Opcja 1: Użyj skanera kodów QR

  1. Otwórz preferowany skaner kodów QR.
  2. Skieruj aparat telefonu na poniższy kod QR i zeskanuj go.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Opcja 2: Zainstaluj aplikację ręcznie z serwisu Android Market

  1. Przejdź do sekcji „Market” na urządzeniu z systemem Android.
  2. Wybierz opcję wyszukiwania.
  3. Wprowadź tekst „IBM Bluemix Mobile Client” w polu wyszukiwania.
  4. Po odnalezieniu aplikacji „IBM Bluemix Mobile Client” dotknij jej, aby ją zainstalować.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.