Organizacja nieustrukturyzowanych danych w ahierarchicznym środowisku

Obiektowa pamięć masowa to metoda niehierarchicznego przechowywania danych, najczęściej w chmurze. W przeciwieństwie do innych metod przechowywania danych obiektowa pamięć masowa nie wykorzystuje drzewa katalogów. Odrębne jednostki danych (obiekty) istnieją na tym samym poziomie w puli pamięci masowej. Każdy obiekt ma unikalny identyfikator wykorzystywany przez aplikację w celu uzyskania dostępu do obiektu. Poza tym każdemu obiektowi mogą towarzyszyć metadane, które odczytuje się razem z obiektem.

Kluczowe cechy

 • Dane są przechowywane jako odrębne obiekty.
 • Dane nie podlegają hierarchii katalogów i są przechowywane w ahierarchicznej przestrzeni adresowej.
 • Aplikacje rozpoznają odrębne obiekty danych na podstawie ich unikalnego adresu.
 • To trochę jak strzeżony parking. Obiekt danych to samochód, natomiast adres to pokwitowanie.
 • Metodę tę opracowano z myślą o dostępie z poziomu aplikacji za pomocą interfejsu API, a nie z poziomu interfejsu użytkownika.

Dlaczego warto wybrać obiektową pamięć masową

Ikona reprezentująca skalowalność obiektowej pamięci masowej

Skalowalność

Obiektowa pamięć masowa może pomieścić niemal dowolną ilość danych bez konieczności partycjonowania zbioru danych.

Ikona reprezentująca wydajność obiektowej pamięci masowej

Efektywność

Brak hierarchii eliminuje wąskie gardła tworzone przez złożone systemy katalogowe.

Ikona reprezentująca dostępność danych w obiektowej pamięci masowej

Dostępność

Systemy obiektowej pamięci masowej są wyposażone w mechanizmy zapewniające spójność danych, co umożliwia automatyczną replikację danych, wdrażanie aktualizacji i zapobieganie przestojom.

O czym należy pamiętać, decydując się na obiektową pamięć masową

 • Ograniczona liczba funkcji

  Interfejsy API zgodne z obiektową pamięcią masową, służące do uzyskiwania dostępu do danych, są zazwyczaj proste w obsłudze. Aplikacje muszą wykorzystywać bardziej złożone rozwiązania z zakresu zarządzania danymi.

 • Zgodność

  Narzędzia systemowe do pracy z plikami, na przykład zgodne ze standardem POSIX, nie mogą wchodzić w interakcje z systemami obiektowej pamięci masowej bez dodatkowych warstw pomiędzy nimi.

 • Typ danych

  Obiektowa pamięć masowa świetnie się sprawdza w przypadku nieustrukturyzowanych danych, takich jak multimedia czy treści WWW. Jeśli chodzi o dane, które są regularnie modyfikowane, lepiej zdecydować się na inne rozwiązanie.

 • Obsługa interfejsów API

  Aktualizacja aplikacji jest niezbędna, aby czerpać korzyści z obiektowej pamięci masowej. Wielu dostawców udostępnia aktualizacje z wbudowaną obsługą interfejsów API.

Odkryj obiektową pamięć masową w chmurze hybrydowej — oferującą elastyczność niezbędną, by sprostać stawianym dziś wymaganiom wobec danych.

 

Perspektywa IBM: nowatorskie podejście do obiektowej pamięci masowej

W miarę jak pracownicy tworzą coraz więcej treści, w korporacyjnych działach IT szybko rośnie zapotrzebowanie na pamięć masową. Kluczowym czynnikiem stymulującym przyrost objętości danych są zasoby multimedialne.

Zapotrzebowanie na systemy obiektowej pamięci masowej rośnie w związku z koniecznością archiwizacji coraz bardziej nieustrukturyzowanych danych. Sprzyja ono wdrażaniu nowych, ekonomicznych i rozproszonych rozwiązań z zakresu pamięci masowych, które można rozbudować tak, aby dysponowały pojemnością setek petabajtów.

Wymagania rynkowe

Już dziesięć lat temu przewidywaliśmy, że ilość danych przetwarzanych w przedsiębiorstwach na świecie będzie oscylować na poziomie petabajtów, a czasem nawet eksabajtów. Dziś żyjemy w świecie, w którym technologia przetwarzania w chmurze sprzyja erze zaskakujących innowacji, a internet rzeczy umożliwia milionom urządzeń ciągłe tworzenie, gromadzenie i przesyłanie danych. Nasze przewidywania się sprawdziły.

Aby zarządzać ilością danych generowanych na niespotykaną dotąd skalę, przedsiębiorstwa muszą znaleźć sposób na skuteczne przechowywanie, zabezpieczanie, analizowanie i maksymalizowanie wartości nieustrukturyzowanych danych. Obiektowa pamięć masowa umożliwia to na skalę internetową.

Podobnie jak obecnie ukształtowana sieć internetowa, przełomowa technologia algorytmu Information Dispersal bazuje na modelu komunikacji równorzędnej (P2P), a nie scentralizowanej. Każdy obiekt w systemie obiektowej pamięci masowej jest unikalny i rozpoznawany na podstawie identyfikatora, który określa miejsce jego przechowywania.

W obrębie danego systemu pamięci masowej istnieją działające niezależnie węzły fizyczne. W każdej chwili do systemu można dodać kolejne węzły. Taka struktura pozwala przedsiębiorstwom niezależnie skalować pojemność i wydajność.

W ramach tego procesu dane zapisywane przez aplikacje w systemie obiektowej pamięci masowej są przenoszone przez warstwę dostępową, w której zostają zaszyfrowane, podzielone i rozdystrybuowane.

Unikalny identyfikator służy do wyszukania i ściągnięcia obiektu przez warstwę dostępu — poprzez zlokalizowanie fragmentów i odtworzenie obiektu.

Technologia pamięci masowych

Dzięki rozpoznawaniu obiektów na podstawie identyfikatorów zamiast nazw plików system można rozbudować. Nie trzeba przejmować się ograniczeniami wielkości, a proces wyszukiwania i pobierania danych jest prostszy, bo z obiektem można powiązać złożone metadane.

Dzięki systemowi obiektowej pamięci masowej dział informatyczny może w pełni korzystać z dotychczasowych inwestycji. Poza tym organizacja może wykorzystywać przyszłe szanse biznesowe bez względu na to, czy dane są zarządzane lokalnie, w chmurze, czy w obu tych środowiskach.

Perspektywy rynkowe

Organizacje muszą ponownie przemyśleć strategię dotyczącą przechowywania danych, tak aby dostosować ją pod kątem tworzenia i konsumowania coraz większych ilości danych. A obiektowa pamięć masowa oferuje przedsiębiorstwom bezpieczne, konfigurowalne i ekonomiczne rozwiązanie z zakresu zarządzania danymi.

Im większa pula danych, tym gwałtowniejszy wzrost kosztu użytkowania w dłuższej perspektywie czasowej. Informacje są dostępne w każdej chwili, a uproszczona platforma zarządzania usprawnia pracochłonne działania związane z serwisowaniem i eksploatacją.

W miarę jak chmura, Internet Rzeczy i rozwiązania mobilne zyskują na znaczeniu w świecie przetwarzania danych, coraz większa liczba organizacji uświadamia sobie, że przyszłościowe inwestycje należy podejmować już teraz. Obiektowa pamięć masowa pozwala organizacjom, które borykają się z problemami związanymi z przetwarzaniem danych na dużą skalę, wdrożyć skalowalne, przyszłościowe rozwiązanie umożliwiające rozwój ich działalności biznesowej przez kolejnych 20 lat, a nawet dłużej.

Dowiedz się więcej o usługach obiektowej pamięci masowej w chmurze IBM Cloud