Utwórz kopię zapasową danych w pamięci IBM Cloud Object Storage

IBM Cloud Object Storage zapewnia trwałą, bezpieczną i ekonomiczną pamięć masową w chmurze, która spełnia rozmaite potrzeby dotyczące obsługi kopii zapasowych. Chroń dane w swoim centrum przetwarzania, zachowując ich kopię zapasową w usłudze IBM Cloud Object Storage. W ten sposób wyeliminujesz nośniki taśmowe, usprawnisz zarządzanie kopią zapasową i uprościsz procesy archiwizujące. Większość głównych dostawców oprogramowania do obsługi kopii zapasowych oferuje gotowe do użytku rozwiązania, które są bezpośrednio zintegrowane z usługą IBM Cloud Object Storage. Jeśli już przechowujesz dane w chmurze, usługa Cloud Object Storage zapewni Ci przeznaczone specjalnie dla chmury rozwiązania oraz niższe koszty, pozwalając na wdrożenie zautomatyzowanego, spójnego dla różnych aplikacji systemu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Zasoby IBM Cloud Object Storage można skalować i dostosowywać do coraz większych potrzeb w zakresie kopii zapasowych, a rozbudowa jest przy tym opłacalna i odpowiada wymaganiom biznesowym całego przedsiębiorstwa.  

schemat blokowy pokazujący elementy powiązane z usługą IBM Cloud Object Storage

Najczęstsze zastosowania

Zastąpienie taśm

Korzystając z naszego rozwiązania, możesz zrezygnować z kosztownych i nieefektywnych kopii zapasowych na nośnikach taśmowych, wewnętrznych bibliotek taśmowych i zewnętrznych archiwów fizycznych.

Kopie zapasowe bazy danych

Korzystanie z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w połączeniu z rozwiązaniem IBM Cloud Object Storage pozwala na automatyczne tworzenie w chmurze kopii zapasowych lokalnych baz danych lub tworzenie w ekonomicznej obiektowej pamięci masowej kopii zapasowych baz danych IBM Cloud.

Usuwanie skutków awarii i katastrof

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage możesz wykorzystać jako część swojej strategii odtwarzania newralgicznych systemów IT — nie musisz w tym celu realizować kosztownych inwestycji kapitałowych ani ponosić wysokich wydatków na infrastrukturę operacyjną.

Możliwości tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych

Odporność i dostępność

IBM Cloud Object Storage pozwala rozproszyć dane między różnymi węzłami i fizycznymi lokalizacjami, zapewniając ich trwałość i dostępność. Możliwości geograficznego rozproszenia danych, które oferuje rozwiązanie IBM Cloud Object Storage, sprawdzają się świetnie w wypadku tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych, ponieważ dane są dzięki nim dostępne zawsze, nawet wtedy, gdy dojdzie do katastrofy lub wielu awarii. Możesz wybrać opcję regionalną i przechowywać dane w kilku centrach przetwarzania danych w jednym regionie geograficznym lub usługę międzyregionalną, która pozwala na przechowywanie danych w kilku regionach, zapewniając ich maksymalną dostępność i odporność.

Efektywność kosztowa

IBM Cloud Object Storage oferuje kilka klas pamięci masowej, co ułatwia optymalizację kosztów obsługi kopii zapasowych i realizację celów związanych z odtwarzaniem danych. Rozwiązanie jest dostępne w modelu, w którym opłata jest pobierana za rzeczywiste wykorzystanie, i nie wymaga żadnych początkowych inwestycji kapitałowych. Warstwy pamięci masowej są dostępne dla aktywnych (wersja Standard), mniej aktywnych (Vault), nieaktywnych (Cold Vault) i dynamicznych (Flex) danych, a strategie archiwizacji mogą być stosowane we wszystkich klasach warstw, co pozwala na automatyczne przenoszenie obiektów do długoterminowej, ekonomicznej pamięci offline — w cenie $0.002 USD za 1 GB miesięcznie. (Przykład dla regionu USA)

Trwałość

IBM Cloud Object Storage to idealne rozwiązanie do długoterminowego przechowywania kopii zapasowych danych, które zapewnia odporność systemu danych na poziomie 99,999999999%. Wbudowane mechanizmy zapewniania integralności danych nieustannie sprawdzają i zatwierdzają stan obiektów oraz wdrażają funkcje samonaprawy — a wszystko to dzieje się automatycznie, bez udziału klienta.

Szybkie odtwarzanie danych

IBM Cloud Object Storage zapewnia prosty i szybki dostęp do danych przez pojedynczy interfejs API, co pozwala na szybkie odtwarzanie danych, ułatwiając utrzymanie ciągłości biznesowej. Dostęp do kopii zapasowych danych można uzyskać o wiele szybciej niż w przypadku rozwiązań taśmowych, co ułatwia spełnienie wymogów regulacyjnych, prawnych i biznesowych.

Bezpieczeństwo

By zapewnić maksymalną ochronę danych, rozwiązanie IBM Cloud Object Storage oferuje domyślne szyfrowanie po stronie serwera. Domyślnie zarządzanie kluczami szyfrowania jest zautomatyzowane, ale klienci mogą też zarządzać własnymi kluczami lub korzystać z rozwiązania IBM Key Protect, aby udostępnić szyfrowane klucze aplikacjom w chmurze IBM Cloud.

Skalowanie na żądanie

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage można bezproblemowo skalować zgodnie ze swoimi potrzebami, co ułatwia efektywne kosztowo zarządzanie, a przy tym pozwala na zachowanie w całej firmie zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony danych.

Opinie klientów

Nasi partnerzy w dziedzinie rozwiązań