Archiwizacja danych w chmurze

Przedsiębiorstwa zastępują tradycyjne archiwa rozwiązaniem IBM Cloud™ Object Storage, które zapewnia dostępność danych, a przy tym charakteryzuje się niższym kosztem i większą prostotą. Dzięki opcjom ekonomicznego przechowywania danych nieaktywnych, możliwościom przenoszenia danych między warstwami archiwum, partnerom oferującym bramy przesyłania plików i bogatemu ekosystemowi zintegrowanych rozwiązań partnerskich przenoszenie i archiwizowanie danych za pomocą pamięci IBM Cloud Object Storage jest proste jak nigdy wcześniej. Możesz bezpośrednio obniżyć koszty, redukując wydatki operacyjne i przeznaczone na infrastrukturę IT, a przy tym zapewnić organizacji dostęp do danych, których wcześniej nie można było pozyskać.

Najczęstsze zastosowania

Głębokie archiwum dla nieaktywnych danych

Służy do przechowywania danych nieaktywnych. Pozwala przy tym obniżyć koszty drogiej sieciowej pamięci masowej (NAS) i korzystać z globalnego dostępu do danych oraz skalowalności, którą oferuje pamięć masowa w chmurze. Głębokie archiwum służy do przechowywania informacji, które mogą nie być już potrzebne, ale nie można ich usunąć.

Aktywne archiwum

Służy do przechowywania danych, które nie są intensywnie nadpisywane i odczytywane, zapewniając szybki i pełen dostęp do nich z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem interfejsu API RESTful. Rozmieszczenie danych w różnych warstwach pozwala obniżyć koszty przechowywania opartego na strategiach archiwizacji.

Zastąpienie taśm

Wewnętrzne lub zewnętrzne biblioteki taśm pozwalają ograniczyć koszty przechowywania danych, ale wymagają dużych inwestycji początkowych i specjalistycznego serwisu. Archiwum nie wiąże się z żadnym kosztem początkowym i praktycznie eliminuje koszty i obciążenia związane z konserwacją.

Archiwizacja z powodów regulacyjnych

Archiwizowanie danych w obiektowej pamięci masowej ułatwia zarządzanie wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych. Takie rozwiązanie pozwala zachować zgodność z różnymi regulacjami i przechowywać dane przez dłuższy czas.

Przechowywanie zasobów multimedialnych

Przechowywanie dużych ilości bogatych treści multimedialnych (obrazów, nagrań itp.) w tradycyjnej pamięci masowej może szybko stać się drogie. Obiektowa pamięć masowa pozwala archiwizować treści, które muszą być przechowywane, ale nie są często użytkowane.

Archiwizacja dużych zestawów danych

Archiwizacja danych w obiektowej pamięci masowej może być idealnym rozwiązaniem w wypadku obciążeń generujących duże ilości danych (dane genomów, dane z internetu rzeczy, dane z badań farmaceutycznych itp.), które trzeba przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

Możliwości archiwizacji danych

Ekonomiczna warstwa klasy pamięci masowej dla danych nieaktywnych

Dane archiwalne można skonsolidować i przechowywać w warstwie klasy pamięci masowej IBM Cloud Object Storage dla danych nieaktywnych. Klient może wybrać warstwę klasy pamięci masowej dla danych nieaktywnych (tj. Cold Vault), która pozwala na zarchiwizowanie danych niskim kosztem, a przy tym zapewnia do nich błyskawiczny dostęp w razie takiej potrzeby.

Przenoszenie danych przy użyciu strategii archiwizacji

Archiwum współdziała z warstwami klas pamięci IBM Cloud Object Storage: Standard, Vault, Cold Vault i Flex, dzięki czemu przy użyciu strategii opartych na wieku można przenosić obiekty do długoterminowego, generującego mniejsze koszty archiwum, by jeszcze bardziej obniżyć wydatki. Po zarchiwizowaniu obiektu użytkownik może w razie potrzeby uzyskać do niego dostęp, przywracając jego tymczasową kopię (przywrócenie kopii może zająć do 12 godzin).

Najbardziej ekonomiczne archiwum

Przechowywanie danych kosztuje zaledwie 0,002 USD/GB/miesiąc, a przywracanie — 0,02 USD/GB. Umożliwia to spełnienie globalnych wymogów biznesowych dotyczących długoterminowego przechowywania informacji i składowanie dużych ilości danych bardzo niskim kosztem.

Prosty interfejs API

Do obsługi cyklu przekazywania danych i ich przywracania użytkownik może wykorzystać prosty interfejs API, który obsługuje struktury API S3. Oprócz tego za pomocą pakietów SDK dla IBM Cloud Object Storage można też pisać własne aplikacje.

Trwała pamięć masowa

IBM Cloud Object Storage to idealne rozwiązanie do długoterminowego przechowywania danych, które zapewnia trwałość systemu danych na poziomie 99,999999999%. Wbudowane mechanizmy zapewniania integralności danych nieustannie sprawdzają stan obiektów i wdrażają funkcje samonaprawy — a wszystko to dzieje się automatycznie, bez udziału klienta.

Opinie klientów

Nasi partnerzy