Mikrousługi

W architekturze mikrousług pojedyncza aplikacja składa się z wielu luźno powiązanych, mniejszych usług, które można wdrażać niezależnie od siebie.

icons

Integracja ciągła

W tym przewodniku dowiesz się więcej o integracji ciągłej — praktyce tworzenia i eksploatacji oprogramowania, w której każdy programista integruje swój nowy kod z główną gałęzią kodu przynajmniej raz dziennie.

icons

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania

Tworzenie, zabezpieczanie i eksploatowanie oprogramowania wprowadza bezpieczeństwo do każdej fazy cyklu programowania, co pozwala na tworzenie bezpiecznego oprogramowania z szybkością charakterystyczną dla metodyk zwinnych oraz DevOps.

icons

Terraform

W tym przewodniku omówiono wszystko, co trzeba wiedzieć o Terraform — narzędziu, które umożliwia programistom bezpieczne i wydajne tworzenie, zmienianie i dostosowywanie wersji infrastruktury.

icons

Wdrażanie ciągłe

W niniejszym przewodniku opisano koncepcję strategii wdrażania ciągłego oraz sposób, w jaki wspiera ona skalowalność przedsiębiorstwa.

icons

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania przyspiesza dostarczanie oprogramowania wyższej jakości poprzez łączenie i automatyzację pracy zespołów ds. programowania i operacji IT.

icons

Biblioteka infrastruktury informatycznej (IT Infrastructure Library — ITIL)

Czym jest ITIL? Z niniejszego przewodnika dowiesz się, dlaczego biblioteka infrastruktury informatycznej (ITIL) jest niezbędna dla Twojej organizacji i jakie korzyści przyniesie Tobie i Twojej firmie certyfikacja.

icons