Modernizowanie integracji za pomocą rozwiązania IBM Cloud Integration Platform

Platforma IBM Cloud™ Integration Platform jest oparta na kontenerach, co daje możliwość elastycznego wdrożenia w dowolnym środowisku z infrastrukturą Kubernetes i pozwala na zdecentralizowaną i samoobsługową integrację. Wykorzystaj dotychczasową architekturę integracji w nowych instancjach skonteneryzowanych, by integrować nowe systemy z danymi i aplikacjami ze starych systemów.

„Gartner przewiduje, że do 2022 roku co najmniej 65% dużych organizacji zaimplementuje hybrydową platformę integracji,  by usprawnić transformację cyfrową”.

— Działaj inteligentniej z firmą Gartner — Sprawniejsza transformacja cyfrowa dzięki wykorzystaniu hybrydowego podejścia do integracji (26 kwietnia 2018 r.)

Możliwości

Cloud Integration Platform to kompleksowe rozwiązanie, które zaspokaja wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie integracji. Platforma udostępnia obszerny zestaw najlepszych w branży narzędzi. Można z nich korzystać oddzielnie lub łącznie za pośrednictwem jednego interfejsu.

Uwolnij potencjał ukryty w danych i obsługuj je na skalę i w sposób, którego wymagają Twoje przedsięwzięcia w zakresie integracji i transformacji cyfrowej.

Integracja danych i aplikacji

Integruj wszystkie dane i aplikacje biznesowe z dowolnej chmury szybciej i łatwiej — od najprostszych aplikacji SaaS po najbardziej złożone systemy.

Grafika, która ilustruje integrację prostych i złożonych aplikacji.

Zarządzanie interfejsami API

Twórz niestandardowe interfejsy API i zarządzaj ich pełnym cyklem życia.

Grafika ilustrująca cykl zarządzania interfejsami API

Zdarzenia (Apache Kafka)

Za pomocą platformy Apache Kafka można łatwiej i bardziej niezawodnie dostarczać komunikaty, a także reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, zapewniając klientom bardziej angażujące doświadczenia.

Grafika ilustrująca łatwość przesyłania komunikatów zdarzeń.

Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie

Prostsza, szybsza i łatwiejsza niezawodna wymiana danych dzięki bogatemu w zabezpieczenia rozwiązaniu do komunikacji, któremu zaufały najskuteczniejsze przedsiębiorstwa na świecie.

Grafika ilustrująca potencjał niezawodnej wymiany danych

Błyskawiczne przesyłanie danych

Możesz wysyłać, udostępniać, przesyłać strumieniowo i synchronizować duże pliki i zbiory danych praktycznie wszędzie w sposób niezawodny i z maksymalną szybkością.

Grafika wskazująca, jak szybko można udostępniać i synchronizować duże pliki i zbiory danych.

Szybkie i niezawodne transakcje

Zadbaj o bezproblemowe interakcje z klientami, tworząc interfejs do fakturowania sprzedaży, który weryfikuje i wysyła fakturę do kolejki przetwarzania w celu przetwarzania asynchronicznego. Interfejs API wysyła następnie w odpowiedzi miesięczne zestawienie do użytkownika, który używa funkcji zarządzania i komunikacji interfejsu API.

Zarządzanie interfejsami API | Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie

Mężczyzna stoi w szklarni i patrzy na tablet, co ilustruje efektywne zarządzanie interfejsami API

Alarmy w czasie rzeczywistym

Możesz utworzyć aplikację do przetwarzania danych strumieniowych w czasie rzeczywistym, by analizowała transakcje i na podstawie Twoich preferencji powiadomień wybierała te transakcje, o których należy zawiadomić klienta.

Zdarzenia | Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie

Duża hurtownia zapełniona stosami towarów, ilustrująca wagę integrowania aplikacji.

Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klienta

Wykorzystaj zarządzanie interfejsami API i strumienie zdarzeń, by zbudować aplikacje do monitorowania potwierdzeń zamówień z różnych źródeł i wchodzić w interakcje z klientami. Taka aplikacja może na przykład wysyłać klientom, którzy wydali kwotę wyższą niż określona, wiadomość e-mail z systemu CRM razem z promocyjnym voucherem.

Zarządzanie interfejsami API | Zdarzenia

Trzech robotników w czystych kombinezonach przechodzi między dwoma ogromnymi rurociągami, co stanowi ilustrację tego, że zarządzanie interfejsami API może ułatwić rozwiązywanie dużych problemów

Korzyści z wdrożenia rozwiązania IBM Cloud Integration Platform

A graphic that indicates that a cloud integration platform can increase speed and lower costs

Większa szybkość i efektywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Cloud Integration Platform ułatwia opracowywanie i ponowne wykorzystywanie integracji oraz wdrażanie ich blisko źródła, a ponadto pozwala na korzystanie ze zdemokratyzowanego i samoobsługowego modelu integracji. Funkcje te mogą znacząco zwiększyć szybkość integracji, prowadząc jednocześnie do obniżenia kosztów.

A graphic that indicates that a cloud integration platform can help you please your customers

Nowy kształt doświadczeń klienta

Bez względu na to, gdzie rezydują dane — w chmurze prywatnej, publicznej bądź w środowisku lokalnym — rozwiązanie Cloud Integration Platform zapewnia do nich szybszy i łatwiejszy dostęp oraz umożliwia ich sprawniejsze wykorzystywanie. Przekształć dane w wartościowe informacje, które pozwalają na tworzenie spersonalizowanych doświadczeń.

A graphic that indicates that a cloud integration platform lets you make the most of your existing systems

Większa wartość istniejących inwestycji

Platforma Cloud Integration Platform pozwala na wykorzystanie istniejącej architektury integracji w nowych instancjach skonteneryzowanych. Dzięki temu możliwe jest zintegrowanie nowych systemów z aplikacjami i danymi ze starszych środowisk. Rozwiązanie pozwala na szybsze skalowanie integracji i na stopniowe przenoszenie dotychczasowych obciążeń.

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).

Więcej informacji na temat innych produktów z rodziny Cloud Integration można znaleźć na stronie IBM Cloud Integration.