Co oferuje bezpłatna warstwa platformy IBM Cloud?

Bezpłatny klaster Kubernetes

Zobacz bezpłatną warstwę

Załóż bezpłatne konto na platformie IBM Cloud™, rozszerz je do modelu, w którym opłaty są naliczane według rzeczywistego wykorzystania, i zyskaj bezpłatny klaster oraz 200 USD do wykorzystania na dowolny produkt IBM Cloud.

Plany cen

Rozwiązanie współużytkowane

Współużytkowane węzły procesów roboczych umożliwiają Ci przechowywanie zasobów fizycznych na tym samym sprzęcie, co inni klienci IBM.

2x4 - Rozwiązanie współużytkowane

2 procesory CPU, 4 GB pamięci RAM, 100 GB na dysku SSD

Instancjogodzina

USD 0.11 / 1 - 150

USD 0.11 / 151 - 290

USD 0.10 / 291 - 540

USD 0.10 / 540+

Rozwiązanie dedykowane

Dedykowane węzły procesów roboczych zapewniają pełne odseparowanie zasobów fizycznych.

2x4 - Dedicated

2 procesory CPU, 4 GB pamięci RAM, 100 GB na dysku SSD

Instancjogodzina

USD 0.34 / 1 - 150

USD 0.32 / 151 - 290

USD 0.31 / 291 - 540

USD 0.29 / 540+

Serwery fizyczne

Węzły procesów roboczych na serwerze fizycznym

4x32 - mały serwer fizyczny

4 rdzenie, 32 GB pamięci RAM, 2 TB SATA, 10 Gb/s przez połączone interfejsy sieciowe

USD 786.00/instancja

Cena wymieniona dla tego planu oznacza miesięczną opłatę za instancję.

Container Service Multizone Load Balancer

IBM Cloud Container Service Multizone Load Balancer równoważy obciążenia między strefami w tym samym regionie.

USD 0.02/instancjogodziny

Sieć

1 podsieć z 8 przenośnymi, publicznymi adresami IP

USD 16.00/pozycja

Zacznij już dziś, zakładając bezpłatne konto IBM Cloud

Jakie możliwości oferuje bezpłatne konto IBM Cloud?

  • Zbuduj skalowalną aplikację opartą na mikrousługach w bezpiecznym klastrze Kubernetes.
  • Możesz dostosować system zarządzania węzłami procesów roboczych Kubernetes, a IBM zarządza węzłem głównym.
  • Zintegruj swoją aplikację z zaawansowanymi usługami, takimi jak IBM Watson™ i łańcuch bloków.
  • Korzystaj ze znanych ci narzędzi programistycznych za pośrednictwem jednej platformy.