Przegląd

Infrastruktura

Infrastruktura jako usługa (IaaS) pozwala na żądanie przydzielać zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięciowe oraz zarządzać zabezpieczeniami na potrzeby przetwarzania w chmurze. Oferowana przez IBM Cloud® infrastruktura w modelu usługowym pozwala skalować i ograniczać zasoby adekwatnie do wymogów w ponad 60 centrach przetwarzania danych na całym świecie.

Zyskaj dostęp do pełnego stosu zasobów obliczeniowych, aż do poziomu serwerów fizycznych. Zyskaj większą kontrolę. Dostosowuj sprzęt dokładnie do oczekiwanej specyfikacji, aby sprostać konkretnym wymaganiom stawianym przez obciążenia.

Korzyści

Większa wydajność

Wdrażaj serwer fizyczny, serwer wirtualny lub oba te serwery w modelu IaaS w czasie rzędu minut.

Integracja z systemami przedsiębiorstwa

Skorzystaj z integracji usług na potrzeby optymalizacji wydajności.

Sprzęt klasy korporacyjnej

Możesz wybrać nie tylko serwery fizyczne i wirtualne, ale także certyfikowane przez SAP rozwiązania infrastrukturalne.

Otwarcie lokalnego centrum przetwarzania danych na chmurę

Twórz i wdrażaj serwery oraz zarządzaj nimi — autonomicznie lub w środowisku chmury hybrydowej.

Dlaczego warto wybrać IBM IaaS?

Co wyróżnia platformę IBM Cloud?

Kontroluj swoje rozwiązania w szybki, bezpieczny i zintegrowany sposób

Globalny zasięg

IBM® Cloud stale zwiększa swój zasięg w skali globalnej, by ułatwić Ci spełnianie oczekiwań klientów — niezależnie od lokalizacji. Wdrażaj, kontroluj i zarządzaj pakietami roboczymi w ponad 60 centrach przetwarzana danych oraz sześciu regionach wielostrefowych ze strefami dostępności.

Rozwiązania obliczeniowe

Wirtualna chmura prywatna

Dostępność

Wysoka dostępność osiągana dzięki strukturze wielostrefowej

Serwery wirtualne i kontenery

Konfigurowalne profile VSI — idealne dla Red Hat® OpenShift®

Rekomendowane zastosowania

Aplikacje WWW, testy programistyczne i łączność hybrydowa

Infrastruktura klasyczna

Dostępność

60 centrów przetwarzania danych w 19 krajach

Środowiska obliczeniowe

Kontenery i VMware, serwery fizyczne i wirtualne

Rekomendowane zastosowania

Aplikacje WWW, testy programistyczne i łączność hybrydowa

Rozwiązania infrastrukturalne

Środowisko obliczeniowe

Korzystaj z zasobów IBM na potrzeby dowolnych obciążeń, od serwerów fizycznych po przetwarzanie bezserwerowe.

Kontenery

Ułatwiaj i usprawniaj wdrażanie rozwiązań chmurowych dzięki usługom kontenerowym IBM, które zostały zbudowane z wykorzystaniem sprawdzonych technologii Open Source, takich jak Kubernetes.

Bazy danych

Skorzystaj z bogatej oferty baz danych SQL i NoSQL, które zostały zaprojektowane z myślą o obciążeniach transakcyjnych, aplikacjach WWW i mobilnych oraz szybkiej analityce.

Usługi sieciowe

Usprawniaj ruch w sieci, a jednocześnie podnoś poziom satysfakcji użytkowników i poprawności w swoim przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo

Chroń swoje dane i obciążenia bez względu na to, z których rozwiązań IBM Cloud korzystasz.

Pamięć masowa

Możesz skalować pojemność bez żadnych zakłóceń. Swobodnie wdrażaj obciążenia w dowolnym miejscu na świecie, zwiększając w ten sposób wydajność aplikacji.

Zacznij od razu

Utwórz konto IBM Cloud. Przeprowadź modernizację i otrzymaj 200 USD środków.