Centra przetwarzania danych

menu icon

Centra przetwarzania danych

Dowiedz się więcej o centrach przetwarzania danych — budynkach i pomieszczeniach, które umożliwiają przetwarzanie danych na skalę korporacyjną. Co jest potrzebne do ich utworzenia oraz jakie korzyści i ryzyko niesie ze sobą współużytkowanie ich zasobów?

Czym jest centrum przetwarzania danych?

Centrum przetwarzania danych jest fizycznym obiektem, który umożliwia przetwarzanie danych na skalę korporacyjną. W skład jego wyposażenia wchodzą następujące elementy:

 • Systemy komputerowe klasy korporacyjnej.
 • Sprzęt sieciowy i powiązany sprzęt komputerowy konieczne do zapewnienia stałego połączenia systemów komputerowych z Internetem lub innymi sieciami biznesowymi.
 • Zasilacze i podsystemy, łączniki elektryczne, zasilanie awaryjne i elementy sterujące warunkami środowiska (takie jak klimatyzacja i urządzenia chłodzące serwery), które chronią sprzęt w centrum przetwarzania danych i umożliwiają jego działanie.

Centrum przetwarzania danych jest centralnym punktem działalności informatycznej przedsiębiorstwa. Jest to repozytorium dla większości systemów o newralgicznym znaczeniu, w którym dane biznesowe są przechowywane, przetwarzane i rozpowszechniane wśród użytkowników.

Utrzymanie bezpieczeństwa i niezawodności centrów przetwarzania danych ma kluczowe znaczenie dla ochrony ciągłości działania przedsiębiorstwa, czyli jego zdolności do prowadzenia działalności bez zakłóceń.

Co znajduje się w centrum przetwarzania danych?

Sprzęt IT znajdujący się w centrum przetwarzania danych składa się z trzech głównych elementów niezbędnych do prawidłowego działania środowiska obliczeniowego:

 1. Zasoby obliczeniowe: pamięć i moc obliczeniowa konieczna do uruchamiania aplikacji. Zwykle są to serwery klasy korporacyjnej.
 2. Pamięć masowa: w centrach przetwarzania danych znajdują się urządzenia pamięci masowej dla danych podstawowych i kopii zapasowych. Mogą to być dyski twarde lub napędy taśmowe. Najlepsze w klasie centra przetwarzania danych korzystają z macierzy all-flash.
 3. Funkcje sieciowe: obejmują szeroką gamę urządzeń sieciowych, począwszy od routerów i przełączników do kontrolerów i firewalli.

Oprócz sprzętu IT każde centrum przetwarzania danych posiada obsługującą je infrastrukturę, w tym:

 • Elementy sterujące warunkami środowiska: czujniki nieustannie monitorują przepływ powietrza, wilgotność i temperaturę w obiekcie. Systemy gwarantują utrzymanie temperatury i wilgotności na poziomie zalecanym przez producentów sprzętu.
 • Stelaże serwerowe: większość urządzeń w centrum przetwarzania danych mieści się w specjalnie zaprojektowanych stelażach lub dedykowanych szafach i regałach.
 • Zasilacze: większość centrów przetwarzania danych korzysta z systemów zasilania awaryjnego opartych na akumulatorach, które mogą kompensować krótkoterminowe awarie zasilania, oraz większych generatorach, które mogą stanowić źródło zasilania podczas dłuższych przerw w dostawie prądu.
 • Okablowanie i systemy do zarządzania nimi: w korporacyjnym centrum przetwarzania danych mogą znajdować się setki kilometrów światłowodów. Systemy i urządzenia służące do ich prawidłowego utrzymania są elementem koniecznym.

Pomieszczenia

Wiele dużych centrów przetwarzania danych znajduje się w dedykowanych, specjalnie w tym celu wzniesionych budynkach. Mniejsze centra przetwarzania danych mogą być usytuowane w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach w budynkach pełniących również inne funkcje. Z uwagi na to, że centra przetwarzania danych zużywają ogromne ilości energii, ważne jest zapewnienie odpowiedniej struktury i izolacji pomieszczeń, tak by zachować efektywność zużycia energii i odpowiedni poziom temperatury.

Centra przetwarzania danych powinny się znajdować w pobliżu niezawodnych źródeł energii elektrycznej i szybkiej sieci. Nie należy ich sytuować na terenach zalewowych, ani w miejscach narażonych na niekorzystne czynniki środowiskowe. Wytrzymałość ścian i podłóg budynku musi być adekwatna do wagi sprzętu, stelaży i innych elementów infrastruktury znajdujących się w centrum. Budynki powinny być odpowiednio zabezpieczone i monitorowane oraz posiadać system przeciwpożarowy.

Centra przetwarzania danych w chmurze

Po migracji do centrum przetwarzania w chmurze dane i aplikacje nadal znajdują się w infrastrukturze fizycznej, tak jak w przypadku lokalnych centrów przetwarzania danych. Jednak użytkownik takiego rozwiązania nie musi już zajmować się budową, ani utrzymaniem budynku centrum przetwarzania danych. Odpowiedzialność za zapewnienie wysoce dostępnych, odpornych zasobów obliczeniowych spoczywa na dostawcy chmury. Pozwala to korporacyjnym użytkownikom chmury w pełni skupić się na swojej działalności.

Wraz ze wzrostem popularności usług obliczeniowych w chmurze centra przetwarzania danych obsługują coraz większe obciążenia korporacyjne. Według agencji Gartner (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), do 2025 roku 80% przedsiębiorstw zrezygnuje z fizycznych centrów przetwarzania danych.

Dostawca chmury zwykle oferuje klientom współdzielony dostęp do zwirtualizowanych zasobów obliczeniowych (np. maszyn wirtualnych (VM)) lub dedykowany dostęp do konkretnych komputerów, pamięci masowych i sprzętu sieciowego. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach rozwiązań w dziedzinie hostingu w chmurze.

Korzyści z wykorzystania centrów przetwarzania danych w chmurze

Dostawcy chmury czerpią korzyści ze skali, dzięki czemu mogą dostarczać aktualny sprzęt i najnowocześniejsze zabezpieczenia oraz zapewniać wyższą dostępność i odporność, niż te, które klienci mogliby osiągnąć utrzymując centrum przetwarzania danych samodzielnie.

Niektóre z głównych zalet centrów przetwarzania danych w chmurze to:

 • Efektywne wykorzystanie zasobów: w architekturze chmury publicznej wiele podmiotów współużytkuje tę samą infrastrukturę fizyczną. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie muszą samodzielnie zarządzać zasobami obliczeniowymi i pamięciowymi na potrzeby okresów szczytowej aktywności i ochrony.
 • Szybkie wdrażanie i skalowalność: kilka kliknięć wystarczy, by udostępnić zasoby, dlatego wdrażanie nowych usług zajmuje niewielką część czasu potrzebnego na zorganizowanie fizycznego centrum przetwarzania danych.
 • Niższe nakłady kapitałowe (CAPEX): użytkownicy płacą za rzeczywiste wykorzystanie zasobów na zasadzie subskrypcji, dlatego nie ma konieczności inwestowania w nowy sprzęt.
 • Mniej obowiązków dla zespołów IT: dostawcy usług chmurowych biorą na siebie odpowiedzialność za zabezpieczenie i utrzymanie infrastruktury, zwalniając działy IT klientów z konieczności codziennej konserwacji sprzętu.
 • Dostęp do globalnej sieci centrów przetwarzania danych: najwięksi dostawcy usług chmurowych mają swoje centra przetwarzania danych w licznych regionach na wielu kontynentach. Pozwala to spełnić oczekiwania klientów dotyczące zabezpieczeń i zgodności z wymogami oraz zapewnia optymalizację wydajności przetwarzania pod kątem ich bazy użytkowników, bez względu na lokalizację. Szybkość działania sieci globalnych można oszacować porównując odległość, jaką muszą pokonać dane z prędkością światła w światłowodzie, co daje minimalny potencjalny czas przesłania danych w obu kierunkach (RTT). Im bliżej użytkowników zapisywane są dane, tym lepsza jest jakość usług.

Kolokacja centrum przetwarzania danych

Kolokacja stanowi dodatkową opcję dla organizacji starających się znaleźć złoty środek między przetwarzaniem w chmurze a budową dedykowanych centrów przetwarzania danych. Dzięki usługom kolokacji przedsiębiorstwa mogą wynajmować miejsce na własny sprzęt obliczeniowy w istniejących centrach przetwarzania danych.

Zwykle taki użytkownik wynajmuje serwerownie lub stelaże serwerowe, a usługodawca zapewnia elektryczność, dostęp do Internetu, odpowiednią przepustowość, ochronę oraz kontrolę warunków środowiskowych. Klienci są zwykle odpowiedzialni za zarządzanie własnym sprzętem.

Klienci stawiający na kolokację czerpią z niektórych korzyści przetwarzania w chmurze. Zalicza się do nich ograniczenie nakładów kapitałowych (CAPEX) i zarządzanie własnym sprzętem bez konieczności budowy własnego centrum przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo centrum przetwarzania danych

Centra przetwarzania danych klasy korporacyjnej powinny być ściśle chronione pod względem fizycznym i logicznym. Fizyczne środki bezpieczeństwa powinny obejmować monitoring, systemy przeciwpożarowe i mechanizmy kontroli dostępu, które uniemożliwią wejście do budynku osobom spoza grona zweryfikowanych pracowników.

Mechanizmy ochrony danych powinny zabezpieczać dane, które są przechowywane lub przetwarzane w budynku, a więc dane w spoczynku (na dowolnym nośniku danych), w ruchu (w trakcie przesyłania z lub do centrum) i w użyciu (podczas przetwarzania lub dane znajdujące się w pamięci).

Logiczne środki bezpieczeństwa powinny obejmować szyfrowanie danych, monitorowanie sieci (zwykle przez zespół ds. bezpieczeństwa pracujący całodobowo z poziomu centrum operacyjnego zabezpieczeń (SOC)) oraz prowadzenie rejestru działań użytkowników i ich weryfikację. Większość ekspertów w dziedzinie chmury promuje model wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo: dostawcy gwarantują zapewnienie fizycznych środków bezpieczeństwa infrastruktury, a klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych, a więc za mechanizmy kontroli dostępu, zarządzanie konfiguracją i monitoring danych.

Centra przetwarzania danych i IBM

Sieć IBM Cloud jest oparta na ponad 60 centrach przetwarzania danych zlokalizowanych w 19 krajach na każdym kontynencie z wyjątkiem Antarktydy. Centra te powstały z myślą o zaspokojeniu potrzeb klientów na całym świecie związanych z lokalnym dostępem do danych, niezawodnością, wydajnością i minimalnymi opóźnieniami. Sieć centrów przetwarzania danych IBM Cloud jest podzielona na 18 globalnych stref dostępności, które zapewniają odporność, nadmiarowość i wysoką dostępność.

Wszystkie obiekty zostały zbudowane zgodnie ze standardowym, opartym na sprawdzonych praktykach projektem i są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. IBM zapewnia wysoką przepustowość dla stałej wydajności i niewielkich opóźnień. Fizyczne środki kontroli bezpieczeństwa są niezwykle rygorystyczne, a IBM nigdy nie udostępnia kluczy szyfrowania agencjom rządowym, ani innym osobom trzecim (w tym własnym zespołom).

Sieć centrów przetwarzania danych IBM Cloud udostępnia infrastrukturę fizyczną dla ponad 170 produktów i usług klasy korporacyjnej — od narzędzi do zaawansowanej analityki biznesowej i sztucznej inteligencji, po najnowocześniejsze narzędzia programistyczne i światowej klasy zasoby obliczeniowe oraz pamięciowe.

Aby uzyskać natychmiastowy dostęp do bogatych zasobów globalnej sieci centrum przetwarzania danych IBM, już dziś załóż darmowe konto w IBM Cloud.