Jak działa rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud® Object Storage to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Jest ono powszechnie wykorzystywane do archiwizowania danych i tworzenia ich kopii zapasowych, obsługi aplikacji mobilnych i WWW, a także jako skalowalna, trwała pamięć masowa do zastosowań analitycznych. Dzięki elastycznym warstwom klas pamięci masowej i archiwizacji opartej na wykorzystaniu strategii użytkownik może skutecznie zarządzać kosztami i zyskać potrzebny dostęp do danych. Wbudowana technologia szybkiego przesyłu danych IBM Aspera® ułatwia transfer danych do i z rozwiązania Cloud Object Storage, a funkcja odpytywania danych w miejscu ich przechowywania pozwala na przeprowadzanie analiz bezpośrednio na danych.

Dlaczego warto wybrać IBM Cloud Object Storage?

IBM Cloud Object Storage idealnie sprawdza się w przypadku wykładniczego wzrostu danych i obciążeń od początku przeznaczonych do przetwarzania w chmurze. Dzięki wbudowanym funkcjom do szybkiego przesyłania plików, ofertom międzyregionalnym i zintegrowanym usługom rozwiązanie IBM Cloud Object Storage ułatwia bezpieczne wykorzystanie pełnego potencjału danych.

Przechowywanie newralgicznych danych w chmurze

Pragnąc wspomóc klientów i ułatwić im utrzymanie ciągłości biznesowej w tym trudnym okresie, IBM oferuje — bezpłatnie — 1500 USD środków do wykorzystania na rozwiązanie IBM Cloud Object Storage przez 90 dni.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Osiągnięcia klientów: Zenfolio

Zenfolio przenosi ponad 12 PB danych ze swojej lokalnej infrastruktury do pamięci masowej IBM Cloud Object Storage — ta decyzja pozwoli przedsiębiorstwu zaoszczędzić 1 mln USD.

Dowiedz się więcej

Logo Zenfolio

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Cloud Object Storage

Osiągnięcia klientów

Jak działa obiektowa pamięć masowa?

Obiekty to dyskretne jednostki danych przechowywane w strukturalnie płaskim środowisku danych. W przeciwieństwie do systemu plikowego nie ma w nim folderów, katalogów ani złożonych hierarchii. Każdy obiekt stanowi proste, autonomiczne repozytorium zawierające dane, metadane i unikatowy numer identyfikacyjny zastępujący nazwę pliku i ścieżkę do pliku. Dzięki tym informacjom aplikacja może zlokalizować obiekt, a następnie uzyskać do niego dostęp. Urządzenia obiektowej pamięci masowej można agregować w postaci większych pul pamięci masowych i dystrybuować je w różnych lokalizacjach. Umożliwia to ich nieograniczone skalowanie, a jednocześnie zwiększa odporność danych i skuteczność usuwania skutków katastrof. Obiektowa pamięć masowa eliminuje problemy związane ze złożonością i skalowalnością hierarchicznego systemu plików z folderami i katalogami. Obiekty można przechowywać lokalnie, jednak częściej znajdują się one na serwerach chmurowych, dzięki czemu są dostępne z każdego miejsca na świecie. 

Czym różni się plikowa pamięć masowa od blokowej pamięci masowej?

Plikowa pamięć masowa porządkuje i przechowuje dane wewnątrz folderu. Pliki mają nazwę, są oznaczone metadanymi i poukładane w folderach według hierarchii katalogów i podkatalogów. Aby znaleźć i uzyskać dostęp do danych znajdujących się w systemie plikowej pamięci masowej, system komputerowy potrzebuje tylko informacji o ich katalogach lub podkatalogach. Hierarchiczny system pamięci masowej tego typu sprawdza się w przypadku stosunkowo niedużych ilości danych dających się łatwo uporządkować. Na stronie „Plikowa pamięć masowa: kompendium” znajduje się szczegółowe omówienie plikowej pamięci masowej.

Blokowa pamięć masowato wydajniejsza i efektywniejsza alternatywa dla plikowej pamięci masowej. Blokowa pamięć masowa dzieli plik na porcje danych równej wielkości, a następnie przechowuje te bloki danych oddzielnie, pod unikatowym adresem. Zestaw bloków można przechowywać w dowolnym miejscu w systemie, co pozwala osiągać maksymalną wydajność. Aby uzyskać dostęp do pliku, system operacyjny serwera wykorzystuje unikatowy adres do ponownego scalenia bloków i połączenia ich w jeden plik. W związku z tym, że uzyskanie dostępu do bloków danych nie wymaga od systemu nawigowania między katalogami i hierarchiami plików, cała operacja przebiega efektywnie. Blokowa pamięć masowa świetnie sprawdza się w przypadku newralgicznych aplikacji biznesowych, transakcyjnych baz danych i maszyn wirtualnych wymagających niskich (minimalnych) opóźnień, szczegółowej i precyzyjnej kontroli dostępu do danych oraz stabilnej wydajności. Na stronie „Blokowa pamięć masowa: kompendium” znajduje się szczegółowe omówienie blokowej pamięci masowej.

Jak wygląda przykładowe zastosowanie obiektowej pamięci masowej w chmurze?

Obiektowa pamięć masowa w chmurze to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Przykładowe zastosowania obiektowej pamięci masowej to m.in.:

Czym się różnią pojęcia „trwałości” i „dostępności”?

Mimo że wydają się podobne, pojęcia „trwałości” i „dostępności” mają różne znaczenia. Dostępnośćoznacza dyspozycyjność systemu. Tak długo, jak system pozostaje funkcjonalny i zwraca żądane dane, określa się go mianem „dostępnego”. Trwałość charakteryzuje stan samych danych. Tak długo, jak dane pozostają nienaruszone i nie ulegają pogorszeniu (psuciu się czy też deterioracji), określa się je mianem „wysoce trwałych”.

Przypisy

*Na podstawie wewnętrznej analizy danych klienta przeprowadzonej przez IBM. Wyniki uzyskiwane przez klientów mogą być inne.