Jak działa rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud™ Object Storage to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Jest ono powszechnie wykorzystywane do archiwizowania danych i tworzenia ich kopii zapasowych, obsługi aplikacji mobilnych i WWW, a także jako skalowalna, trwała pamięć masowa do zastosowań analitycznych. Dzięki elastycznym warstwom klas pamięci masowej i archiwizacji opartej na wykorzystaniu strategii użytkownik może skutecznie zarządzać danymi i zyskać potrzebny dostęp do danych. Wbudowana technologia szybkiego przesyłu danych IBM Aspera® ułatwia transfer danych do i z rozwiązania Cloud Object Storage, a funkcja odpytywania danych w miejscu ich przechowywania pozwala na przeprowadzanie analiz bezpośrednio na danych.

Dlaczego warto wybrać IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage idealnie sprawdza się w przypadku wykładniczego wzrostu danych i obciążeń od początku przeznaczonych do przetwarzania w chmurze. Dzięki wbudowanym funkcjom do szybkiego przesyłania plików, ofertom międzyregionalnym i zintegrowanym usługom rozwiązanie IBM Cloud Object Storage ułatwia bezpieczne wykorzystanie pełnego potencjału danych.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Cloud Object Storage

Opisy osiągnięć klientów