Bardziej inteligentny sposób budowania połączeń

Połącz tradycyjne systemy korporacyjne z najnowszymi technologiami na jednej platformie dzięki usłudze IBM Cloud Integration. Twórz spersonalizowane i zróżnicowane środowiska interakcji z klientami, dbając o zrozumienie klientów w kontekście i spełniając ich zmieniające się potrzeby. Rozpoznawaj pojawiające się na rynku zmiany i reaguj na nie, a dodatkowo uzyskaj całościowy obraz swojej firmy oraz jej pracowników.

Chroń dane podczas przesyłania i przechowywania

Skuteczna i elastyczna architektura integracji ułatwia zachowanie zgodności z RODO i wspiera inicjatywy cyfrowej transformacji. Zgodność z wymogami RODO jest konieczna, a ochrona danych w trakcie ich przesyłania to już połowa sukcesu. Rozwiązanie IBM Cloud Integration pomaga zapewnić mechanizmy uwierzytelniania w interakcjach między administratorami danych a podmiotami przetwarzającymi dane, co stanowi podstawę zgodności z RODO.

Szerokie możliwości integracji

Stworzona do szybkiego tworzenia połączeń między aplikacjami i danymi platforma IBM Cloud Integration uwzględnia wszelkie modele integracji, począwszy od zespołów informatycznych wykorzystujących wsadowe przesyłanie danych do łączenia aplikacji korporacyjnych, poprzez analityków danych gromadzących nowe zasoby cyfrowe, po zespoły marketingowe uzyskujące informacje na podstawie zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz zespoły mobilne tworzące interfejsy API w celu otwarcia nowych kanałów.

Cykl życia interfejsów API

Projektuj zaawansowane interfejsy API i zarządzaj nimi

Integracja aplikacji

Łącz dane i aplikacje w chmurze i lokalnie

Korporacyjny system przesyłania komunikatów

Uzyskuj informacje kontekstowe w szybkim tempie i na dużą skalę

Wbudowane zabezpieczenia

Miej kontrolę nad tym, kto uzyskuje dostęp do danych w różnych środowiskach oraz w jaki sposób są one wykorzystywane

Integracja danych

Zadbaj o znajdowanie, zrozumienie i dostarczanie czystych danych wysokiej jakości

Przesyłanie z dużą prędkością

Szybkie i niezawodne przesyłanie danych w środowiskach chmury hybrydowej

IBM Cloud Integration

Kompleksowe rozwiązanie do integracji w środowisku wielu chmur

Rozwiązania chmurowe i kognitywne

Zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki danym, inteligentnym analizom i rozwiązaniom chmurowym

Zdobądź nowe źródła przychodów dzięki interfejsom API

Obecnie duże znaczenie ma zapewnienie użytkownikom końcowym nowych możliwości cyfrowych oraz opracowanie interfejsów API, które wyróżnią firmę w oczach programistów i obsługiwanych organizacji. Istotny jest przy tym nie tylko wygląd i łatwość obsługi zewnętrznego interfejsu API, ale także opracowanie infrastruktury wspierającej cały cykl życia tych interfejsów — od ich utworzenia do wycofania z eksploatacji.

Włącz technologię łańcucha bloków do swojej działalności

Rozproszone systemy zaufania takie jak łańcuch bloków (blockchain) przekształcają branże i wyznaczają nowe modele wprowadzania produktów na rynek. Choć najczęściej kojarzona jest z sektorem finansowym, koncepcja bezpiecznej księgi głównej może być stosowana do praktycznie wszystkich transakcji. Sposób łączenia się organizacji z łańcuchem bloków oraz sposób przepływu danych przez ich aplikacje to kluczowe elementy w drodze do sukcesu.

Wykorzystaj sztuczną inteligencję w obsłudze klienta

Sztuczna inteligencja umożliwia szybkie filtrowanie i odnajdywanie schematów danych, co w efekcie ułatwia przedsiębiorstwom zapewnianie klientom lepszych doświadczeń i wyjątkowej obsługi. Wraz z postępem technologii rozszerzonej inteligencji przedsiębiorstwa wychodzą z fazy pilotażowej i zaczynają eliminować luki w danych, włączając rozwiązania AI do swoich operacji biznesowych.

Zbuduj wiarygodną markę godną zaufania

Przepisy dotyczące wykorzystywania i przechowywania danych wciąż się zmieniają. Sposobem na zdobycie zaufania do marki jest nie tylko oferowanie dobrego produktu, ale także zapewnienie odpowiedniej ochrony danych klientów. W obliczu coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, konieczne jest, aby każda aplikacja wyposażona była w mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony danych. 

Sprawnie przejdź do środowiska wielu chmur

Rozwiązania chmurowe umożliwiają organizacjom zwiększenie tempa tworzenia produktów, optymalizację infrastruktury i lepszą komunikację z klientami i partnerami. Większość z nich korzysta z kombinacji aplikacji działających w chmurze lokalnej, publicznej i prywatnej — stąd potrzeba połączenia tradycyjnych systemów korporacyjnych z prywatnymi środowiskami chmury oraz nowymi, prostymi usługami przetwarzania w chmurze publicznej.

Funkcje integracji od IBM wspierają rozwój firmy Walmart i usprawniają jej działania w zakresie logistyki

Dowiedz się, w jaki sposób Walmart buduje platformę opartą o interfejsy API w celu udostępnienia swoim programistom samoobsługowego portalu umożliwiającego szybsze programowanie oraz oferowanie nowych usług i ulepszeń w tempie dostosowanym do dynamiki działań firmy.

Strategia integracji firmy Delphi zbudowana w oparciu o rozwiązanie IBM Cloud Integration

Obejrzyj wideo, w którym pracownicy firmy Delphi Automotive wyjaśniają, w jaki sposób dokonała ona migracji ogromnego zestawu aplikacji, w tym systemu SAP obsługującego 80% działalności firmy, na platformę integracji IBM, zapewniając sobie natychmiastową stabilność biznesową i długoterminową zdolność adaptacji do zmiennych potrzeb biznesowych i nowych technologii.

Produkty:

IBM API Connect

Bezpieczne funkcje i scentralizowany nadzór w tworzeniu interfejsów API i zarządzaniu nimi

IBM App Connect

Rozwiązanie do integracji z setkami wbudowanych konektorów do lokalnych systemów danych i aplikacji SaaS.

IBM MQ

Korporacyjny system przesyłania komunikatów, który upraszcza i przyspiesza niezawodną i bezpieczną integrację danych.

IBM DataPower Gateway

Pojedyncza, wielokanałowa brama, która umożliwia integrację i optymalizację aplikacji mobilnych, aplikacji WWW, interfejsów API, architektury SOA i obciążeń w chmurze oraz ułatwia zarządzanie nimi.

Usługa IBM Secure Gateway

Utwórz trwałe połączenie między lokalnymi lub niezależnymi środowiskami chmury a platformą IBM Cloud.

IBM Message Hub

Zadbaj o rozwój w czasie rzeczywistym z realizowaną w chmurze usługą przesyłania komunikatów zbudowaną na bazie systemu Apache Kafka.

IBM Aspera on Cloud

Błyskawiczne przesyłanie, wymiana i automatyzacja dostarczania obszernych zbiorów danych pomiędzy chmurami publicznymi, prywatnymi i hybrydowymi.

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).