Czym jest IBM Lift?

IBM Lift umożliwia szybką, bezpieczną i niezawodną migrację bazy danych z lokalnego centrum przetwarzania danych do chmury IBM Cloud®. Jest narzędziem pomyślanym w taki sposób, aby migracja do chmury była bezpieczna, szybka i nie wymagała jakiegokolwiek przestoju.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Migracja bazy danych

Przenieś całą swoją bazę danych do chmury IBM Cloud. Jest to proces dwuetapowy: najpierw przekształcasz schemat, następnie migrujesz dane. Przekształcenie schematu rozpoczyna się od pobrania narzędzia IBM Database Conversion Workbench. Narzędzie to przeprowadzi Cię przez proces przekształcania języka DDL źródłowej bazy danych do postaci kompatybilnej ze środowiskiem docelowym. Zostanie także wygenerowany raport z informacjami o dodatkowych działaniach, które należy wykonać. Gdy schemat będzie gotowy, możesz użyć interfejsu CLI narzędzia Lift do przeprowadzenia migracji danych.

Ikona reprezentująca użycie narzędzia Lift do migracji baz danych do chmury

Przyrostowe ładowanie danych

Rozpocznij od wygenerowania zestawu plików CSV, po jednym dla każdej tabeli bazy danych, zawierających przyrostowe zmiany. Korzystając z interfejsu CLI narzędzia Lift zbierz te pliki CSV, prześlij do systemu docelowego i zaimportuj do bazy IBM Db2® Warehouse on Cloud. Zapisz te czynności w postaci skryptu, skonfiguruj zadanie Cron — i gotowe. Masz zapewnioną przyrostową aktualizację hurtowni danych.

Ikona reprezentująca użycie narzędzia Lift do przyrostowego ładowania danych do hurtowni

Konsolidacja baz danych

Za pomocą interfejsu CLI narzędzia Lift można migrować dane z wielu różnych baz lub źródeł danych do jednej hurtowni IBM Db2 Warehouse w klastrze MPP. Lift pozwala elastycznie wykorzystywać tabele z wielu źródeł danych i importować je w ramach jednego schematu do hurtowni IBM Db2 Warehouse on Cloud, aby ostatecznie możliwe było całkowite wyłączenie dotychczas używanego klastra.

Ikona reprezentująca użycie narzędzia Lift do konsolidacji baz danych

Obsługa hurtowni danych

Klientów nie interesuje, jak analizujesz ich zachowania zakupowe. Za to interesuje ich sprawność działania sklepów i systemów, z których korzystają. Hurtownia danych w chmurze, taka jak IBM Db2 Warehouse on Cloud, przyspieszy analizy informacji ze składnicy danych transakcyjnych. Raporty i kokpity będą stale aktualizowane niewielkimi porcjami danych ze źródła, tak by w każdej chwili odzwierciedlały bieżącą sytuację Twojej firmy.

Ikona reprezentująca wykorzystanie narzędzia Lift do opracowywania danych

Funkcje IBM Lift

Szybkie przemieszczanie danych

Lift używa wewnętrznie oprogramowania IBM Aspera do błyskawicznego przenoszenia danych do chmury. Opatentowana technologia transportu Aspera wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieci WAN i standardowy sprzęt do transferów z szybkością setki razy większą niż osiągalna dla protokołów FTP i HTTP.

Szybkie wznawianie działania po typowych błędach

Narzędzie automatycznie wznawia działanie po typowych problemach, jakie mogą wystąpić podczas migracji. Na przykład, jeśli przesyłanie pliku zostanie przerwane w połowie, Lift wznowi je w tym samym miejscu. Przesyłanie plików jest stabilne i odporne na błędy, nawet w przypadku sieci o ograniczonej przepustowości.

Szyfrowanie danych w ruchu

Nikt nie chce skandalu. Dlatego wszystkie dane transportowane przez sieć do chmury IBM Cloud są zabezpieczone szyfrowaniem z kluczem 256-bitowym.

Kontrola na każdym kroku migracji

Każda migracja danych jest podzielona na trzy kroki: wyodrębnienie ze źródła, transport przez sieć i załadowanie do bazy docelowej. Nasz interfejs CLI pozwala wykonać każdy z tych kroków osobno, tak by migracja odbyła się zgodnie z Twoim planem — a nie wpływała na Twoje plany.

Zaprojektowane z myślą o chmurze

Interfejs CLI narzędzia Lift wystarczy zainstalować tylko raz na komputerze lokalnym. Interfejs wewnętrznie współpracuje z usługami Lift w chmurze IBM Cloud, by skutecznie przemieszczać Twoje dane do trwałej składnicy Watson Data Platform. Podobnie jak każda inna aplikacja w chmurze, Lift nigdy nie wymaga aktualizacji. Nowe funkcje są natychmiast dostępne, bez żadnych działań z Twojej strony.

Bezpłatnie

Zależy nam, aby wszyscy zainteresowani wypróbowali nasze usługi danych w chmurze. Koszty nie powinny stanowić bariery.

Zacznij korzystać z IBM Lift

W kilka minut dowiesz się, jak przeprowadzić migrację danych.