Pierwsze kroki z migracją danych

W portalu IBM Control Portal wybierz w menu pozycję „Storage”, a następnie kolejno opcje „Data Migration” i „Mass Data Migration”.