Jak działają systemy równoważenia obciążeń?

Równoważenie obciążenia między serwerami pozwala użytkownikowi wydłużyć czas dostępności i z łatwością skalować aplikacje przez dodawanie lub usuwanie serwerów, a przy tym tylko minimalnie zakłóca ruch.

Cechy i funkcje rozwiązania Load Balancer

Elastyczne konfiguracje i modele płatności

Wybierz te funkcje równoważenia obciążenia i modele płatności, które najlepiej pasują do Twoich obciążeń i specyficznych potrzeb.

Redukcja obciążenia SSL

Wyeliminuj ruch odbywający się za pośrednictwem protokołu SSL i zacznij prowadzić komunikację przy użyciu zwykłego tekstu, aby zmniejszyć obciążenie serwerów aplikacji zaplecza.

Bezproblemowe wdrożenie

Z łatwością zarządzaj konfiguracją za pomocą interfejsu graficznego lub API. Korzystaj ze współużytkowanych i dedykowanych opcji równoważenia obciążenia oferowanych w elastycznych modelach opłat.

Zalety rozwiązania Load Balancer

Szybkie wykrywanie awarii serwera

Regularnie monitoruj stan serwera, by uniknąć kierowania ruchu do unieruchomionych serwerów.

Odciążenie uzgadniania SSL

Dzięki redukcji obciążenia SSL serwery mogą spędzać większość swoich cykli pracy na rzeczywistym przetwarzaniu aplikacji.

Inteligentna dystrybucja ruchu

Ruch jest zrównoważony dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, jak algorytm karuzelowy, ważony algorytm karuzelowy i algorytm najmniejszej liczby połączeń.

Wersje produktu Load Balancer

IBM Cloud Load Balancer

Możesz teraz korzystać z większej elastyczności. Zarządzanie jest łatwe dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu graficznego i interfejsu API do monitorowania stanu serwerów i ochrony poszczególnych serwerów przed awarią.

Local Load Balancer

Użytkownik ma do dyspozycji algorytm karuzelowy, najniższe opóźnienia i algorytm najmniejszej liczby połączeń, które pozwalają na równoważnie ruchu między co najmniej dwoma serwerami — a wszystko w ramach jednej stałej opłaty miesięcznej.

Urządzenia dedykowane Citrix NetScaller®

Wybór platformy Citrix NetScaler®, która steruje systemem dostarczania aplikacji (równoważy obciążenia), zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji i wysoką wydajność.

Dokumentacja

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Load Balancer.

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć pracę z rozwiązaniem Load Balancer

Uprość ruch równoważący obciążenie i z łatwością skaluj aplikacje, redukując przy tym zakłócenia przesyłania do minimum.