Szczegółowe informacje o cenach

Udostępnia wiarygodne ujęcie danych w hybrydowym środowisku obliczeniowym

Cena rozwiązania IBM Master Data Management może być różna w zależności od tego, w którym centrum przetwarzania danych produkt zostanie wdrożony. Zapoznaj się z cenami we wszystkich dostępnych centrach przetwarzania danych, aby wybrać optymalną konfigurację wdrożenia.

Plany zarządzane

Plan Small MDM on Cloud Managed

PLAN CENCECHYCENA
Plan Small MDM on Cloud Managed48 prywatnych rdzeni x 2,0 GHz31 000 USD miesięcznie
 256 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Small MDM on Cloud Managed: w ramach tego planu oferowany jest system Master Data Management (MDM) zainstalowany w konfiguracji z serwerem wirtualnym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plan Medium MDM on Cloud Managed

PLAN CENCECHYCENA
Plan Medium MDM on Cloud Managed64 prywatne rdzenie x 2,0 GHz51 000 USD miesięcznie
 416 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Medium MDM on Cloud Managed: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem wirtualnym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plan Large MDM on Cloud Managed

PLAN CENCECHYCENA
Plan Large MDM on Cloud ManagedSerwer fizyczny z procesorem XEON E5 2620 z 96 rdzeniami x 2 GHz80 000 USD miesięcznie
 864 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Large MDM on Cloud Managed: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem fizycznym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plany Premium

Plan Premium Small

PLAN CENCECHYCENA
Plan Premium Small36 prywatnych rdzeni x 2,0 GHz17 000 USD miesięcznie
 192 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Premium Small: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem wirtualnym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plan Premium Medium

PLAN CENCECHYCENA
Plan Premium Medium48 prywatnych rdzeni x 2,0 GHz33 000 USD miesięcznie
 288 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Premium Medium: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem wirtualnym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plan Premium Large

PLAN CENCECHYCENA
Plan Premium LargeSerwer fizyczny z procesorem XEON E5 2620 z 72 rdzeniami x 2 GHz54 000 USD miesięcznie
 608 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Premium Large: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem fizycznym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plany zapewniania dostępności

Plan High Availability Small

PLAN CENCECHYCENA
Plan High Availability Small48 prywatnych rdzeni x 2,0 GHz22 000 USD miesięcznie
 256 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu High Availability Small: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem wirtualnym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plan High Availability Medium

PLAN CENCECHYCENA
Plan High Availability Medium64 prywatne rdzenie x 2,0 GHz42 000 USD miesięcznie
 416 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu High Availability Medium: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem wirtualnym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych i przedprodukcyjnych.

Plan High Availability Large

PLAN CENCECHYCENA
Plan High Availability LargeSerwer fizyczny z procesorem XEON E5 2620 z 96 rdzeniami x 2 GHz70 000 USD miesięcznie
 864 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu High Availability Large: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w konfiguracji z serwerem fizycznym. System ten może służyć jako koncentrator MDM do celów produkcyjnych lub przedprodukcyjnych.

Plany dodatkowe

Plan Non-Production

PLAN CENCECHYCENA
Plan Non-Production72 rdzenie prywatne x 2,0 GHz11 300 USD miesięcznie
 288 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Non-Production: w ramach tego planu oferowany jest system MDM zainstalowany w środowisku zwirtualizowanym. System ten może służyć jako środowisko do programowania i dostrajania oraz do przeprowadzania testów funkcjonalnych koncentratora MDM oraz powiązanych procesów. Plan IBM Master Data Management on Cloud Non-Production obejmuje dwie współużytkowane, nieprodukcyjne instancje środowiska wykonawczego MDM: jedna służy do testowania integracji procesów programistycznych, a druga do testowania jakości (QA). Ponadto każda instancja obejmuje po dwie instancje narzędzia MDM Developer i dwie instancje BPM Developer.

Plan Additional Virtual MDM Runtime

PLAN CENCECHYCENA
Plan Additional Virtual MDM Runtime8 rdzeni prywatnych x 2,0 GHz2 780 USD miesięcznie
 32 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Additional Virtual MDM Runtime: plan ten zapewnia dodatkową instancję wirtualną MDM dla środowiska nieprodukcyjnego MDM on Cloud, które będzie działać z dwoma współużytkowanymi instancjami MDM dostępnymi już domyślnie w planie Non-Production. Dodatkowe wirtualne środowisko wykonawcze MDM umożliwia na przykład dodanie do środowiska programistycznego instancji zarządzania jakością (QA) lub instancji serwera testowego MDM.

Plan Additional MDM Developer

PLAN CENCECHYCENA
Plan Additional MDM Developer8 rdzeni prywatnych x 2,0 GHz927 USD miesięcznie
 32 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Additional MDM Developer: w ramach planu oferowane jest dodatkowe narzędzie MDM Developer.

Plan Additional BPM Developer

PLAN CENCECHYCENA
Plan Additional BPM Developer4 rdzenie prywatne x 2,0 GHz1 030 USD miesięcznie
 16 GB pamięci RAM 
 Sieć 1 Gb/s 

Szczegóły planu Additional BPM Developer: plan ten zapewnia dodatkową instancję narzędzia BPM Developer dla środowiska nieprodukcyjnego MDM on Cloud, które korzysta z dwóch instancji BPM Developer dostępnych domyślnie w planie nieprodukcyjnym. Środowisko wykonawcze Additional BPM Developer umożliwia dodanie co najmniej jednego narzędzia BPM Developer do jego dwóch instancji udostępnionych już w ramach planu Non-Production.

Porozmawiaj z ekspertem w dziedzinie rozwiązania Master Data Management on Cloud

Umów się na bezpłatną, indywidualną, 30-minutową rozmowę z ekspertem ds. produktu IBM MDM on Cloud. Poznaj cenne spostrzeżenia i odpowiedzi, których potrzebujesz, aby zacząć działać.