje o danych pobranych w okresie pomiaru, są gromadzone co najmniej raz na godzinę.

Wywołania interfejsu API klasy A

IBM śledzi i mierzy liczbę operacji PUT, COPY, POST i LIST podczas manipulowania obiektami danych. Wywołania interfejsu API klasy A w danym okresie fakturowania są obliczane jako suma wszystkich zebranych jednostkowych danych dotyczących wykorzystania, która jest zaokrąglana do najbliższego tysiąca. Dane jednostkowe o wykorzystaniu, które obejmują informacje o wywołaniach w okresie pomiaru, są gromadzone co najmniej raz na godzinę.

Wywołania interfejsu API klasy B

IBM będzie śledzić i mierzyć operacje GET i inne operacje służące uzyskiwaniu dostępu do obiektów danych. Wywołania interfejsu API klasy B w danym okresie fakturowania są obliczane jako suma wszystkich zebranych jednostkowych danych dotyczących wykorzystania i zaokrąglane do najbliższego tysiąca. Dane jednostkowe o wykorzystaniu, które obejmują informacje o wywołaniach w okresie pomiaru, są gromadzone co najmniej raz na godzinę.

Flex Max Cap (tylko dla klasy Flex)

W wypadku pamięci masowej klasy Flex firma IBM będzie analizować opłatę graniczną Flex Max Cap, która jest obliczana za pomocą ceny granicznej Flex Cap w czasie przechowywania danych w warstwie klasy Flex dla danego okresu fakturowania. Jeśli opłata graniczna Flex Max Cap wynosi mniej niż łączny koszt przechowywania i pobierania danych, dla konta fakturowana jest tylko ta opłata, a suma opłat za przechowywanie i przywracanie nie jest naliczana. W przeciwnym razie fakturowane są opłaty za przechowywanie i pobieranie danych. 

Czym jest niezmienialna obiektowa pamięć masowa?

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa pomaga przechowywać zapisy elektroniczne i zachowywać integralność danych w niewymazywalny i niedający się nadpisać sposób zgodny z technologią WORM (Write-Once, Read-Many). Umożliwia klientom ustawianie strategii przechowywania na poziomie zasobnika IBM Cloud Object Storage, a także zapobiega usunięciu obiektu poprzez ustalanie okresów przechowywania lub stosowanie zabezpieczeń z powodów prawnych na poziomie obiektu. 

Kto może odnieść korzyści z niezmienialnej obiektowej pamięci masowej?

Każda organizacja, która stoi przed koniecznością przechowywania zapisów elektronicznych w pamięci IBM Cloud Object Storage przez ściśle określony czas.

Czy za korzystanie z niezmienialnej obiektowej pamięci masowej jest pobierana dodatkowa opłata?

To rozwiązanie wchodzi w skład planu Standard na produkt IBM Cloud Object Storage.

Czy ta funkcja pomaga spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów?

Zapoznaj się z raportem (PDF, 656 kB) przygotowanym przez firmę Cohasset Associates, stanowiącym niezależną ocenę niezmienialnej obiektowej pamięci masowej pod kątem obowiązujących przepisów.

Czym jest strategia przechowywania na poziomie zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage?

Strategia przechowywania jest stosowana na poziomie zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage. Umożliwia ochronę przechowywanych obiektów przed usunięciem lub nadpisaniem przez określony czas. Użytkownik może określać i egzekwować strategię przechowywania z minimalnym, maksymalnym i domyślnym okresem przechowywania.

Czym jest okres przechowywania?

Czas, przez który obiekt musi pozostać zapisany w zasobniku IBM Cloud Object Storage.

Czy mogę dodać strategię przechowywania do istniejącego zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage?

Strategię przechowywania można ustawiać tylko dla pustego zasobnika.

Czy mogę usunąć strategię przechowywania, którą ustawiono dla zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage?

Nie, strategii przechowywania ustawionej dla zasobnika nie można usunąć.

Czy mogę zaktualizować ustawienia strategii przechowywania dla zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage?

Tak, zaktualizowane ustawienia zostaną zastosowane tylko do nowych przesłanych obiektów i nie będą miały wpływu na dotychczasowe obiekty w zasobniku.

Czy okres przechowywania może mieć zastosowanie do obiektu?

Tak, dla poszczególnych obiektów okres przechowywania może być inny od domyślnego okresu przechowywania w zasobniku IBM Cloud Object Storage.

Czy okres przechowywania obiektu można zmieniać po jego początkowym ustawieniu?

Okres przechowywania można jedynie zwiększać w przypadku obiektu bez ustawienia stałego przechowywania. Okres przechowywania musi mieścić się między minimalnym a maksymalnym czasem przechowywania, skonfigurowanym jako część strategii dla zasobnika IBM Cloud Object Storage.

Czy można wyłączyć ustawienie stałego przechowywania w zasobniku IBM Cloud Object Storage?

Nie, raz wybranego dla zasobnika ustawienia stałego przechowywania nie można wyłączyć.

Czy można usunąć zasobnik pamięci IBM Cloud Object Storage z ustawioną strategią przechowywania?

Zasobnik z ustawioną strategią przechowywania można usunąć tylko wtedy, gdy jest pusty. Aby usunąć obiekt z zasobnika strategii przechowywania, obiekt nie powinien już podlegać przechowywaniu ani żadnemu zabezpieczeniu z powodów prawnych.

Ile zabezpieczeń z powodów prawnych można zastosować dla pojedynczego obiektu?

100.

Czy mogę zastosować to samo zabezpieczenie z powodów prawnych dla więcej niż jednego obiektu?

Tak, za pomocą interfejsu użytkownika IBM Cloud Object Storage. Podczas przesyłania wielu obiektów do zasobnika IBM Cloud Object Storage z przypisaną strategią przechowywania dostępna jest opcja, która umożliwia określenie zabezpieczenia z powodów prawnych dla wszystkich obiektów.

Czy mogę usunąć obiekt, który podlega zabezpieczeniu z powodów prawnych?

Nie, obiektu podlegającego zabezpieczeniom z powodów prawnych nie można usunąć do czasu skasowania wszystkich zabezpieczeń prawnych i wygaśnięcia okresu przechowywania.

Czy można usuwać obiekty przesłane z ustawieniem stałego przechowywania?

Nie. Jak sugeruje sama nazwa, obiekty będą przechowywane stale, a modyfikacja okresu przechowywania nie będzie możliwa. Ponadto nie będzie można usunąć żadnych zasobników IBM Cloud Object Storage, które zawierają obiekty zapisane z ustawieniem stałego przechowywania.

Które klasy pamięci masowej obsługuje strategia przechowywania?

Strategię przechowywania można ustawić dla wszystkich obsługiwanych klas pamięci masowej w produkcie IBM Cloud Object Storage, tzn. Standard, Vault, Cold Vault i Flex.

Czy niezmienialna obiektowa pamięć masowa jest dostępna we wszystkich lokalizacjach, w których dostępne jest rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa dla zasobników IBM Cloud Object Storage jest dostępna we wszystkich ofertach regionalnych. Listę obsługiwanych przez nas regionów znajdziesz tutaj.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat niezmienialnej obiektowej pamięci masowej?

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie produktu.

Pierwsze kroki z IBM Cloud Object Storage

IBM Cloud Object Storage to skalowalna pamięć masowa w chmurze, którą zaprojektowaną z myślą o trwałości, odporności i bezpieczeństwie.