Docker

Docker to platforma Open Source służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji kontenerowych oraz zarządzania nimi. Dowiedz się więcej o kontenerach, różnicach między nimi i maszynami wirtualnymi oraz przyczynach tak wielkiej popularności platformy Docker.

icons

Kontenery

W tym przewodniku omówiono, jak ważne jest stosowanie kontenerów w przypadku przetwarzania w chmurze, pokazano najważniejsze korzyści oraz przedstawiono nowo powstały ekosystem powiązanych technologii — Docker, Kubernetes, Istio i Knative.

icons

Terraform

W tym przewodniku omówiono wszystko, co trzeba wiedzieć o Terraform — narzędziu, które umożliwia programistom bezpieczne i wydajne tworzenie, zmienianie i dostosowywanie wersji infrastruktury.

icons

Centra przetwarzania danych

Dowiedz się więcej o centrach przetwarzania danych — budynkach i pomieszczeniach, które umożliwiają przetwarzanie danych na skalę korporacyjną. Co jest potrzebne do ich utworzenia oraz jakie korzyści i ryzyko niesie ze sobą współużytkowanie ich zasobów?

icons

Kubernetes

Kubernetes jest platformą typu Open Source do orkiestracji kontenerów, która automatyzuje wdrażanie i skalowanie aplikacji oraz zarządzanie nimi. Dowiedz się, jak środowisko Kubernetes umożliwia programowanie z myślą o chmurze w przystępny cenowo sposób.

icons

Istio

Dowiedz się więcej o Istio — otwartej technologii, która zapewnia programistom możliwość bezproblemowego łączenia i zabezpieczania sieci różnych mikrousług oraz zarządzania nimi.

icons

Maszyny wirtualne

Wprowadzenie do maszyn wirtualnych (VM), technologii umożliwiającej budowę zwirtualizowanych środowisk obliczeniowych oraz fundamentu przetwarzania w chmurze pierwszej generacji.

icons

Wirtualizacja

Wirtualizacja to proces, który pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie fizycznego sprzętu komputerowego i stanowi fundament przetwarzania w chmurze.

icons

Stos MEAN

Czy MEAN jest dla Ciebie? Dowiedz się, dlaczego ten kompleksowy stos MongoDB, Express.js, AngularJS i Node.js zyskuje na popularności wśród twórców nowoczesnych aplikacji WWW.

icons