Szczegółowe informacje o cenach

Informix on Cloud to rozwiązanie oferowane w ramach IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen produktu Informix on Cloud zawiera poniższa tabela. Aby dowiedzieć się więcej o naszych modelach wyceny i kalkulacji kosztów, odwiedź stronę z przeglądem cen IBM Cloud.