Błyskawiczne przesyłanie dużych, newralgicznych plików i zestawów danych do praktycznie każdej lokalizacji

Rozwiązania IBM® Aspera® zapewniają dostęp do kluczowych, najbardziej zaawansowanych technologii, funkcji i możliwości oprogramowania Aspera. Możesz wybierać spośród rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb i firm — od małych organizacji po globalne przedsiębiorstwa. Z połączenia naszych innowacyjnych pomysłów oraz najlepszych technologii transferu i strumieniowego przesyłania plików powstają rozwiązania, z którymi nie mogą się równać produkty praktycznie żadnej innej komercyjnej firmy.

Odkryj, jak szybko można przesyłać dane dzięki IBM Aspera

Błyskawiczne tempo pracy grupowej

Wysyłaj i udostępniaj duże pliki oraz zestawy danych z maksymalną szybkością.

Transport i synchronizacja wielkich zbiorów danych

Szybko przesyłaj, dystrybuuj i synchronizuj duże pliki i zestawy danych w skali globalnej.

Zarządzanie transferem danych i jego automatyzacja

Skorzystaj z możliwości kompleksowego planowania, monitorowania i kontrolowania przesyłania danych i dotyczących nich obciążeń.

Strumieniowe przesyłanie wielkich zbiorów danych i wideo w jakości emisyjnej

Z prawie zerowym opóźnieniem przesyłaj przez Internet dane dowolnej wielkości i wideo o praktycznie nieograniczonej szybkości transmisji danych.

IBM Aspera na nowo wyznacza standardy szybkiego przesyłania danych

Maksymalna szybkość dzięki technologii FASP®

Poznaj naszą opatentowaną technologię przesyłania danych, która wygrywa każdy test przepustowości sieci WAN, w jakim jest oceniania.

Przechowywanie danych w chmurze

Natywna integracja technologii Aspera z obiektową pamięcią masową w chmurze sprawia, że przenoszenie danych z, do i między głównymi pamięciami jest błyskawiczne.

Technologia FASPStream™

Przesyłaj strumieniowo wideo w jakości emisyjnej przez sieci IP bez zakłóceń i opóźnień podczas uruchamiania.

Otwarta, skalowalna architektura

Oprogramowanie udostępniane w modelu SaaS wielu podmiotom użytkującym, indywidualna architektura i funkcja automatycznego skalowania pozwalają w pełni wykorzystać potencjał każdej infrastruktury i pamięci masowej — chmurowej, hybrydowej i lokalnej.

Opisy osiągnięć

Sundance i Berlinale z rozpędem wchodzą w świat technologii cyfrowych

Sundance i Berlinale, dwa prestiżowe międzynarodowe festiwale filmowe, zmieniają za pomocą IBM Aspera swój system przesyłania plików wideo.

Jabil oferuje swoim użytkownikom na całym świecie szybszy dostęp do plików projektowych

Jabil opiera działalność na działającym w chmurze IBM rozwiązaniu IBM Aspera do szybkiego przesyłania plików między poszczególnymi osobami, umożliwiając swoim użytkownikom na całym świecie udostępnianie dużych i wartościowych plików projektowych.

Rainmaker Entertainment przyspiesza produkcję i usprawnia współpracę

Rainmaker Entertainment wykorzystuje rozwiązanie IBM Aspera do szybkiego przesyłania danych, aby usprawnić proces produkcyjny i pracę grupową nad dużymi materiałami multimedialnymi dla telewizji i kina.

Produkty i usługi powiązane

Rozwiązania Watson Media

Zintegruj wideo z aplikacjami na wszystkich urządzeniach, przesyłaj obraz strumieniowo na żywo lub na żądanie, wysyłaj i przechowuj duże pliki na całym świecie.

Ochrona i odzyskiwanie danych

Rozwiązanie, które udostępnia funkcje obsługi kopii zapasowych, obrazów stanu, archiwizacji, odtwarzania, zarządzania miejscem w pamięci masowej, a także mechanizmy odtwarzania komputerów całkowicie pozbawionych oprogramowania oraz usuwania skutków awarii.

Obiektowa pamięć masowa w chmurze

Dodatkowe zasoby (OTT) i inne treści możesz teraz przesyłać i przechowywać na zewnętrznych serwerach, korzystając z wysoce skalowalnej, globalnej infrastruktury o dużej przepustowości sieci.

Przykładowe wdrożenia

Dzięki szybkiemu przesyłaniu danych społeczność badaczy nauk przyrodniczych ma lepszy dostęp do potrzebnych danych

Gigascience wspiera badania, skracając czas przesyłania dużych zbiorów danych do i z baz — zamiast kilku dni trwa to kilka godzin.

Firma relacjonująca wydarzenia sportowe optymalizuje usuwanie skutków awarii dzięki szybkiemu przesyłaniu plików

BT Sport wykorzystuje technologię Aspera, by w szybki i niezawodny sposób przenosić terabajty danych dziennie i synchronizować swój system usuwania skutków awarii.

Afrostream przyspiesza przepływ pracy nad treścią dzięki szybkiemu przesyłaniu multimediów

Dzięki opartej na chmurze infrastrukturze Aspera firma Afrostream oferuje wysoką prędkość przesyłania plików wideo na żądanie do klientów na całym świecie.

Pierwsze kroki

Zarejestruj się i pobierz wersję próbną Aspera on Cloud, aby samodzielnie wypróbować technologię Aspera i z maksymalną szybkością przesyłać, wymieniać i dostarczać dane za pośrednictwem chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych.

Kontakt z nami

Kontakt z nami