Zacznij oszczędzać

Otrzymaj zniżkę na produkt IBM Cloud Hardware Security Module 7.0 i przez 90 dni płać o 50 procent mniej. Użyj w kasie kodu promocyjnego HSM50*.

Czym jest rozwiązanie IBM Cloud HSM 7.0?

IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 od Gemalto chroni infrastrukturę kryptograficzną w niektórych z najlepiej dbających o bezpieczeństwo organizacjach na świecie, bezpiecznie przetwarzając i przechowując klucze kryptograficzne i zarządzając nimi wewnątrz urządzenia, które wykrywa manipulacje i jest na nie odporne. IBM Cloud HSM 7.0 pozwala eliminować skomplikowane, dotyczące bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i suwerenności danych problemy związane z przenoszeniem i eksploatowaniem obciążeń w chmurze.

Charakterystyka IBM Cloud HSM 7.0

Znakomita wydajność

IBM Cloud HSM 7.0 wykonuje ponad 20 000 operacji ECC i 10 000 operacji RSA na sekundę, zapewniając maksymalną wydajność podczas różnych zastosowań. Na lepszą efektywność działania przekładają się także niższe opóźnienia.

Niezachwiane bezpieczeństwo i pełna zgodność

Twoje klucze zawsze są przechowywane w urządzeniu zabezpieczonym przed manipulacjami zgodnym ze standardem FIPS 140-2 Level 3. Wysoki stopień bezpieczeństwa przesyłanych informacji pozwala spełniać wymogi m.in. RODO, HIPAA czy PCI-DSS.

Ograniczone koszty i mniejsza czasochłonność

Możesz zdalnie zarządzać sprzętowymi modułami zabezpieczeń (HSM — Hardware Security Modules), ograniczać koszty i pracochłonność audytów oraz zachowywania zgodności, a także wydajnie zarządzać zasobami, udostępniając moduły HSM do wielu zastosowań przez różne podmioty użytkujące za jedyne 1250 USD miesięcznie**, bez opłaty konfiguracyjnej.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Sprzęt do przechowywania kluczy

Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystują sprzętowe moduły zabezpieczeń (HSM) do przechowywania kluczy kryptograficznych oraz realizowania usług z zakresu szyfrowania, deszyfrowania, uwierzytelniania i podpisywania cyfrowego na potrzeby infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure — PKI), szyfrowania baz danych oraz serwerów WWW opartych na protokołach SSL/TLS.

Obraz przedstawiający użycie sprzętowych modułów zabezpieczeń do przechowywania kluczy szyfrujących

Ochrona podczas masowego przetwarzania danych

IBM Cloud HSM 7.0 działa dużo szybciej niż inne sprzętowe moduły zabezpieczeń dostępne na rynku. Rozwiązanie doskonale nadaje się do zastosowań, w których wysoka wydajność ma pierwszorzędne znaczenie, na przykład podczas ochrony kluczy SSL/TLS czy masowego podpisywania kodu.

Obraz przedstawiający ochronę kluczy SSL/TLS i zapewnianie bezpieczeństwa podczas masowego podpisywania kodu

Zgodność z przepisami i normami

Zarządzanie wymaganiami dotyczącymi zgodności i audytów z zakresu RODO, eIDAS, FIPS 140, Common Criteria, HIPAA, PCI-DSS i innych standardów w branżach regulowanych — m.in. finansowej, służby zdrowia i administracji publicznej.

Obraz przedstawiający użycie sprzętowych modułów zabezpieczeń na potrzeby zarządzania zgodnością

Korzyści zapewniane przez IBM Cloud HSM 7.0

HSM a oprogramowanie

IBM Cloud HSM 7.0 to odporne na próby manipulacji urządzenie zgodne ze standardem FIPS 140-2 Level 3. Chroń zawarte w oprogramowaniu informacje w formie cyfrowej, mając na uwadze wszystkie implikacje.

Centralizacja zarządzania kluczami

W przypadku sprzętowych modułów zabezpieczeń (HSM) klucze zwykle są przechowywane w pojedynczej jednostce. Usprawnia to obsługę administracyjną, ogranicza ryzyko przeoczenia ważnych aspektów podczas zarządzania i zapewnia spójną warstwę ochrony kluczy.

Sprzęt do przechowywania kluczy

W przeciwieństwie do metod, które przenoszą klucze poza sprzętowe moduły zabezpieczeń, IBM Cloud HSM 7.0 przechowuje klucze w sprzęcie, tak aby zapewnić im zarówno fizyczną, jak i logiczną ochronę sieci SafeNet Luna Network HSM 7.0.

Wersje sprzętowych modułów zabezpieczeń

IBM Cloud HSM 7.0

IBM Cloud HSM 7.0 od Gemalto doskonale nadaje się do zastosowań, w których wysoka wydajność ma pierwszorzędne znaczenie, a przy tym spełnia wymogi standardu FIPS 140-2 Level 3.

IBM Cloud HSM 6.0

Produkt dla przedsiębiorstw, które wymagają certyfikacji FIPS 140-2 Level 2 na potrzeby infrastruktury PKI, podpisów cyfrowych i przechowywania kluczy szyfrujących.

Pierwsze kroki z IBM Cloud HSM 7.0

Masz pytania dotyczące zgodności, suwerenności danych i utrzymywania kontroli nad danymi? Porozmawiaj z ekspertem i jeszcze dziś rozbuduj infrastrukturę chmurę o sprzętowy moduł zabezpieczeń (HSM).

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Promocja HSM50 wygasa w dniu 1 stycznia 2019 r. Promocji tej nie można łączyć w ramach jednego zamówienia z innymi promocjami lub ofertami. Z promocji można skorzystać za pomocą nowego lub już istniejącego konta klienta. Z promocji HSM50 można skorzystać dowolną ilość razy. Aby skorzystać z rabatu obowiązującego w ramach promocji, w czasie finalizacji zakupu należy użyć kodu promocyjnego. Po upływie dziewięćdziesięciu dni od aktywacji promocji rabat przestaje obowiązywać, a klient zaczyna być obciążany pełną kwotą, chyba że dana konfiguracja zostanie anulowana. 50-procentowy rabat jest naliczany od ceny katalogowej IBM Cloud. Zastosowanie mogą mieć dodatkowe wyjątki.

** Ceny mogą różnić się w zależności od regionu. Podana cena jest wyrażona w USD i dotyczy wyłącznie regionu USA.