Utwórz kopię zapasową danych w pamięci IBM Cloud Object Storage

IBM Cloud®Object Storage zapewnia trwałą, bezpieczną i ekonomiczną pamięć masową w chmurze, która spełnia rozmaite potrzeby dotyczące obsługi kopii zapasowych. W rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage można przechowywać kopię zapasową danych z centrum przetwarzania danych, co pozwala na rezygnację z nośników taśmowych, usprawnia eksploatację kopii zapasowych i upraszcza procesy związane z archiwizacją danych. Większość rozwiązań głównych dostawców oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych jest zintegrowana bezpośrednio z produktem IBM Cloud Object Storage i od razu gotowa do wdrożenia. Jeśli już przechowujesz dane w chmurze, IBM Cloud Object Storage zapewni Ci przeznaczone specjalnie dla chmury rozwiązania oraz niższe koszty, pozwalając na wdrożenie zautomatyzowanego, spójnego dla różnych aplikacji systemu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage można skalować zgodnie ze stale zwiększającymi się dziś potrzebami dotyczącymi kopii zapasowych, by rozwijać się w sposób ekonomiczny i spełniać nowe wymogi biznesowe w całym przedsiębiorstwie.

schemat blokowy pokazujący elementy powiązane z usługą IBM Cloud Object Storage

Najczęstsze zastosowania

Zastąpienie taśm

Korzystając z naszego rozwiązania, możesz zrezygnować z kosztownych i nieefektywnych kopii zapasowych na nośnikach taśmowych, wewnętrznych bibliotek taśmowych i zewnętrznych archiwów fizycznych.

Kopie zapasowe bazy danych

Korzystanie z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w połączeniu z rozwiązaniem IBM Cloud Object Storage pozwala na automatyczne tworzenie w chmurze kopii zapasowych lokalnych baz danych lub tworzenie w ekonomicznej obiektowej pamięci masowej kopii zapasowych baz danych IBM Cloud.

Usuwanie skutków awarii i katastrof

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage możesz wykorzystać jako część swojej strategii odtwarzania newralgicznych systemów IT — nie musisz w tym celu realizować kosztownych inwestycji kapitałowych ani ponosić wysokich wydatków na infrastrukturę operacyjną.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Osiągnięcia klientów: Acrometis

Acrometis wykorzystuje IBM Cloud Object Storage do długoterminowego przechowywania 50 TB danych historycznych w bezpieczny i ekonomiczny sposób.

Dowiedz się więcej

Logo Acrometis

Możliwości tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych

Odporność i dostępność

IBM Cloud Object Storage pozwala rozproszyć dane między różnymi węzłami i fizycznymi lokalizacjami, zapewniając ich trwałość i dostępność. Możliwości geograficznego rozproszenia danych, które oferuje rozwiązanie IBM Cloud Object Storage, sprawdzają się świetnie w wypadku tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych, ponieważ dane są dzięki nim dostępne zawsze, nawet wtedy, gdy dojdzie do katastrofy lub wielu awarii. Możesz wybrać opcję regionalną i przechowywać dane w kilku centrach przetwarzania danych w jednym regionie geograficznym lub usługę międzyregionalną, która pozwala na przechowywanie danych w kilku regionach, zapewniając ich maksymalną dostępność i odporność.

Ekonomiczność

IBM Cloud Object Storage oferuje kilka klas pamięci masowej, co ułatwia optymalizację kosztów obsługi kopii zapasowych i realizację celów związanych z odtwarzaniem danych. Rozwiązanie jest dostępne w modelu, w którym opłata jest pobierana za rzeczywiste wykorzystanie i nie wymaga żadnych początkowych inwestycji kapitałowych. Warstwy pamięci masowej są dostępne dla aktywnych (Standard), mniej aktywnych (Vault), nieaktywnych (Cold Vault) i zmieniających się (Smart Tier) danych, a strategie archiwizacji mogą być stosowane we wszystkich klasach warstw, co pozwala na automatyczne przenoszenie obiektów do długoterminowej, ekonomicznej pamięci offline — w cenie USD 0.002 za 1 GB miesięcznie (przykład dla regionu USA).

Trwałość

IBM Cloud Object Storage to idealne rozwiązanie do długoterminowego przechowywania kopii zapasowych danych, które zapewnia odporność systemu danych na poziomie 99,999999999%. Wbudowane mechanizmy zapewniania integralności danych nieustannie sprawdzają i zatwierdzają stan obiektów oraz wdrażają funkcje samonaprawy — a wszystko to dzieje się automatycznie, bez udziału klienta.

Szybkie odtwarzanie danych

IBM Cloud Object Storage zapewnia prosty i szybki dostęp do danych przez pojedynczy interfejs API, co pozwala na szybkie odtwarzanie danych, ułatwiając utrzymanie ciągłości biznesowej. Dostęp do kopii zapasowych danych można uzyskać o wiele szybciej niż w przypadku rozwiązań taśmowych, co ułatwia spełnienie wymogów regulacyjnych, prawnych i biznesowych.

Bezpieczeństwo

By zapewnić maksymalną ochronę danych, rozwiązanie IBM Cloud Object Storage oferuje domyślne szyfrowanie po stronie serwera. Domyślnie zarządzanie kluczami szyfrowania jest zautomatyzowane, ale klienci mogą też zarządzać własnymi kluczami lub korzystać z usługi IBM Key Protect, aby udostępnić szyfrowane klucze aplikacjom w chmurze IBM Cloud.

Skalowanie na żądanie

Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage można bezproblemowo skalować zgodnie ze swoimi potrzebami, co ułatwia efektywne kosztowo zarządzanie, a przy tym pozwala na zachowanie zgodności z wymogami dotyczącymi ochrony danych w całej firmie.

Nasi partnerzy w dziedzinie rozwiązań