Dlaczego warto wybrać chmurę prywatną?

Chmura prywatna ma zalety chmury publicznej, takie jak szybkość wdrożenia i skalowalność oraz łatwość użytkowania i elastyczność. Oprócz tego chmura prywatna zapewnia jednak organizacji większą kontrolę nad środowiskiem, wzrost wydajności, przewidywalność kosztów, jeszcze bardziej rygorystyczne zabezpieczenia i elastyczne opcje zarządzania. Ponadto chmura prywatna pozwala firmie dostosować środowisko do jej unikalnych potrzeb oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

Zalety chmury prywatnej

icon representing control and security of private cloud

Kontrola i bezpieczeństwo

Ściślejsza kontrola nad zasobami i separacja danych pozwalają spełnić bardziej rygorystyczne wymagania

Icon representing speed and scalability of private cloud

Szybkość i skalowalność

Możliwe jest szybkie wdrażanie i skalowanie zasobów w odpowiedzi na zmienne zapotrzebowanie

Icon representing speed and scalability of private cloud

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia oprogramowania

Aplikacje możesz tworzyć i testować w chronionym środowisku, które odzwierciedla docelowe środowisko produkcyjne

Perspektywa IBM: IBM Cloud Private

W wielu organizacjach słyszano już o zaletach chmury jako platformy szybszej i elastycznie spełniającej różne wymagania. Często jednak przeciwko migracji do chmury przemawiają względy formalne i prawne. IBM kieruje się przekonaniem, że nie ma sprzeczności między chmurą a bezpieczeństwem. Stworzyliśmy rozwiązanie IBM Cloud Private, aby udostępniać klientom potencjał chmury, a jednocześnie chronić ich zasoby, nie idąc przy tym na żadne kompromisy.

Zarówno przy optymalizowaniu tradycyjnych aplikacji i usług, jak i przy tworzeniu nowych mikrousług od początku przeznaczonych dla chmury, rozwiązanie IBM doskonale sprawdzi się jako chmura prywatna dla dużych przedsiębiorstw: szybka, elastyczna, zapewniająca pełną kontrolę i działająca inteligentnie, a przy tym dająca dostęp do nowoczesnych usług chmurowych. Katalog samoobsługowy umożliwia automatyzację wdrożenia, integracji i zarządzania aplikacjami i usługami, tak aby wystarczyło do tego wciśnięcie przycisku.

 

Zobacz schemat architektury (PDF, 269 kB)

Platforma

Podstawowa platforma zbudowana jest w oparciu o system Kubernetes — czołowe rozwiązanie do koordynacji kontenerów w chmurach prywatnych, dedykowanych i publicznych. Chmura IBM Cloud oferuje do wyboru dwa rodzaje środowisk wykonawczych Open Source dla aplikacji: Kubernetes z kontenerami albo Cloud Foundry. Klient może wybrać preskryptywne podejście typowe dla Cloud Foundry albo bardziej konfigurowalną i przenośną strategię reprezentowaną przez system Kubernetes i kontenery Docker.

W skład platformy wchodzi podstawowy zestaw usług zarządzania dla aplikacyjnych środowisk wykonawczych oraz tworzonych aplikacji.  Należą do nich np. usługi rejestrowania, monitorowania, kontroli dostępu i zarządzania zdarzeniami.  Klienci mogą od razu używać tych wbudowanych w platformę narzędzi do zarządzania. W razie potrzeby narzędzia można zintegrować z instancjami korporacyjnymi, tak aby wszystkie funkcje zarządzania były dostępne w jednym miejscu.

 

Image listing the components of the IBM Cloud Private core platform: infrastructure, management services, data services

Oprogramowanie i usługi

Do usług aplikacyjnych zalicza się środowiska wykonawcze, oprogramowanie pośrednie, dane i inne usługi, które można dodawać do aplikacji tworzonych specjalnie dla chmury lub integrować z istniejącymi aplikacjami. IBM Cloud Private umożliwia łatwe „postawienie” elastycznego środowiska wykonawczego odpowiedniego do obsługi różnych obciążeń. Rozwiązanie zawiera oprogramowanie pośrednie i bazy danych — zarówno klasy Open Source, jak i będące produktami IBM — potrzebne przedsiębiorstwom do szybkiego i bezpiecznego tworzenia aplikacji. 

Obok funkcji wspomagających tworzenie i uruchamianie aplikacji korporacyjnych IBM Cloud Private w szerokim zakresie obsługuje obciążenia intensywnie korzystające z procesora, takie jak uczenie maszynowe lub analizy danych, wykorzystując przy tym klastry GPU.

Wszystkie te usługi aplikacyjne zostały zbudowane lub gruntownie przebudowane pod kątem obciążeń od początku tworzonych dla chmury, a za ich jakością stoi wieloletnie doświadczenie IBM w dziedzinie aplikacji klasy korporacyjnej.

Graphic showing the types of software and services that come with IBM Cloud Private

Usługi zarządzania

Dzięki różnym produktom, takim jak gotowe treści wspomagające automatyzację i komponenty służące do koordynacji, klienci mogą tworzyć i uruchamiać aplikacje w chmurze prywatnej oraz nimi zarządzać.

Oferta IBM w tej dziedzinie obejmuje łańcuchy narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) w wielu chmurach oraz funkcje zarządzania eksploatacją chmury hybrydowej, które wzbogacają i wspomagają środowisko chmury prywatnej klienta.

Graphic showing the hybrid cloud management services that come with IBM Cloud Private

Pierwsze kroki

Zapewnij swoim zespołom dostęp do niezawodnej chmury prywatnej za firmowym firewallem, w której będą mogły tworzyć aplikacje od początku przeznaczone dla chmury i modernizować już istniejące rozwiązania.