Konfiguracje

Ceny rozwiązania współużytkowanego

Zasoby fizyczne na sprzęcie współużytkowanym

Zobacz wszystkie konfiguracje

Bezpłatnie Small Medium Large
Promocja
  • Odbierz bezpłatnie 1 klaster wraz z 1 węzłem roboczym i sprawdź, co możesz zyskać.
vCPU
2
16
64
Pamięć
4 GB
128 GB
512 GB
Dysk podstawowy
SSD 25 GB
SSD 25 GB
SSD 25 GB
Dysk dodatkowy
SSD 100 GB
SSD 100 GB
SSD 100 GB
Szybkość sieci
1 Gb/s
1 Gb/s
1 Gb/s
Opłaty godzinowe
Bezpłatnie
USD 0.11
USD 1.46
USD 4.55

Ceny rozwiązania dedykowanego

Zasoby fizyczne całkowicie odseparowane

Zobacz wszystkie konfiguracje

Small Medium Large
vCPU
2
16
56
Pamięć
4 GB
64 GB
242 GB
Dysk podstawowy
SSD 25 GB
SSD 25 GB
SSD 25 GB
Dysk dodatkowy
SSD 100 GB
SSD 100 GB
SSD 100 GB
Szybkość sieci
1 Gb/s
1 Gb/s
1 Gb/s
Opłaty godzinowe
USD 0.34
USD 1.35
USD 3.37

Ceny rozwiązania na serwerach fizycznych

Węzeł roboczy udostępniony na serwerze fizycznym dla jednego podmiotu użytkującego

Zobacz wszystkie konfiguracje

Small Medium Large
vCPU
4
20
32
Pamięć
32 GB
384 GB
384 GB
Dysk podstawowy
HDD 2 TB
HDD 2 TB
HHD 2 TB
Dysk dodatkowy
HDD 2 TB
SSD 960 GB
SSD 1,9 TB
Szybkość sieci
10 Gb/s przez połączone interfejsy sieciowe
10 Gb/s przez połączone interfejsy sieciowe
10 Gb/s przez połączone interfejsy sieciowe
SGX
Aktywny
Nie włączono
Nie włączono
Opłata miesięczna
USD 630.00
USD 1,501.00
USD 3,554.00

Cennik wirtualnej chmury prywatnej

Znakomita separacja i dynamiczna skalowalność

Zobacz wszystkie konfiguracje

Small Medium Large
vCPU
2
16
32
Pamięć
4 GB
128 GB
128 GB
Dysk podstawowy
Blok 100 GB
Blok 100 GB
Blok 100 GB
Szybkość sieci
1 Gb/s
1 Gb/s
1 Gb/s
Opłaty godzinowe
USD 0.11
USD 1.46
USD 1.79

Uzyskaj indywidualną ofertę

Zaprojektuj własny klaster Kubernetes, a następnie uzyskaj jego wycenę.