Przegląd

Przykładowe zastosowania

Tworzenie klastrów Kubernetes

Schemat pokazujący, jak wykorzystywać możliwości środowiska Kubernetes do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji na platformie IBM Cloud

Tworzenie klastrów Kubernetes

Zobacz, jak fikcyjna agencja public relations wykorzystuje możliwości środowiska Kubernetes do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji na platformie IBM Cloud. Dzięki rozwiązaniu IBM Watson® Tone Analyzer Service agencja otrzymuje informacje zwrotne dotyczące publikowanych komunikatów prasowych.

Wdrażanie skalowalnej aplikacji WWW

Schemat pokazujący, jak opracować szkielet aplikacji WWW, uruchomić ją lokalnie w środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes

Wdrażanie skalowalnej aplikacji WWW

Dowiedz się, jak opracować szkielet aplikacji WWW, uruchomić ją lokalnie w środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes. Sprawdź też, jak powiązać domenę niestandardową i monitorować stan środowiska na dużą skalę.

Analiza dzienników, monitorowanie aplikacji

Schemat pokazujący, jak stworzyć klaster oraz skonfigurować usługi analizy dzienników i monitorowania środowiska, a następnie wdrożyć w tym klastrze aplikację

Analiza dzienników, monitorowanie aplikacji

Dowiedz się, jak utworzyć klaster oraz skonfigurować usługi analizy dzienników i monitorowania środowiska. Następnie w tym klastrze możesz wdrożyć aplikację, przejrzeć i przeanalizować dzienniki przy użyciu rozwiązania Kibana, a także sprawdzić stan i wskaźniki środowiska na platformie Grafana.

Nieprzerwane wdrażanie aplikacji

Schemat pokazujący, jak skonfigurować procesy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania obejmujące skonteneryzowane aplikacje działające w klastrach Kubernetes

Nieprzerwane wdrażanie aplikacji

Dowiedz się, jak skonfigurować procesy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) obejmujące skonteneryzowane aplikacje działające w klastrach Kubernetes. W tym przykładzie omówiono konfigurowanie mechanizmów kontroli kodu źródłowego, a także budowanie, testowanie, wdrażanie i integrowanie skanerów, analiz i innych rozwiązań zabezpieczających.

Cechy

Kubernetes — to proste

Nasi klienci

Logo epiphany
Logo ethidad
Logo exxon
Logo gia
Logo irene
Logo pbm
Logo harry rosen
Logo crm.com

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi IBM Cloud Kubernetes Service.

Jak działa platforma oparta na kontenerach?

Usługa IBM Cloud® Kubernetes Service to w pełni zarządzane rozwiązanie oferujące obsługę kontenerów Docker (OCI), które umożliwia klientom wdrażanie działających w kontenerach aplikacji w pulach hostów obliczeniowych i zarządzanie tymi kontenerami. Kontenery są automatycznie planowane i umieszczane w dostępnych hostach obliczeniowych w zależności od określonych wymogów i dostępności klastra.

Jak wygląda zarządzanie usługą opartą na kontenerach Kubernetes?

Każdy klaster jest udostępniany wraz z węzłem głównym Kubernetes, za którego obsługę i zarządzanie odpowiada IBM, oraz z węzłami procesów roboczych wdrażanych w infrastrukturze należącej do klienta. Węzły procesów roboczych są przeznaczone dla środowiska jednego klienta i specjalnie przygotowane pod kątem Twoich potrzeb. Samodzielnie zarządzasz węzłami procesów roboczych, korzystając w tym celu z oferowanych przez IBM narzędzi do instalowania poprawek w systemie operacyjnym, aktualizacji środowiska wykonawczego kontenerów oraz nowych wersji kontenerów Kubernetes.

Jak uruchomić kontenery Docker w ramach infrastruktury mojego przedsiębiorstwa?

Dzięki usłudze IBM Cloud Kubernetes Service możesz wdrażać kontenery Docker w zasobnikach działających w węzłach procesów roboczych. Węzłom procesów roboczych towarzyszy zestaw dodatkowych zasobników, które pomagają w zarządzaniu kontenerami. Możesz też zainstalować więcej rozszerzeń za pośrednictwem narzędzia Helm, które służy do zarządzania pakietami kontenerów Kubernetes. Te programy dodatkowe mogą rozszerzać aplikacje za pomocą paneli kontrolnych, rejestrowania, usług IBM Cloud, usług IBM Watson® i innych.

Jak działa funkcja automatycznego skalowania w przypadku kontenerów Docker w środowisku Kubernetes?

Usługa IBM Cloud Kubernetes Service umożliwia automatyczne poziome skalowanie zasobników, co pozwala automatycznie zwiększać lub zmniejszać ich liczbę w aplikacji w zależności od bieżącego obciążenia.

Jak wygląda zarządzanie hostingiem kontenerów podczas używania instancji dostawcy usług?

Każdemu klientowi korporacyjnemu, a więc także i Tobie, zależy na kontroli i dostępie do infrastruktury obliczeniowej przetwarzającej obciążenia w kontenerach, tak aby zapewniać aplikacji niezbędne zasoby. Jednak równie ważne jest stabilne środowisko aplikacji i ograniczanie kosztów utrzymania. Usługa IBM Cloud Kubernetes zarządza węzłem głównym, zwalniając Cię z odpowiedzialności za nadzorowanie systemu operacyjnego hosta, środowiska wykonawczego kontenerów i procesu aktualizacji platformy Kubernetes do najnowszych wersji.

Czy mogę zintegrować blokową pamięć masową z moimi aplikacjami?

Możesz udostępnić klastrowi blokową pamięć masową i sprawić, aby aplikacja korzystała z niej do trwałego przechowywania danych. Usługa IBM Cloud Kubernetes Service oferuje wstępnie skonfigurowane klasy pamięci masowej Kubernetes, których można użyć do wybrania pojemności blokowej pamięci masowej i zdefiniowania charakterystyki wydajnościowej adekwatnej do wymagań aplikacji.

Jakie funkcje sieciowe oferuje klaster?

Usługę IBM Cloud Kubernetes Service można w pełni zintegrować z oferowanymi przez platformę IBM Cloud możliwościami: adresowaniem IP, routingiem sieciowym, grupą ACL, równoważeniem obciążenia i funkcjami firewalla. W przypadku wdrażania standardowych klastrów możesz dostosować sieć wirtualną pod kątem węzłów roboczych, które odpowiadają za segmentację i odseparowywanie sieci. Każdy klaster ma wstępnie skonfigurowane zasady sieciowe.

W jaki sposób są ze sobą zintegrowane mechanizmy zabezpieczeń?

Każdy klaster jest skonfigurowany jako klaster jednego klienta, przeznaczony specjalnie dla Twojego przedsiębiorstwa. W celu zabezpieczenia komunikacji między serwerem API Kubernetes a węzłami procesów roboczych usługa IBM Cloud Kubernetes Service wykorzystuje tunel OpenVPN i certyfikaty TLS, a także monitoruje sieć węzła głównego w celu wykrywania i eliminowania szkodliwych ataków. Możesz również nadzorować dostęp użytkowników do zasobów klastra.

Jak przechowywać obrazy Docker w chmurze?

W ramach platformy klient może otrzymać prywatny rejestr obrazów Docker — oferowany w modelu usługowym. Każdy najemca znajdujący się w spisie IBM Cloud Container Registry dysponuje prywatnym, utrzymywanym na serwerze rejestrem, który zbudowano w oparciu o technologię Open Source rejestru Docker v2. Pozwala to na bezpieczne przechowywanie obrazów Docker w chmurze. Wbudowany skaner podatności skanuje obrazy za pomocą analiz IBM® X-Force® Exchange, a kontenery i pakiety są na bieżąco monitorowane pod kątem zgodności z normą ISO 27000.

Czy mogę samodzielnie skonfigurować przeznaczony dla środowiska Kubernetes program planujący tak, aby umieszczać kontenery w klastrze?

Usługa IBM Cloud Kubernetes Service zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad klastrem. Możesz zaimplementować własny program planujący przeznaczony dla środowiska Kubernetes oraz własną logikę przynależności obejmującą wdrożenia Kubernetes.

Powiązane produkty

IBM Cloud Code Engine

Uruchamianie aplikacji, zadania lub kontenera na platformie zarządzanej bez serwera.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Wdrażanie i zabezpieczanie obciążeń korporacyjnych w rodzimym systemie Red Hat® OpenShift® z użyciem narzędzi dla programistów w celu uruchamiania aplikacji o wysokiej dostępności.

IBM Cloud Foundry

Tworzenie i wdrażanie aplikacji w zarządzanym środowisku wielogrupowym Cloud Foundry.