Czym jest IBM Mobile Foundation?

Rozwiązanie IBM Mobile Foundation oferuje funkcje klasy korporacyjnej, których wyłącznym celem jest wspieranie procesu budowania i wdrażania nowej generacji kognitywnych, kontekstowych i spersonalizowanych aplikacji mobilnych.

Funkcje rozwiązania IBM Mobile Foundation

Kognitywne interfejsy API dla aplikacji mobilnych

Wzbogać swoje aplikacje mobilne o interfejsy API systemu Watson, takie jak przetwarzanie tekstu na mowę, rozpoznawanie obrazów czy pozyskiwanie i tworzenie rankingów danych. Stosowanie danych uwierzytelniających zapewnia bezpieczne połączenie z interfejsami API systemu Watson. Zachwyć użytkowników, oferując im opcję wsparcia wykorzystującą usługę Conversation.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

Zwiększ płynność i powtarzalność procesu, aby umożliwić przyrostowe aktualizowanie aplikacji. Możesz na przykład pominąć proces akceptacji przez sklep z aplikacjami, wprowadzając zmiany w aplikacji, podczas gdy jest ona dostępna, bez konieczności rekompilacji.

Kompleksowe bezpieczeństwo

Chroń dane na urządzeniu, interfejsy API oraz markę przed hakerami i słabymi punktami zabezpieczeń. Nie musisz być ekspertem w zakresie zabezpieczeń, aby tworzyć bezpieczne aplikacje. Stosuj sprawdzone procedury, korzystając z przykładów i szablonów.

Dostęp do pogłębionych analiz

Zbieranie opinii w czasie bliskim rzeczywistemu pozwala lepiej zrozumieć zachowania użytkowników mobilnych. Wbudowane, elastyczne i interaktywne raporty dostarczają dane o tym, jak wykorzystywane są aplikacje.

Dostęp do mikrousług

Zbuduj logikę biznesową jako mikrousługę, korzystając ze środowiska wykonawczego Liberty, NodeJS lub Swift, i uzyskaj do niej dostęp, importując jej definicję Swagger. Dodatkowo możesz zastosować mechanizmy kontroli dostępu do jednego lub kilku interfejsów API przy użyciu testów zabezpieczeń OAuth.

Przełączanie opcji i testowanie A/B

Za pomocą konsoli i pakietów SDK możesz włączać funkcje takie jak przełączanie opcji, testowanie A/B czy segmentacja opcji. Możesz też zmieniać tło aplikacji na podstawie lokalizacji użytkownika lub udostępniać nowe funkcje niewielkiej grupie odbiorców przed ich uruchomieniem dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Segmentacja powiadomień push i synchronizacja w trybie offline

Korzystaj z funkcji Push w celu przesyłania do aplikacji transmisji rozgłoszeniowych i pojedynczych (na podstawie identyfikatora urządzenia i identyfikatora użytkownika), powiadomień opartych na znacznikach, powiadomień multimedialnych i powiadomień interaktywnych.

Kompleksowy zestaw narzędzi i pakietów SDK

Wybierz swoje środowisko programistyczne i korzystaj z rodzimych pakietów SDK lub pakietów SDK Cordova dla systemów iOS, Android i Windows. Przetestuj swoje aplikacje Cordova za pomocą symulatora programistycznego przed ich opublikowaniem w sklepach z aplikacjami.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Tworzenie inteligentniejszych aplikacji za pomocą platformy Watson

Wprowadzaj do aplikacji mobilnych inteligentne rozwiązania, korzystając z mechanizmów kognitywnych. Szybka integracja funkcji takich jak rozpoznawanie obrazów, konwersacja czy usługi analizy sentymentu w chmurze IBM Cloud pozwala zapewnić użytkownikom bardziej atrakcyjne doświadczenia.

Tworzenie inteligentniejszych aplikacji za pomocą platformy Watson

Wersje produktu IBM Mobile Foundation

Usługa Mobile Foundation

Usługa spełnia założenia strategii ciągłego dostarczania, zapewniając regularne aktualizacje. Usługa jest taka sama niezależnie od wybranej opcji cenowej.

Postaw pierwsze kroki z usługą IBM Mobile Foundation w kilka minut

Błyskawicznie odkryj potencjał rozwiązania IBM Mobile Foundation, używając konsoli usług dla aplikacji mobilnych.