Modernizacja aplikacji

menu icon

Modernizacja aplikacji

Dowiedz się, czym jest modernizacja aplikacji, jakie są typowe korzyści i wyzwania, a także jak zacząć.

Na czym polega modernizacja aplikacji?

Modernizacja aplikacji to proces polegający na przejęciu istniejących aplikacji i zmodernizowaniu ich infrastruktury platformy, wewnętrznej architektury i/lub funkcji. Duża część dyskusji na temat modernizacji aplikacji skupia się dziś na monolitycznych aplikacjach lokalnych — zazwyczaj aktualizowanych i utrzymywanych przy użyciu kaskadowych procesów programowania — na tym, jak można przenieść te aplikacje do chmury oraz na wzorcach udostępniania wydań, czyli mikrousługach tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Korzyści płynące z modernizacji aplikacji można zazwyczaj podsumować jako zwiększenie szybkości dostarczania nowych funkcji, udostępnienie funkcjonalności istniejących aplikacji do wykorzystania przez inne usługi za pośrednictwem interfejsu API, a także zmianę platformy aplikacji z systemu lokalnego na chmurowy w celu zwiększenia skali i wydajności aplikacji, a także na potrzeby długoterminowej strategii wykorzystania centrum przetwarzania danych i infrastruktury IT.

Wyzwania związane z modernizacją aplikacji zwykle sprowadzają się do kosztów i złożoności. Przenoszenie aplikacji z systemu lokalnego do chmury bez zwracania uwagi na zwrot z inwestycji oznacza przenoszenie aplikacji tylko po to, aby je przenieść. Z drugiej strony, inne aplikacje mogą w istotny sposób skorzystać na zmianie platformy lub architektury, ale są tak silnie powiązane z istniejącymi systemami i infrastrukturą, że złożoność modernizacji może przeważyć nad korzyściami.

Klucz do sukcesu w modernizacji aplikacji ostatecznie sprowadza się do strategii i wyboru projektów modernizacji aplikacji, w których korzyści oferowane przez chmurę, szybkość, wydajność, skala, tworzenie nowych składników itp. otwierają możliwość doskonalenia doświadczeń klienta i zwiększenia zwrotu z inwestycji.

Dowiedz się, w jaki sposób IBM może pomóc Ci w modernizacji aplikacji.

Po co modernizować tradycyjne aplikacje?

Tradycyjne aplikacje to często aplikacje monolityczne. Aplikacje monolityczne mają dwie cechy, które sprawiają, że ich modernizacja jest pożądana: ich aktualizacja jest skomplikowana, a skalowanie trudne i kosztowne.

Aktualizacja aplikacji monolitycznych jest skomplikowana ze względów architektonicznych. Ponieważ wszystkie komponenty aplikacji są dostarczane razem, dodawanie funkcji jest niełatwe i mało opłacalne ze względu na koszty związane ze złożonością i wyzwaniami integracyjnymi.

Ich skalowanie jest trudne i kosztowne z podobnych powodów. Nawet jeśli problemy związane z obciążeniem i wydajnością dotyczą tylko jednego komponentu, może okazać się konieczne skalowanie całej aplikacji tylko po to, aby obsłużyć taki pojedynczy komponent. Takie podejście wiąże się z dużą utratą mocy obliczeniowej.

Modernizacja aplikacji do architektury mikrousług powoduje, że komponenty są mniejsze, luźno powiązane i mogą być wdrażane i skalowane niezależnie od siebie. Takie podejście, choć niesie ze sobą własne wyzwania, umożliwia znalezienie wielu kluczowych wartości modernizacji.

Poniższy film zawiera więcej wyjaśnień dotyczących architektur mikrousług:

Czym są mikrousługi (06:37)

Rozpocznij modernizację aplikacji od analizy przydatności aplikacji

Najważniejszym sposobem rozpoczęcia każdego projektu modernizacji aplikacji jest analiza przydatności aplikacji. Przygotowanie spisu posiadanych zasobów jest prawie zawsze jednym z najbardziej oczywistych sposobów na rozpoczęcie każdej transformacji tego typu.

Gdy lista jest gotowa, można zacząć przedstawiać na wykresie wszystkie te aplikacje względem osi x i y reprezentujących łatwość/trudność i potencjalnie zwiększoną wartość w przypadku modernizacji. Można również pomyśleć o „potencjalnej" wartości jako o tym, jak bardzo dana aplikacja jest istotna dla doświadczenia klienta i przyszłości organizacji.

Aplikacje, które mieszczą się w prawym górnym kwadrancie tej siatki wysokiej wartości i niskiego nakładu pracy, będą najbardziej oczywistymi, najmniej kontrowersyjnymi kandydatami, od których należy rozpocząć projekt modernizacji aplikacji.

Najtrudniejsze decyzje będą dotyczyły aplikacji o wysokiej wartości, które trudno przenieść. W ich przypadku nie musi to być strategia typu „wszystko albo nic”. Istnieją podejścia do modernizacji aplikacji, które mogą zmniejszyć ryzyko i koszty, jednocześnie przesuwając portfel aplikacji we właściwym kierunku.

Wzorce modernizacji aplikacji

Istnieje kilka dobrze znanych strategii modernizacji aplikacji, które skupiają się na kombinacji platformy, architektury aplikacji i udostępnianiu funkcjonalności aplikacji przez interfejs API.

Od monolitu do mikrousług

Najczęściej spotykany wzorzec modernizacji aplikacji polega na refaktoryzacji i rozbiciu monolitycznej aplikacji na kolekcję małych, luźno powiązanych mikrousług.

Od monolitu do architektury mikrousług

W powyższym przykładzie architektur mikrousług aplikacja z branży handlu detalicznego została rozbita z jednej, n-warstwowej aplikacji na kolekcję mikrousług, każda ze swoją bazą danych i swoim modelem danych.

Jedna ze strategii znana jest jako „wzorzec dusiciela”. Wzorzec dusiciela, zamiast rozbijania monolitu za jednym razem, polega na rozbieraniu aplikacji kawałek po kawałku, przy czym najpierw wyciągane są najłatwiejsze i najbardziej wartościowe części, a w miarę postępu w końcu z monolitu nie zostaje nic.

Migracja do chmury

Często w ramach refaktoryzacji do mikrousług zmiana platformy lub hosta aplikacji jest niemal zawsze częścią procesu modernizacji. Możliwe jest zabranie i przestawienie aplikacji bez dokonywania znaczącej przebudowy; częściej jednak wartość kryje się w restrukturyzacji aplikacji — często z pomocą kontenerów i platformy Kubernetes — na potrzeby skuteczniejszego wykorzystania modeli chmury.

Aby zgłębić temat migracji do chmury, zapoznaj się z sekcją „Migracja do chmury: kompletny przewodnik” i obejrzyj następujący film:

Na czym polega migracja do chmury (04:46)

Udostępnianie funkcjonalności za pośrednictwem interfejsów API

Wreszcie, inne podejście do modernizacji może obejmować pozostawienie aplikacji, ale bezpieczne udostępnienie jej funkcji lub danych za pośrednictwem interfejsów API. Strategia ta, oparta w większym stopniu na integracji niż migracji, umożliwia nowym, od początku przeznaczonym dla chmury aplikacjom wykorzystać możliwości istniejących systemów i danych.

Kluczowe technologie modernizacji aplikacji

Istnieje szeroka oferta technologii mogących ułatwić procesy modernizacji, przez które przechodzi większość organizacji.

Prywatne, hybrydowe i wielochmurowe

Chociaż chmura publiczna jest newralgiczną częścią każdej strategii modernizacji, strategie wykorzystania chmur prywatnych, hybrydowych i środowisk wielochmurowych są również niezwykle ważne ze względu na bezpieczeństwo, występujące opóźnienia i architekturę.

Z wielu powodów organizacja może nie być gotowa na przejście bezpośrednio z centrum przetwarzania danych do chmury publicznej, a inne modele chmury mogą pomóc w rozwiązaniu wszystkich architektonicznych i strategicznych problemów związanych z lokalizacją obciążeń w oparciu o ich unikalne cechy.

Kontenery i Kubernetes

Kontenery i Kubernetes pojawiły się nie tylko jako wyzwanie dla maszyn wirtualnych w formie uniwersalnego przetwarzania w chmurze, ale też jako kluczowy czynnik umożliwiający zastosowanie strategii wykorzystania chmury hybrydowej i modernizacji aplikacji.

Konteneryzacja umożliwia tworzenie pakietów aplikacji w spójny, uproszczony sposób, dzięki czemu mogą one działać spójnie w środowiskach pulpitu, chmurowych i lokalnych. Ten rodzaj elastyczności jest prawdziwą korzyścią dla organizacji wytyczających swoją ścieżkę rozwoju w chmurze.

Konteneryzacja bez tajemnic (08:08)

Modernizacja aplikacji i IBM Cloud

Modernizacja aplikacji to tylko jeden z elementów rozwoju organizacji, zwłaszcza że potrzeba automatyzacji obejmuje coraz szerszy zakres operacji biznesowych i informatycznych. Przejście w kierunku większej automatyzacji powinno rozpocząć się od małych, udanych projektów, które następnie można skalować i optymalizować pod kątem innych procesów i w innych częściach organizacji.

Współpracując z IBM, uzyskasz dostęp do opartych na sztucznej inteligencji możliwości automatyzacji w ramach IBM Cloud Pak for Automation, w tym do gotowych przepływów pracy, które pomogą przyspieszyć innowacje poprzez uczynienie każdego procesu bardziej inteligentnym.

Oferta produktów i usług IBM Cloud ma również za zadanie pomóc organizacjom w przeniesieniu procesów biznesowych i tradycyjnych aplikacji do chmury.

Wykonaj kolejny krok:

Załóż konto IBM Cloud już dzisiaj.