Czym jest IBM Cloud Hyper Protect DBaaS?

To czołowe na rynku rozwiązanie oferujące wysoce bezpieczne środowisko bazodanowe przeznaczone dla obciążeń korporacyjnych, w ramach których przetwarzane są wrażliwe dane. IBM Cloud™ Hyper Protect DBaaS pozwala udostępniać, aktualizować i monitorować bazy danych takie jak MongoDB czy PostgreSQL, a także zarządzać nimi za pośrednictwem ujednoliconych interfejsów API. Rozwiązanie Hyper Protect DBaaS jest zbudowane na fundamencie technologii LinuxONE, która oferuje wbudowaną funkcję szyfrowania danych wraz ze znakomitą skalowalnością pionową i wysoką wydajnością. Chroni przed naruszeniem zabezpieczeń danych i ich niepożądanym modyfikowaniem przez uprzywilejowanych użytkowników, a także zapewnia wysoki poziom poufności danych ich właścicielom.

Abstrakcyjna ikona symbolizująca bezpieczeństwo

Cechy

Poufność danych

Technologia LinuxONE zapewnia izolację obciążeń, ograniczony dostęp administratora i zabezpieczenia przed zagrożeniami wewnętrznymi. Właściciele danych dysponują nad nimi pełną kontrolą.

Intuicyjna obsługa dla programistów

Oferowana usługa pozwala udostępniać, aktualizować i monitorować bazy danych takie jak MongoDB ES czy PostgreSQL, a także zarządzać nimi za pośrednictwem ujednoliconych interfejsów API. Znakomicie zabezpieczone składnice danych można łatwo udostępniać bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności.

W pełni zarządzane rozwiązanie

Programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji zamiast zajmować się kwestiami dostępności, kopii zapasowych, rejestrów, monitorowania i skalowania, konfiguracją sprzętu czy instalacją poprawek dla oprogramowania.

Wysoka dostępność

Każde wdrożenie rozwiązania IBM Cloud Hyper Protect DBaaS ma formę konfiguracji klastrowej o wysokiej dostępności. Dla każdej wdrożonej instancji utrzymywanej na serwerach mainframe istnieją trzy węzły klastrów.

Pierwsze kroki z IBM Cloud Hyper Protect DBaaS