Jak działa rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage to usługa pamięci masowej, która może być używana do przechowywania nieustrukturyzowanych danych i została zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności, odporności i bezpieczeństwie. Dostęp do danych można uzyskać za pośrednictwem pakietów SDK lub interfejsu użytkownika IBM.

Jak wygląda przykładowe zastosowanie obiektowej pamięci masowej w chmurze?

Obiektowa pamięć masowa w chmurze to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Przykładowe zastosowania obiektowej pamięci masowej to m.in.:

Jakie dane może przechowywać IBM Cloud Object Storage?

Na tej platformie można przechowywać dowolne dane, na przykład obrazy, nagrania wideo lub dokumenty. Nie ma również ograniczeń co do ich formatu.

Jaka jest pojemność IBM Cloud Object Storage?

Wielkość danych, które można przechowywać na platformie, jest praktycznie nieograniczona. Prosimy zapoznać się z cennikiem przedstawiającym strukturę kosztów. Poszczególne obiekty mogą mieć różną wielkość, a maksymalna dopuszczalna wynosi 10 TB. W przypadku obiektów o wielkości ponad 100 MB należy rozważyć możliwość przesłania obiektu podzielonego na kilka części.

W jaki sposób przechowywane są dane w IBM Cloud Object Storage?

Informacje przechowywane na platformie IBM Cloud Object Storage są zaszyfrowane i rozproszone między wieloma lokalizacjami geograficznymi. Usługa opiera się na wykorzystaniu rozwiązań IBM Object Storage System dla rozproszonych środowisk pamięci masowych.

Czy usługa IBM Cloud Object Storage jest oferowana w ramach umowy dotyczącej poziomu usługi (SLA)?

Tak. Więcej informacji zawiera sekcja Umowa SLA IBM Cloud.

Ile zasobników mogę udostępnić?

Można udostępnić 100 zasobników na każdą instancję usługi IBM Cloud Object Storage. W wypadku chęci udostępnienia większej liczby zasobników należy skontaktować się z zespołem wsparcia dla klientów.

Czy rozmiar obiektów, które mogę przesyłać i przechowywać, jest ograniczony?

Istnieje możliwość przesyłania obiektów o rozmiarze do 10 TB. Maksymalna długość adresu kluczy obiektu to 1024 znaki. Nie ma praktycznie żadnego ograniczenia co do ilości pamięci masowej, którą można wykorzystać w pojedynczej instancji pamięci masowej lub w ramach jednego zasobnika. Przy przesyłaniu przez konsolę rozmiar obiektów nie może przekroczyć 200 MB, chyba że dostępna jest technologia szybkiego transferu danych Aspera.

Czy mogę korzystać z usługi IBM Cloud Object Storage, nawet jeśli jestem spoza USA lub UE?

Tak, z rozwiązania IBM Cloud Object Storage można korzystać w dowolnym miejscu na świecie. Należy po prostu wybrać lokalizację, w której mają być przechowywane dane podczas tworzenia zasobnika.

Jakie klasy pamięci masowej obsługuje IBM Cloud Object Storage?

Smart Tier może być wykorzystywany dla dowolnego rodzaju obciążenia, a w szczególności dla obciążeń dynamicznych. Standard jest używany do przechowywania często używanych danych. Vault służy do przechowywania rzadziej używanych danych. Cold Vault jest używany do przechowywania danych, do których dostęp jest uzyskiwany bardzo rzadko.

Czy muszę utworzyć kolejne konto, jeśli chcę przechowywać swoje dane w klasie przechowywania Vault lub Cold Vault?

Nie. Klasy pamięci masowej są definiowane na poziomie zasobnika. Wystarczy utworzyć nowy zasobnik, który zostanie skonfigurowany do żądanej klasy pamięci masowej.

Czy mogę zmienić klasę pamięci masowej zasobnika?

Zmiana klasy pamięci masowej wymaga ręcznego przeniesienia lub skopiowania danych z jednego zasobnika do innego zasobnika o żądanej klasie pamięci masowej.

Jak działa archiwum oparte na strategiach?

Oparte na strategiach archiwum IBM Cloud Object Storage (archiwum) to nasze najbardziej ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające przechowywanie danych, które są rzadko użytkowane. Archiwum współpracuje z naszymi klasami pamięci masowej (Smart Tier, Standard, Vault i Cold Vault), umożliwiając określenie strategii archiwizacji na zasobniku, tak aby obiekty były przenoszone do archiwum po wskazanym czasie.

Czy archiwum jest dostępne we wszystkich lokalizacjach IBM Cloud Object Storage?

Aby korzystać z archiwum, należy utworzyć zasobniki w ramach opcji regionalnej. Prosimy o zapoznanie się z dostępnymi regionami tutaj.

 

Ile kosztuje przechowywanie danych w archiwum?

Koszt użytkowania archiwum wynosi USD 0.00099 miesięcznie za 1 GB w przypadku przechowywania danych oraz USD 0.02 za 1 GB w przypadku odtwarzania danych (przykład dla Stanów Zjednoczonych). Z przechowywaniem/odtwarzaniem danych z archiwum nie wiążą się żadne ukryte opłaty operacyjne.

Jak bezpieczne są moje dane?

Początkowo tylko właściciele zasobników i obiektów mają dostęp do utworzonej przez siebie instancji obiektowej pamięci masowej w chmurze. Dostęp do danych wymaga uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, można skorzystać z usługi Key Protect Service lub z Server-Side Encryption (SSE-C) z opcją kluczy udostępnianych przez klienta do szyfrowania danych przechowywanych w spoczynku.

Jak kontrolować dostęp do danych przechowywanych w pamięci Cloud Object Storage?

Mechanizmy kontroli zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) pozwalają na lepsze zabezpieczenie danych użytkownika. Strategie IAM umożliwiają organizacjom, które zatrudniają wielu pracowników, tworzenie wielu użytkowników i zarządzanie nimi w ramach jednego konta IBM Cloud®. Dzięki strategiom IAM firmy mogą przyznawać użytkownikom IAM kontrolę nad instancją usługi Cloud Object Storage, zasobnikami itp.

Czy IBM Cloud Object Storage pozwala na szyfrowanie danych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu?

Tak. Dane w spoczynku można szyfrować przy użyciu 256-bitowego automatycznego mechanizmu Advanced Encryption Standard (AES), który działa po stronie serwera, i algorytmu skrótu Secure Hash Algorithm (SHA)-256. Dane w ruchu są zabezpieczane przy użyciu wbudowanego mechanizmu szyfrowania klasy operatorskiej Transport Layer Security/Secure Sockets Layer (TLS/SSL).

Czy można szyfrować dane przy użyciu własnych kluczy?

IBM Cloud obsługuje dwa rozwiązania, za pomocą których można dostarczyć własny klucz do szyfrowania danych w spoczynku:

Key-Protect może udostępniać własny klucz podczas tworzenia zasobnika przy użyciu klucza Protect. Możesz zarządzać cyklem życia swoich kluczy w usłudze IBM Cloud. SSE-C może udostępniać własny klucz do szyfrowania. IBM Cloud nie zapisze klucza w IBM Cloud Object Storage.

Jestem klientem, który nie korzysta z usługi Custom Private Addressing (CPA). Czy mogę używać IBM Cloud Object Storage w ramach Direct Link?

Klienci Direct Link nie mogą uzyskiwać dostępu do pamięci masowej IBM Cloud Object Storage w sieci usług prywatnych. Należy utworzyć trasę vRouter, aby przejść do sieci prywatnej i dotrzeć do prywatnego punktu końcowego dla IBM Cloud Object Storage w sieci usługowej, udostępnić 1x lub 2x Vyattas, a następnie użyć prywatnych punktów końcowych obiektów w chmurze, aby uzyskać dostęp do IBM Cloud Object Storage.

Ile kosztuje rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage zaprojektowano tak, by użytkownik płacił tylko za rzeczywiste wykorzystanie i ponosił jak najniższe koszty. Prosimy o zapoznanie się z cennikiem.

 

Na czym polega strategia przechowywania na poziomie zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage?

Strategia przechowywania jest stosowana na poziomie zasobnika pamięci IBM Cloud Object Storage. Umożliwia ochronę przechowywanych obiektów przed usunięciem lub nadpisaniem przez określony czas. Użytkownik może ustalać i egzekwować strategię przechowywania z minimalnym, maksymalnym i domyślnym okresem przechowywania.

Czy można usunąć zasobnik pamięci IBM Cloud Object Storage z ustawioną strategią przechowywania?

Zasobnik z ustawioną strategią przechowywania można usunąć tylko wtedy, gdy jest pusty. Aby usunąć obiekt z zasobnika strategii przechowywania, obiekt nie powinien już podlegać przechowywaniu ani żadnemu zabezpieczeniu z powodów prawnych.

Ile blokad prawnych można zastosować dla jednego obiektu?

100.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat IBM Cloud Object Storage?

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie produktu.

Zacznij od razu

IBM Cloud Object Storage oferuje skalowalną pamięć masową o wysokim poziomie trwałości, odporności i bezpieczeństwa.