Archiwizacja danych w chmurze IBM Cloud

Przedsiębiorstwa zastępują tradycyjne archiwa rozwiązaniem IBM Cloud™ Object Storage, które zapewnia dostępność danych, a przy tym charakteryzuje się niższym kosztem i większą prostotą. Dzięki oferowanym funkcjom obsługi warstw, możliwości dzielenia z partnerami bramy plików i bogatemu ekosystemowi rozwiązań współpracujących z nami firm, rozwiązanie IBM Cloud Object Storage sprawia, że przenoszenie i archiwizowanie danych jest łatwe jak nigdy. Możesz zaoszczędzić pieniądze, redukując koszty operacyjne i związane z obsługą infrastruktury, a także udostępnić w organizacji dane, które wcześniej były poza zasięgiem użytkowników.

Najczęstsze zastosowania

Głębokie archiwum dla nieaktywnych danych

Służy do przechowywania danych nieaktywnych. Pozwala przy tym obniżyć koszty drogiej sieciowej pamięci masowej (NAS) i korzystać z globalnego dostępu do danych oraz skalowalności, którą oferuje pamięć masowa w chmurze. Głębokie archiwum służy do przechowywania informacji, które mogą nie być już potrzebne, ale nie można ich usunąć.

Aktywne archiwum

Służy do przechowywania danych, które nie są intensywnie nadpisywane i odczytywane, zapewniając szybki i pełny dostęp do nich z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem interfejsu API RESTful.

Zastąpienie taśm

Wewnętrzne lub zewnętrzne biblioteki taśm pozwalają ograniczyć koszty przechowywania danych, ale wymagają dużych inwestycji początkowych i specjalistycznego serwisu. Archiwum nie wiąże się z żadnym kosztem początkowym i praktycznie eliminuje koszty i obciążenia związane z konserwacją.

Archiwizacja z powodów regulacyjnych

Archiwizowanie danych w obiektowej pamięci masowej ułatwia zarządzanie wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych. Takie rozwiązanie pozwala zachować zgodność z różnymi regulacjami i przechowywać dane przez dłuższy czas.

Przechowywanie zasobów multimedialnych

Przechowywanie dużych ilości bogatych treści multimedialnych (obrazów, nagrań itp.) w tradycyjnej pamięci masowej może szybko stać się drogie. Obiektowa pamięć masowa pozwala archiwizować treści, które muszą być przechowywane, ale nie są często użytkowane.

Archiwizacja dużych zestawów danych

Archiwizacja danych w obiektowej pamięci masowej może być idealnym rozwiązaniem w wypadku obciążeń generujących duże ilości danych (dane genomów, dane z internetu rzeczy, dane z badań farmaceutycznych itp.), które trzeba przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

Możliwości archiwizacji danych

Przenoszenie danych przy użyciu strategii archiwizacji

Rozwiązanie Archive współdziała z klasami IBM Cloud Object Storage — Smart Tier, Standard, Vault i Cold Vault — umożliwiając przenoszenie obiektów na podstawie ich wieku, co pozwala na ograniczenie kosztów archiwizacyjnych i odnotowanie jeszcze większych oszczędności. Po zarchiwizowaniu obiektu użytkownik może w razie potrzeby uzyskać do niego dostęp, przywracając jego tymczasową kopię.

Najmniej kosztowna warstwa pamięci

Przechowywanie danych kosztuje zaledwie USD 0.00099/GB/miesiąc, a przywracanie — USD 0.02/GB. W ten sposób bardzo niskim kosztem można długoterminowo przechowywać duże ilości danych, spełniając w ten sposób wymogi związane z prowadzeniem działalności globalnej.

Prosty interfejs API

Do obsługi cyklu przekazywania danych i ich przywracania użytkownik może wykorzystać prosty interfejs API, który obsługuje struktury API S3. Oprócz tego za pomocą pakietów SDK dla IBM Cloud Object Storage można też pisać własne aplikacje.

Trwała pamięć masowa

IBM Cloud Object Storage to idealne rozwiązanie do długoterminowego przechowywania danych, które zapewnia trwałość systemu danych na poziomie 99,999999999%. Wbudowane mechanizmy zapewniania integralności danych nieustannie sprawdzają stan obiektów i wdrażają funkcje samonaprawy — a wszystko to dzieje się automatycznie, bez udziału klienta.

Opinie klientów

Nasi partnerzy