Jak działa rozwiązanie IBM Cloud Object Storage?

Cloud Object Storage to proste i ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia przechowywanie praktycznie nieograniczonej ilości danych. Jest ono powszechnie wykorzystywane do archiwizowania danych i tworzenia ich kopii zapasowych, obsługi aplikacji mobilnych i WWW, a także jako skalowalna, trwała pamięć masowa do zastosowań analitycznych. Dzięki elastycznym warstwom klas pamięci masowej i archiwizacji opartej na wykorzystaniu strategii użytkownik może skutecznie zarządzać danymi i zyskać potrzebny dostęp do danych. Wbudowana technologia szybkiego przesyłu danych Aspera ułatwia transfer danych do i z rozwiązania Cloud Object Storage, a funkcja odpytywania danych w miejscu ich przechowywania pozwala na przeprowadzanie analiz bezpośrednio na danych.

Cechy i funkcje rozwiązania IBM Cloud Object Storage

Więcej funkcji

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Chroń dane za pomocą domyślnego szyfrowania po stronie serwera. Możliwe jest także zarządzanie własnymi kluczami szyfrowania lub zarządzanie automatyczne za pomocą narzędzia IBM Key Protect. Usługa IBM Cloud Identity and Access pozwala na skonfigurowanie strategii opartych na rolach i uprawnień dostępu.

Trwała pamięć masowa

Rozwiązanie to zaprojektowano tak, by zapewniało odporność systemu danych na poziomie 99,99999999%. Wbudowane w rozwiązanie mechanizmy zapewniania integralności danych w sposób ciągły i automatyczny sprawdzają stan obiektów i umożliwiają przeprowadzanie samonapraw.

Opisy osiągnięć klientów