Wprowadzenie

Czym jest otwarta strategia wykorzystania chmury hybrydowej?

Otwarte podejście do wykorzystania chmury hybrydowej umożliwia integrację najlepszych opcji i funkcji z dowolnej chmury lub tradycyjnego środowiska IT, jak również błyskawiczne opracowywanie wysokiej jakości innowacji dzięki wsparciu społeczności Open Source.

Korzyści

Środowisko IT oparte na rozwoju

98%

98% przedsiębiorstw osiągnęło maksymalną dostępność dzięki kompleksowej, dobrze zaprojektowanej architekturze w chmurze¹.

Elastyczność

83%

Hybrydowe środowisko chmurowe zapewnia otwartość i elastyczność — niezbędne dziś i w przyszłości².

Rozszerzone zabezpieczenia

95%

95% przedsiębiorstw z dobrze zaplanowaną, sformalizowaną architekturą chmurową odnotowuje wzrost poziomu bezpieczeństwa³.

Powiązane usługi

Ciągłość działania

Wykorzystaj odporne modele do zmniejszenia ryzyka i zapewnienia ciągłości biznesowej

IBM Cloud for VMware Solutions

Modernizacja obciążeń i aplikacji VMware na platformie IBM Cloud

Serwery linuksowe

Optymalizacja infrastruktury IT — lokalnie i w chmurze — przy zachowaniu elastyczności i kontroli dzięki programowaniu w środowisku Open Source

Zasoby

Architektura chmury hybrydowej w pigułce

75% aplikacji niechmurowych zostanie w ciągu najbliższych 3 lat przeniesionych do chmury. Dowiedz się więcej o tworzeniu strategii wykorzystania chmury hybrydowej.

10 kroków pozwalających przygotować się na erę chmury hybrydowej

Transformacja cyfrowa jest dziś dla przedsiębiorstw kwestią kluczową, a optymalizacja hybrydowego środowiska IT i zarządzanie nim umożliwiają jej przeprowadzenie.

Stan projektowania aplikacji opartych o kontenery

Technologia kontenerowa może zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu większą sprawność działania i możliwość szybszego reagowania na zmiany rynkowe.

Szybciej rozpocznij realizację swoich projektów IT dzięki wsparciu IBM Global Financing

Strategia wykorzystania chmury hybrydowej według IBM. Dlaczego warto?

Jakie są zalety chmury hybrydowej?

Nowa generacja chmury hybrydowej udostępnia wspólną platformę we wszystkich środowiskach chmurowych, lokalnych i brzegowych. Oznacza to, że daną aplikację tworzy się tylko raz i można zarządzać nią z poziomu pojedynczej konsoli. IBM zapewnia najbardziej kompleksowe i spójne podejście do programowania, zabezpieczeń i eksploatacji w środowiskach hybrydowych.

Nasze podejście do wykorzystania chmury hybrydowej zapewnia nawet 2,5 razy więcej korzyści niż strategie oparte wyłącznie na chmurach publicznych. Kalkulator korzyści z użytkowania chmury hybrydowej pozwala określić wartość, jaką chmura hybrydowa może przynieść w Twoim przedsiębiorstwie.

Wykres przedstawiający trajektorię wartości płynącej z wdrożenia chmury hybrydowej

Trajektoria wartości płynącej z wdrożenia chmury hybrydowej

Porozmawiaj z ekspertem IBM na temat strategii w ramach 30-minutowej, bezpłatnej sesji

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.

Przypisy

¹,³ Forbesinsights, Renewing IT In The Cloud Era, 10 Steps CIOs Are Taking Now, 2019 r.
² The Key To Enterprise Hybrid Cloud Strategy: coroczne badanie Forrester Consulting zlecone przez IBM, styczeń 2021 r.