Jak działa rozwiązanie Mobile Analytics?

Monitoruj wydajność i wykorzystanie aplikacji z poziomu komputera lub tabletu bez konieczności tworzenia zapytań lub sięgania po pomoc analityka danych. Możesz wykrywać trendy, rozwiązywać problemy i wywoływać alerty, jeśli wskaźniki przekroczą ustalone progi.

Cechy i funkcje rozwiązania Mobile Analytics

Gotowe do użytku metryki

Produkt wyróżnia się wykorzystaniem gotowych do użycia metryk i konsoli WWW, a ponadto redukuje potrzebę programowania po stronie klienta do minimum.

Wiele filtrów

Pozwala skoncentrować się na tym, co w danej chwili jest ważne, dzięki możliwości filtrowania według daty, wersji aplikacji i platformy.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym pozwala na ciągłe monitorowanie aktywnych użytkowników i liczby sesji.

Prosta integracja

Mobilne narzędzia analityczne można łatwo zintegrować z aplikacjami bezpośrednio z poziomu narzędzia Developer Console lub za pomocą kolekcji SDK dla środowiska iOS (Swift), Android (Java) lub Cordova. Interfejs API usług REST pozwala na gromadzenie danych z platform, dla których nie są dostępne pakiety SDK.

Integracja z usługą Mobile Foundation

Połączenie usługi Mobile Foundation z rozwiązaniem Mobile Analytics pozwala zyskać cenne informacje o wydajności sieci i wzorcach wykorzystania zaplecza.

Eksport danych do hurtowni DashDB

Możesz automatycznie wysyłać dane do hurtowni DashDB i tam z nimi pracować, by personalizować swoje wizualizacje bądź przeprowadzać agregacje z różnymi zestawami danych i pogłębione analizy.

Zalety rozwiązania Mobile Analytics

Pomiar efektywności aplikacji mobilnych

Dzięki dostępowi do aktualnych i historycznych danych oraz mierzeniu trendów możesz sprawdzić, na ile wartościowa jest dla użytkowników Twoja aplikacja.

Informacje o wydajności aplikacji

Możesz wykrywać i rozwiązywać problemy ze sprawnością aplikacji mobilnych, zanim dotkną wszystkich użytkowników aplikacji.

Skonsolidowana analiza danych

Analizowanie danych, w tym danych z platform mobilnych, jest łatwe, a wyniki można skonsolidować, korzystając z możliwości eksportu do hurtowni DashDB.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Aplikacje mobilne dla iOS z powiadomieniami push i narzędziami analitycznymi

Dzięki znakomitym usługom, takim jak powiadomienia push i mobilne narzędzia analityczne w chmurze IBM Cloud®, szybko stworzysz aplikacje dla systemu iOS w języku Swift.W trakcie tego kursu dowiesz się, jak stworzyć początkową wersję aplikacji mobilnej, dodać usługi mobilne, skonfigurować pakiety SDK klienta, zaimportować kod do środowiska Xcode i dalej ulepszać aplikację.

Przejdź do kursu tworzenia aplikacji dla iOS

Ilustracja pokazująca, jak usługa IBM Push Notifications pomaga tworzyć aplikacje dla systemu iOS w języku Swift dzięki znakomitym usługom mobilnym

Aplikacje mobilne z powiadomieniami push i narzędziami analitycznymi od początku przeznaczone dla systemu Android

Dzięki znakomitym usługom mobilnym w chmurze IBM Cloud, takim jak powiadomienia push i mobilne narzędzia analityczne, szybko stworzysz aplikację od początku przeznaczoną dla systemu Android. W trakcie tego kursu dowiesz się, jak stworzyć początkową wersję aplikacji mobilnej, dodać usługi mobilne, skonfigurować pakiety SDK klienta, zaimportować kod do środowiska Android Studio i dalej ulepszać aplikację.

Przejdź do kursu tworzenia aplikacji dla Android

Ilustracja pokazująca, jak usługa IBM Push Notifications pomaga tworzyć aplikacje od początku przeznaczone dla systemu Android dzięki znakomitym usługom mobilnym

Tworzenie aplikacji potrzebnych użytkownikom

Właściciele aplikacji mobilnych chcą tworzyć wartościowe rozwiązania oraz wiedzieć, czy użytkownicy znajdują zastosowanie dla ich aplikacji i jak przyjmowane są nowe wersje oferowanych produktów. Za pomocą aplikacji usługi Mobile Analytics właściciele mogą śledzić metryki użytkowników i sesji na przestrzeni czasu, w tym informacje o reakcjach i wskaźnikach wdrożenia.

Tworzenie aplikacji potrzebnych użytkownikom

Monitorowanie zaangażowania i ocena promocji aplikacji

Poznaj wskaźniki wdrożenia, wykorzystania i rezygnacji z aplikacji i dowiedz się, w jaki sposób wpływają na nie różne zdarzenia i kampanie marketingowe oraz lokalizacje reklam. Korzystając z rozwiązania Mobile Analytics, dowiesz się na przykład, jakie jest zaangażowanie jej użytkowników i czy kurs wideo zwiększa wskaźnik wykorzystania aplikacji.

Monitorowanie zaangażowania i ocena promocji aplikacji

Odkrywanie problemów z aplikacją mobilną przed klientami

Programiści muszą dbać o to, by ich aplikacje działały zgodnie z wymaganiami klientów. Nawet krótkie zakłócenia mogą spowodować, że oceny aplikacji spadną. Usługa Mobile Analytics pozwala skonfigurować alerty, które będą wysyłane w wypadku awarii i szybkie przeprowadzenie analizy zstępującej do poziomu zrzutów stosu.

Odkrywanie problemów z aplikacją mobilną przed klientami

Wersje produktu Mobile Analytics

Usługa Mobile Analytics

Ta usługa jest realizowana zgodnie ze strategią ciągłego dostarczania i regularnie aktualizowana. Usługa jest taka sama, niezależnie od wybranych modeli opłat.

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć pracę z Mobile Analytics

Rozpoczęcie pracy z rozwiązaniem Mobile Analytics to nic trudnego. Na początek wykonaj kilka prostych kroków, by już dziś zacząć analizowanie swoich aplikacji mobilnych.