PaaS (platforma jako usługa)

PaaS, czyli platforma w modelu usługowym zapewnia kompletną, elastyczną i ekonomiczną platformę chmurową do tworzenia i uruchamiania aplikacji oraz zarządzania nimi.

icons

Mikrousługi

W architekturze mikrousług pojedyncza aplikacja składa się z wielu luźno powiązanych, mniejszych usług, które można wdrażać niezależnie od siebie.

icons

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze zamienia infrastrukturę IT w użyteczne narzędzie: pozwala „podpiąć się” do infrastruktury za pomocą Internetu oraz używać zasobów obliczeniowych bez instalowania i utrzymywania ich w środowisku lokalnym.

icons

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa łączy i ujednolica usługi chmury publicznej i chmury prywatnej dostarczane przez różnych dostawców usług w chmurze. Celem takiej integracji jest stworzenie jednej, elastycznej, ekonomicznej infrastruktury IT.

icons

Modernizacja aplikacji

Dowiedz się, czym jest modernizacja aplikacji, jakie są typowe korzyści i wyzwania, a także jak zacząć.

icons

Aplikacje od początku przeznaczone dla chmury

Dowiedz się więcej o aplikacjach od początku tworzonych dla chmury i sprawdź, jak napędzają innowacyjność i przyspieszają działania w przedsiębiorstwie.

icons

Usługi serwerowe w chmurze

Z tego przewodnika dowiesz się, jak hosting w chmurze ułatwia dostęp do aplikacji i witryn internetowych przy użyciu zasobów w chmurze oraz sieci połączonych, wirtualnych i fizycznych serwerów w chmurze.

icons

Serwery w chmurze

Dowiedz się więcej o serwerach w chmurze jako infrastrukturze dla usług przetwarzania w chmurze, kluczowych cechach takich serwerów i korzyściach, jakie przynosi ich wykorzystywanie.

icons

IaaS, PaaS i SaaS

Definicje IaaS, PaaS i SaaS

icons