Przechowywanie newralgicznych danych w chmurze

Uzyskaj środki w wysokości USD 1,500 do wykorzystania w usłudze na IBM Cloud® Object Storage w ciągu 90 dni.

Przegląd

Korzyści

Jak to działa

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

IBM Cloud Object Storage oferuje skalowalne, bezpieczne miejsce do przechowywania kopii zapasowych newralgicznych danych. Redukuje ono koszty tworzenia kopii zapasowych, zapewniając jednocześnie błyskawiczny dostęp do danych.

Archiwizacja danych

Archiwizacja danych

Skonsoliduj dane archiwalne i przechowuj je w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage, które jest ekonomiczne i zapewnia stałą dostępność oraz ochronę danych.

Aplikacja od początku stworzona dla chmury

Aplikacja od początku stworzona dla chmury

Możesz tworzyć zintegrowane aplikacje, wykorzystując do tego obliczeniowe środowiska wykonawcze i mikrousługi oraz usługi IBM Cloud Object Storage służące do przechowywania danych. Pakiety SDK obsługują funkcje interfejsów API.

Sztuczna inteligencja i analizy wielkich zbiorów danych

Sztuczna inteligencja i analizy wielkich zbiorów danych

Stwórz jezioro danych w produkcie IBM Cloud Object Storage i pozyskuj praktycznie użyteczne spostrzeżenia za pomocą narzędzi do odpytywania, analiz i uczenia maszynowego.

IBM Cloud SQL Query

Bezserwerowa, interaktywna usługa zapytań na potrzeby analizowania danych.

Cechy i funkcje

Cechy charakterystyczne rozwiązania IBM Cloud Object Storage

Smart Tier

Funkcja Smart Tier automatyzuje klasyfikowanie warstw i optymalizację kosztów w oparciu o aktywność podejmowaną wobec danych. Idealnie sprawdza się w przypadku nieznanych lub zmieniających się wzorców wykorzystania danych.

Wysoka trwałość i odporność

Zbudowane dla zapewnienia trwałości danych na poziomie 99,99999999%. Wybierz rozwiązanie w zakresie odporności i elastyczności dla uzyskania lokalizacji, dostępności i wydajności, której potrzebujesz. Poszczególne wyniki mogą się różnić.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Zarządzaj kluczami szyfrowania przy użyciu IBM Key Protect. Ustawiaj strategie oparte na rolach i określaj prawa dostępu za pomocą IBM Cloud Identity i usługi zarządzania dostępem.

Szybkie przesyłanie danych

Możesz bezpiecznie przenosić dane do rozwiązania IBM Cloud Object Storage, wykorzystując wbudowaną technologię szybkiego transferu danych Aspera. Ponadto przesyłanie danych odbywa się bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Odpytywanie danych w miejscu ich przechowywania

Za pomocą narzędzia IBM SQL Query szybko przeanalizujesz dane przechowywane w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage. Możesz w prosty sposób wyodrębniać, transformować i ładować dane (ETL).

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa

Przechowuj akta elektroniczne i chroń dane przed usunięciem lub modyfikacją.

Zarządzanie limitami

Zarządzaj kosztami pamięci masowej dzięki limitom użycia zasobników. Po osiągnięciu limitu dalsze dodawanie danych jest niemożliwe do chwili jego zwiększenia. Ustaw alert oparty na wartości progowej.

Keep Your Own Key

Integracja usługami z IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services zapewnia rozszerzone zabezpieczenia danych, funkcje szyfrowania oraz bardziej szczegółowe kontrolowanie i uwierzytelnianie.

Przyspieszona archiwizacja

Czas odtwarzania skrócony do nawet dwóch godzin pozwala szybciej uzyskiwać dostęp do danych „uśpionych”, a jednocześnie ograniczać koszty długoterminowego przechowywania danych.

Podnoś umiejętności

Szkolenia i certyfikaty IBM Cloud Object Storage

Rozwijaj umiejętności z zakresu pamięci masowej, korzystając z kursu „IBM Cloud Object Storage” w ramach programu nauczania Cloud Developer Professional.