Aplikacje mobilne dostarczane zdalnie przez Internet

Rozwiązania mobilne do przetwarzania w chmurze wykorzystują technologię przetwarzania w chmurze, aby udostępniać aplikacje na urządzeniach mobilnych. Wdrożenia tych aplikacji mobilnych mogą odbywać się zdalnie dzięki specjalnym narzędziom skracającym czas ich tworzenia, zwiększającym ich elastyczność i ułatwiającym ich programowanie. Dzięki usługom chmurowym aplikacje mobilne działające w chmurze można błyskawicznie wdrażać i udoskonalać. Mogą trafiać na urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi, wykonujące różne zadania obliczeniowe lub przechowujące dane. Tym samym użytkownicy mają dostęp do aplikacji, które w inny sposób nie byłyby obsługiwane.

Kluczowe cechy

  • Dużo prostsze i szybsze tworzenie aplikacji oraz łatwe współużytkowanie zasobów aplikacji mobilnych.
  • Wsparcie dla wielu modeli tworzenia oprogramowania oraz różnych urządzeń.
  • Większa niezawodność dzięki kopiom zapasowym informacji przechowywanym w chmurze.
  • Aplikacje wykorzystują mniej zasobów urządzeń dzięki temu, że działają w chmurze.
  • Urządzenia mobilne są zintegrowane z usługami oferowanymi w ramach architektury interfejsu API.

Dlaczego warto wybrać środowisko mobilne w chmurze

Ikona przedstawiająca szybkość i elastyczność środowiska mobilnego w chmurze

Szybkość i elastyczność

Dzięki usługom chmurowym aplikacje mobilne działające w chmurze można błyskawicznie wdrażać i udoskonalać. Mogą trafiać na różne urządzenia z różnymi systemami operacyjnymi.

Ikona przedstawiająca funkcję współużytkowania zasobów w środowisku mobilnym w chmurze

Wspólne zasoby

Pamięć masowa urządzenia czy też jego zasoby obliczeniowe w żaden sposób nie ograniczają aplikacji mobilnych działających w chmurze. Procesy intensywnie wykorzystujące dane można realizować w chmurze.

Ikona przedstawiająca funkcję integracji niepowiązanych danych w środowisku mobilnym w chmurze

Zintegrowane dane

Mobilne przetwarzanie w chmurze pozwala użytkownikom szybko i bezpiecznie gromadzić i integrować dane pozyskane z różnych źródeł niezależnie od aktualnego miejsca pobytu.

Przeczytaj, jak to możliwe

Zobacz, jak dzięki rozwiązaniom mobilnym przyspieszyć transformację w przedsiębiorstwo działające w chmurze.

Aspekty mobilnego przetwarzania w chmurze do rozważenia

Zarządzanie

Specjaliści IT nie zawsze dysponują zasobami niezbędnymi do zarządzania aplikacjami. Zadanie ułatwiają im dostawcy chmury.

Infrastruktura

Wymagające aplikacje stanowią duże obciążenie dla urządzeń. Elastyczna infrastruktura chmury ułatwia realizację najtrudniejszych zadań.

Integracja

Pełna integracja systemów i danych mobilnych z pozostałymi procesami biznesowymi przynosi organizacjom wymierne oszczędności czasu i pieniędzy.

Bezpieczeństwo

Ochrona poufnych danych jest ważna pod wieloma względami —zarówno ze względu na użytkowników i urządzenia, jak i z powodu integracji z innymi systemami.

Pomyślnie zrealizowane projekty wykorzystują mobilne przetwarzanie w chmurze

35 procent więcej pomyślnie zrealizowanych projektów
Pomyślnie zrealizowane projekty o 35% częściej od pozostałych wykorzystują platformy działające w chmurze i o 31% częściej uwzględniają platformy do tworzenia aplikacji mobilnych podczas opracowywania aplikacji na urządzenia mobilne.

Perspektywa IBM: mobilne przetwarzanie w chmurze

Daniel Yellin, wiceprezes ds. rozwoju platform mobilnych IBM

Daniel Yellin
Wiceprezes, IBM Mobile Platform
Inżynier ds. rozwoju i Distinguished Engineer
IBM Watson i platforma IBM Cloud

Mobilne przetwarzanie w chmurze zapewnia elastyczność, dzięki której twórcy oprogramowania mogą sprawnie dzielić zasoby obliczeniowe i zasoby do przechowywania danych między urządzeniem a chmurą, by optymalizować ich wydajność i skalowalność. Duża elastyczność usług opartych na chmurze doskonale współgra z wygodą, którą zapewniają urządzenia mobilne. Takie połączenie sprawia, że środowisko interakcji jest atrakcyjne dla użytkowników, a lojalność klientów wzrasta.

Z tego powodu zintegrowana strategia użytkowania zasobów mobilnych w chmurze ma kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania rozwijających się technologii, odpowiedniej produktywności pracowników, pełnego zaangażowania klientów i utrzymania przewagi nad konkurencją.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach mobilnych

Rozwiązania mobilne od IBM ułatwiają tworzenie, utrzymywanie i uruchamianie aplikacji w chmurze.