Jak rozpocząć transformację

Zapoznaj się z rzeczywistym środowiskiem klastrowym Kubernetes. Dostęp przez cztery godziny.

Nasze interaktywne szkolenia zapewniają wstępnie skonfigurowane środowisko i przewodnik krok po kroku, co ułatwia zapoznanie się z rozwiązaniem IBM Cloud Kubernetes Service i innymi usługami IBM Cloud® rozszerzającymi klaster Kubernetes.

Krok 1

Utwórz bezpłatne konto IBM Cloud.

Krok 2

Ukończ kurs Kubernetes.

Krok 3

Przetestuj swoją wiedzę. Wypełnij quiz i zdobądź odznakę.

Potwierdzenie ukończenia warsztatów z obsługi platformy Kubernetes

Szkolenie nr 1

Schemat pokazujący, jak wykorzystywać możliwości środowiska Kubernetes do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji na platformie IBM Cloud

Kontenery i Kubernetes — podstawy

Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami związanymi z platformą Kubernetes i sprawdź, jak wykorzystać ją do obsługi kontenerów Docker.

Szkolenie nr 2

Schemat pokazujący, jak opracować szkielet aplikacji WWW, uruchomić ją lokalnie w środowisku kontenera, a następnie wdrożyć w klastrze IBM Cloud Kubernetes

Skalowalne aplikacje WWW na platformie Kubernetes

Dowiedz się, jak zbudować szkielet aplikacji WWW, uruchomić go lokalnie w kontenerze i wdrożyć w klastrze Kubernetes.

Szkolenie nr 3

Schemat pokazujący, jak stworzyć klaster oraz skonfigurować usługi analizy dzienników i monitorowania środowiska, a następnie wdrożyć w tym klastrze aplikację

Analiza dzienników i monitorowanie stanu aplikacji

Naucz się, jak analizować różne typy dzienników oraz monitorować wydajność aplikacji i klastrów.