Co zyskujesz

Ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów

Ikona przedstawiająca 9 kwadratów; w 4 z nich znajdują się okręgi.

Zyskaj dostęp do ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów, które nie wygasają, oraz darmowych 25 GB pamięci masowej IBM Cloud® Object Storage miesięcznie.

Środki w wysokości 500 USD na pamięć masową

Ikona kostki

Ważne przez 90 dni środki w wysokości 500 USD na plikową i blokową pamięć masową w IBM Cloud. Dokonując zakupów, użyj kodu: NETAPP500

Środki w wysokości 200 USD na rozwiązania chmurowe

Ikona koszyka

Dzięki tym środkom możesz wypróbować dowolny produkt w chmurze IBM Cloud. Są one dostępne przez 30 dni. Zostaną automatycznie dodane do Twojego konta po zarejestrowaniu się.

Niektóre z naszych najpopularniejszych produktów

Bezpłatne produkty, które nigdy nie wygasają.

Bezpłatny okres próbny trwa 30 dni, a po wykorzystaniu zasobów poziomu bezpłatnego rozpoczyna się naliczanie opłat.

Wybrane produkty są oferowane przez ograniczony czas i w ograniczonej liczbie. Nie dotyczy obecnych pracowników IBM.

Często zadawane pytania

Jakiego rodzaju wsparcie jest dostępne na moim koncie?

Wraz z kontem oferowane jest wsparcie podstawowe. Jest ono zapewniane w środowiskach nieprodukcyjnych lub w przypadku obciążeń, które nie korzystają z tradycyjnych poziomów istotności i nie wymagają określonych czasów odpowiedzi. Aby uzyskać dodatkową pomoc obejmującą obciążenia produkcyjne, warto zamówić plan wsparcia w wersji Advanced lub Premium. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Plany wsparcia — Basic, Advanced i Premium.

Jak mogę zarządzać wydatkami?

Właściciele kont w modelu płatności według rzeczywistego wykorzystania lub subskrypcji mogą ustawiać progi wydatków, które można edytować w miarę zmieniających się potrzeb. Jeśli jesteś właścicielem konta i masz rolę edytującego lub wyższą w usłudze rozliczeń, możesz włączyć powiadomienia o wydatkach, aby otrzymywać alerty w chwili, gdy zostaną osiągnięte wartości 80%, 90% i 100% określonych progów. Powiadomienia o usłudze może otrzymywać do 10 użytkowników danego konta.

Jak skonfigurować powiadomienia o wydatkach?

 1. W konsoli IBM Cloud przejdź do menu Manage > Billing and usage (Zarządzanie > Rozliczenia i użycie).
 2. Wybierz opcję Spending notifications (Powiadomienia o wydatkach).
 3. Ustaw opcję Enable (Włącz) na wartość „on” (włączone), aby włączyć powiadomienia e-mail.
 4. Kliknij opcję Edit (Edytuj) w menu Actions (Działania).
 5. Dodaj odbiorców wiadomości e-mail. Można wybrać do 10 użytkowników, którzy mają otrzymywać powiadomienia.
 6. Wprowadź kwotę w dolarach, aby ustawić próg wydatków.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Jak skonfigurować powiadomienia o wydatkach dla poszczególnych usług?

 1. Przejdź w konsoli do sekcji Manage > Billing and usage (Zarządzanie > Rozliczenia i użycie).
 2. Wybierz opcję Spending notifications (Powiadomienia o wydatkach).
 3. W sekcji Add a service (Dodaj usługę) kliknij opcję Create (Utwórz).
 4. Wprowadź nazwę usługi lub wyszukaj ją na liście.
 5. Dodaj odbiorców wiadomości e-mail. Wybierz do 10 użytkowników.
 6. Wprowadź kwotę w dolarach, aby ustawić próg wydatków.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
 8. Ustaw opcję Enable (Włącz) na wartość „on” (włączone), aby włączyć powiadomienia.

Jak wykorzystać kody promocyjne?

Aby wykorzystać kody promocyjne w ramach konta i usług, wykonaj następujące kroki w konsoli.

 1. Przejdź do menu Manage > Billing and usage (Zarządzanie > Rozliczenia i użycie), a następnie wybierz opcję Promtions (Promocje).
 2. Wprowadź kod promocyjny, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 3. Przejrzyj szczegóły promocji, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Po zastosowaniu kodu promocyjnego zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu działania.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o stosowaniu kodów promocyjnych.

Gdzie są moje środki w wysokości 200 USD?

Aby otrzymać te środki, uaktualnij konto do modelu płatności według rzeczywistego wykorzystania. Przejdź do strony użycia w konsoli IBM Cloud, aby wyświetlić środki, lub na stronę ustawień konta, aby przejrzeć aktywne promocje. Środki są dodawane automatycznie, jednak może upłynąć kilka godzin, zanim pojawią się na koncie. Nie można ich wykorzystać na zakup produktów innych firm. Są dostępne tylko dla kont w modelu płatności według rzeczywistego wykorzystania aktywowanych po raz pierwszy.

Zacznij od razu

Dostępne opcje umożliwiające bezpłatne wypróbowanie pamięci masowych IBM Cloud