Czym jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa to platforma dla aplikacji i infrastruktury, która jest zbudowana na fundamencie co najmniej dwóch następujących komponentów: chmury publicznej, chmury prywatnej i lokalnego środowiska IT. Bez względu na swoją postać chmura hybrydowa zwiększa elastyczność aplikacji i danych oraz ułatwia ich przenoszenie.

IBM Cloud

Platforma dla aplikacji publicznych, prywatnych i hybrydowych
Platformę IBM Cloud™ zaprojektowano z myślą o obsłudze szerokiej gamy aplikacji: od nowoczesnych, chmurowych aplikacji i mikrousług po tradycyjne, monolityczne oprogramowanie i serwery. Przedsiębiorstwa, które wybierają chmurę IBM Cloud, zyskują infrastrukturę niezbędną do budowy nowych aplikacji od podstaw, modernizacji dotychczas używanych aplikacji lub przeprowadzania obu tych działań.

Chmura publiczna
Szeroki wybór rozwiązań obliczeniowych: od serwerów fizycznych i wirtualnych przez architektury bezserwerowe i aplikacje Cloud Foundry po kontenery Kubernetes.

  • Wsparcie dla wszelkiego rodzaju aplikacji
  • Obsługa technologii sztucznej inteligencji IBM Watson®™
  • Możliwość wykorzystania technologii łańcucha bloków i internetu rzeczy (IoT)

Chmura prywatna
Platforma IBM Cloud Private obejmuje gamę skonteneryzowanego oprogramowania pośredniego, które pozwala wykorzystywać możliwości chmury w całym przedsiębiorstwie.

  • Fundament w postaci technologii Kubernetes
  • Modernizacja oprogramowania i aplikacji w przedsiębiorstwie
  • Możliwość wdrożenia w infrastrukturze IBM Z®

Chmura hybrydowa
Zintegrowane środowisko obejmujące chmurę publiczną i prywatną, któremu towarzyszą technologie ułatwiające integrację i zarządzanie wieloma chmurami.

  • Możliwość budowania, wdrażania i eksploatowania aplikacji i usług tam, gdzie funkcjonują najlepiej
  • Bezpieczne i bezproblemowe przenoszenie danych

Korzyści z chmury hybrydowej IBM

Chmura hybrydowa działa lepiej niż chmura publiczna i prywatna, ponieważ oferuje większą elastyczność i stabilność. Dzięki chmurze hybrydowej przedsiębiorstwa mogą skuteczniej zarządzać szybkością i bezpieczeństwem przesyłania danych, niwelować opóźnienia i osiągać lepszą wydajność. Każdą aplikację i usługę można wdrażać i zarządzać nią tam, gdzie jest to najbardziej opłacalne. 

Otwarta platforma
Zbuduj jedną infrastrukturę kontenerową Kubernetes dla chmury publicznej i prywatnej. Umieszczaj aplikacje i obciążenia tam, gdzie działają najbardziej optymalnie.

Rozwiązania do integracji
Korzystanie z narzędzi chmurowych, takich jak komunikatory, bramy i interfejsy API, do integracji nowych aplikacji z dotychczasowymi aplikacjami i obciążeniami.

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania
Skracaj czas tworzenia i wdrażania aplikacji hybrydowych dzięki synchronicznej implementacji wielu komponentów w chmurze publicznej i prywatnej.

Przypadki użycia chmury hybrydowej

Modernizacja
Przenieś dotychczasowe systemy, inwestycje i dane znajdujące się po obu stronach zapory firewall do chmury. Stwórz fundament do nawiązywania interakcji z klientami.  

Migracja
Przenieś istniejące aplikacje i dane do chmury. Działaj szybciej, ekonomiczniej i elastyczniej oraz korzystaj z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. We wszystkim pomoże Ci IBM.

Aplikacje stworzone dla chmury
Buduj i skaluj aplikacje od początku przeznaczone dla chmury. Uruchamiaj je w dowolnym miejscu, w zależności od potrzeb, dzięki wspólnej warstwie platformy i narzędzi.

Wybrany klient

American Airlines
W ramach partnerstwa linie AA błyskawicznie opracowały dostępny dla klientów interfejs, który pozwala wygodniej wprowadzać zmiany w dokonanej rezerwacji. Dzięki IBM Cloud nową aplikację udało się zintegrować z danymi zaplecza.

Opisy osiągnięć

Bendigo and Adelaide Bank Ltd.
Bank zapewnia całodobową obsługę klienta, automatycznie monitorując szereg aplikacji chmurowych i lokalnych, a w razie potrzeby generując niezbędne alerty.

Meritage Homes
Przedsiębiorstwo budowlane zintegrowało wiele aplikacji lokalnych i chmurowych, a także opracowało w pełni zabezpieczone aplikacyjne interfejsy programistyczne (API) do nawiązywania połączeń z zewnętrznymi ośrodkami.

Canon
Producent elektroniki użytkowej odmienia dotychczasowe doświadczenia klientów, nie naruszając istniejących systemów, dzięki mikrousługom i interfejsom API dostępnym na platformie IBM Cloud.

Wyróżnione produkty

IBM Cloud Pak for Multicloud Management

Inteligentne zarządzanie środowiskiem hybrydowym i wielochmurowym

IBM Cloud Private
Wydajność chmury publicznej z pełną kontrolą chmury prywatnej. Szybka. Elastyczna. Stworzona dla korporacji.

IBM Cloud for VMware
Uprość przenoszenie obciążeń VMware do chmury IBM Cloud.

Rozpocznij

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu podróży ku chmurze hybrydowej? Eksperci z naszych zespołów IBM Cloud Garage™ chętnie Ci pomogą.