Chmura hybrydowa

menu icon

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa łączy i ujednolica usługi chmury publicznej i chmury prywatnej dostarczane przez różnych dostawców usług w chmurze. Celem takiej integracji jest stworzenie jednej, elastycznej, ekonomicznej infrastruktury IT.

Czym jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa stanowi infrastrukturę informatyczną, w której zintegrowana jest co najmniej jedna chmura publiczna oraz co najmniej jedna  chmura prywatna. Ponadto zapewnia orkiestrację, zarządzanie i możliwość przesyłania aplikacji pomiędzy elementami infrastruktury, tworząc spójne, elastyczne i optymalne środowisko chmurowe pozwalające obsługiwać korporacyjne obciążenia obliczeniowe.

Hybrydowe środowisko wielochmurowe to infrastruktura chmury hybrydowej, która jest zbudowana z więcej niż jednej chmury publicznej od różnych dostawców usług chmurowych. 

Pozwalając firmie: 

 • połączyć najlepsze w swojej klasie usługi chmurowe i funkcjonalność oferowaną przez różnych dostawców usług przetwarzania w chmurze, 
 • wybrać optymalne środowisko  przetwarzania w chmurze pod kątem dowolnych obciążeń, a także 
 • swobodnie przenosić obciążenia pomiędzy chmurą publiczną i prywatną w miarę zmian zapotrzebowania,

chmura hybrydowa  (a w szczególności hybrydowe środowisko wielochmurowe) pozwala firmie osiągnąć cele techniczne i biznesowe w sposób skuteczniejszy i oszczędniejszy niż niezależna chmura publiczna lub chmura prywatna. Istotnie według jednej z ostatnich analiz firmy czerpią dwuipółkrotnie większe korzyści z użytkowania chmury hybrydowej niż z jednej chmury oferowanej przez jednego dostawcę.

Jak działa chmura hybrydowa ?

Tradycyjna architektura chmury hybrydowej 

Początkowo architektura chmury hybrydowej była oparta na zasadzie przekształcania części lokalnego centrum przetwarzania danych w firmie w infrastrukturę chmury prywatnej, a później na integrowaniu takiej infrastruktury ze środowiskiem chmury publicznej dostarczanej zewnętrznie przez dostawcę chmury publicznej (np. AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Było to możliwe dzięki gotowym systemom chmury hybrydowej, takim jak Red Hat OpenStack (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) lub dzięki stosowaniu złożonego oprogramowania pośredniego w celu integracji zasobów chmurowych w różnych środowiskach i zunifikowanych narzędziach do zarządzania na potrzeby monitorowania i alokowania zasobów oraz zarządzania nimi za pośrednictwem centralnej konsoli lub innego pojedynczego modułu. 

W efekcie zbudowano zunifikowaną infrastrukturę informatyczną dobrze dopasowaną do różnych przypadków użycia:

 • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: dane wrażliwe i objęte surowymi regulacjami obciążenia umieszczaj w chronionych firewallem obszarach chmury prywatnej, a bardziej ekonomiczne zasoby chmury publicznej wykorzystuj na potrzeby mniej wrażliwych obciążeń i danych.
 • Skalowalność i odporność: u​żywaj zasobów obliczeniowych i pamięci masowej chmury publicznej do szybkiego, automatycznego i ekonomicznego rozwijania funkcji w reakcji na nieplanowany wzrost ruchu bez wywierania wpływu na obciążenia chmury prywatnej (cloud bursting).
 • Szybkie wdrożenie nowej technologii: wdrażaj najnowsze modeleoprogramowania jako usługi (SaaS) lub przejdź na nie. Możesz też zintegrować takie rozwiązania z innowacyjnymi aplikacjami bez udostępniania nowej infrastruktury lokalnej.
 • Udoskonalanie starszych aplikacji: korzystaj z usług dla chmury publicznej, aby doskonalić doświadczenia użytkowników z korzystania z istniejących aplikacji albo rozszerzać je na nowe urządzenia.
 • Migracja do VMware: wykorzystaj i przenieś istniejące obciążenia lokalne do zwirtualizowanej infrastruktury chmury publicznej, aby zmniejszyć rozmiary lokalnego centrum przetwarzania danych i w miarę potrzeby rozwijać system bez dodatkowego inwestowania w sprzęt.
 • Optymalizacja zasobów i oszczędność kosztów: obsługuj obciążenia o przewidywalnej mocy obliczeniowej w chmurze prywatnej, a bardziej zmienne obciążenia przenoś do chmury publicznej; używaj infrastruktury chmury publicznej, aby w zależności od potrzeb przyspieszać programowanie oraz testowanie.

Nowoczesna architektura chmury hybrydowej 

Obecnie architektura chmury hybrydowej jest w mniejszym stopniu oparta na fizycznej integracji, a bardziej na promowaniu, przenośności obciążeń we wszystkich środowiskach chmurowych oraz automatyzacji wdrażania tych obciążeń w środowisku chmurowym najlepiej dostosowanym do danego celu biznesowego.  

Na taką zmianę wpływa klika czynników.

Kolejnym kluczowym etapem transformacji cyfrowej w organizacjach jest budowa nowych i modernizacja starych aplikacji w celu wykorzystania technologii  opracowanych z myślą o chmurze, które pozwalają spójnie i niezawodnie rozwijać, wdrażać, zarządzać oraz zwiększać wydajność w  środowiskach chmurowych oraz wśród dostawców chmury.

Chodzi zwłaszcza o tworzenie lub przekształcanie aplikacji tak, aby wykorzystywały architekturę mikrousług, która pozwala rozbijać aplikacje na mniejsze, luźno połączone, nadające się do powtórnego użytku komponenty skoncentrowane na konkretnych funkcjach biznesowych. Ponadto aplikacje te są wdrażane w kontenerach — lekkich, wykonywalnych jednostkach zawierających jedynie kod aplikacji oraz wirtualne mechanizmy systemu operacyjnego wymagane do obsługi tego kodu.

Na wyższym poziomie chmury publiczne i prywatne nie są już fizycznymi „lokalizacjami”, które należy połączyć. Wielu dostawców usług w chmurze oferuje teraz na przykład usługi chmury publicznej obsługiwane w lokalnych centrach przetwarzania danych klientów. Chmury prywatne, niegdyś uruchamiane wyłącznie lokalnie, teraz są często obsługiwane w zewnętrznych centrach przetwarzania danych, w wirtualnych sieciach prywatnych (VPN) lub wirtualnych chmurach prywatnych (VPC) albo w dedykowanej infrastrukturze wynajmowanej od osób trzecich (które są czasami dostawcami chmur publicznych).

Ponadto wirtualizacja infrastruktury — nazywana również infrastrukturą jako kodem — pozwala programistom tworzyć środowiska na żądanie za pomocą dowolnych zasobów obliczeniowych lub zasobów chmurowych znajdujących się poza firewallem. Nabrało to znaczenia wraz z pojawieniem się przetwarzania brzegowego, które oferuje możliwości udoskonalenia wydajności aplikacji globalnych poprzez przenoszenie obciążeń i danych do miejsca, w którym wykonywane jest obliczanie. 

W wyniku tych trendów i innych czynników nowoczesna infrastruktura chmury hybrydowej zaczyna przybierać postać zunifikowanej hybrydowej platformy wielochmurowej, która obejmuje:

 • Projektowanie aplikacji przeznaczonych do wykorzystania w chmurze oraz wdrażanie ich we wszystkich typach chmur (publicznych i prywatnych) oraz u wszystkich dostawców usług w chmurze. 
 • Jeden system operacyjny we wszystkich środowiskach.
 • Platformę orkiestracji kontenerów, zazwyczaj Kubernetes, która automatyzuje proces wdrażania aplikacji w środowiskach chmurowych. 

Tworzenie oprogramowania przeznaczonego dla chmury pozwala programistom przeobrażać monolityczne aplikacje w jednostki o funkcjonalności biznesowej, które można uruchomić w dowolnym miejscu oraz użyć ponownie w obrębie wielu aplikacji. Standardowy system operacyjny pozwala programistom integrować zależność sprzętową z dowolnym kontenerem. Orkiestracja i automatyzacja na platformie Kubernetes oferuje programistom szczegółową kontrolę typu „zainstaluj i zapomnij” nad konfiguracją i wdrażaniem kontenerów — a także funkcje zabezpieczenia, równoważenia obciążeń, skalowalności i dużo więcej — w wielu środowiskach chmurowych.

Dowiedz się więcej o chmurze hybrydowej opartej na Kubernetes

Zalety zunifikowanej platformy chmury hybrydowej 

Strategia ujednoliconej chmury hybrydowej wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju; w niedawno przeprowadzonej ankiecie 13% organizacji przyznało, że aktywnie korzysta z  platformy do zarządzania środowiskiem wielochmurowym. Ale organizacje te już teraz dostrzegają ważne korzyści, takie jak:

 • Wyższa produktywność programistów: ujednolicona platforma chmury hybrydowej może zwiększyć skalę zastosowania metodyki programowania zwinnego oraz tworzenia i eksploatacji oprogramowania DevOps, a ponadto pozwala zespołom projektowym zaprogramować rozwiązanie raz, a później wprowadzać je do wszystkich chmur.
 • Większa efektywność infrastruktury: dzięki bardziej precyzyjnej kontroli nad zasobami zespoły ds. rozwoju i IT mogą optymalizować wydatki związane z usługami chmury publicznej, chmurami prywatnymi i dostawcami usług w chmurze. Chmura hybrydowa pomaga też firmom uniknąć długu technicznego związanego z infrastrukturą lokalną poprzez szybszą migrację tradycyjnych aplikacji.
 • Większa zgodność z przepisami i wyższe bezpieczeństwo: zunifikowana platforma pozwala organizacjom korzystać z najlepszych w swojej klasie technologii zapewniających bezpieczeństwo w chmurze oraz zgodność z wymogami, a także spójnie wdrażać mechanizmy zabezpieczeń i standardy dotyczące zgodności we wszystkich środowiskach.
 • Przyspieszenie działalności: obejmuje krótsze cykle projektowania produktu, większą innowacyjność i szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek, szybsze odpowiedzi na opinie klientów, szybsze dostarczanie aplikacji klientowi (np. e-handel brzegowy) oraz szybszą integrację i nawiązywanie relacji z partnerami lub osobami trzecimi w celu dostarczania nowych produktów i usług.

Chmura hybrydowa i IBM

Rozwiązania chmurowe na platformie IBM Cloud zapewniają elastyczność oraz przenośność aplikacji i danych. Linux, Kubernetes i kontenery obsługują stos chmury hybrydowej i wspólnie z Red Hat OpenShift tworzą platformę, na której zintegrowane są zasoby lokalne i chmurowe.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IBM Cloud dla chmury hybrydowej.

Aby rozpocząć budowę własnych rozwiązań dla chmury hybrydowej, uzyskaj identyfikator IBMid i utwórz konto w IBM Cloud.

 

O autorze

Sai Vennam jest doradcą programistów w IBM i posiada doświadczenie w dziedzinie platform Kubernetes, OpenShift oraz systemów zarządzania w chmurze. Jego pasją jest łączenie programistów z technologią, dzięki której mogą odnieść sukces.Hobbistycznie pracuje nad automatyzacją swojego domu, wykorzystując w tym celu urządzenia Raspberry Pi oraz technologię bezprzewodową.

Twitter: @birdsaiview

Blogi: https://www.ibm.com/cloud/blog/sai-vennam