Co zyskujesz

1 bezpłatny klaster Kubernetes

Zawiera 1 węzeł roboczy. Dostępny przez 30 dni.

Ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów

Bezpłatny klaster można łatwo zintegrować z produktem IBM Cloud Container Registry i nie tylko.

Środki do wykorzystania w wysokości 200 USD

Dzięki tym środkom możesz wypróbować dowolny produkt na platformie IBM Cloud. Są one dostępne przez 30 dni.

Najpopularniejsze produkty IBM Cloud w Twoim ekosystemie Kubernetes

Bezpłatne produkty, które nigdy nie wygasają.

Bezpłatny okres próbny trwa 30 dni, a po wykorzystaniu zasobów poziomu bezpłatnego rozpoczyna się naliczanie opłat.

Wybrane produkty są oferowane przez ograniczony czas i w ograniczonej liczbie. Nie dotyczy obecnych pracowników IBM.

Często zadawane pytania

Jakiego rodzaju wsparcie jest dostępne na moim koncie?

Wraz z kontem oferowane jest wsparcie podstawowe. Jest ono zapewniane w środowiskach nieprodukcyjnych lub w przypadku obciążeń, które nie korzystają z tradycyjnych poziomów istotności i nie wymagają określonych czasów odpowiedzi. Aby uzyskać dodatkową pomoc obejmującą obciążenia produkcyjne, warto zamówić plan wsparcia w wersji Advanced lub Premium. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Plany wsparcia — Basic, Advanced i Premium.

Jak skonfigurować powiadomienia o wydatkach?

Powiadomienia o wydatkach może ustawiać każdy właściciel konta i każdy użytkownik konta z przypisaną rolą edytującego w usłudze rozliczeń. Powiadomienia o wydatkach można włączyć dla łącznych wydatków związanych z kontem, środowiskiem wykonawczym Cloud Foundry, kontenerami i usługami. Można także dodać wydatki na poszczególne usługi, w tym usługi innych firm.

Powiadomienia będą wysyłane po osiągnięciu 80%, 90% i 100% zdefiniowanych progów wydatków. W razie potrzeby progi wydatków można edytować. Dzięki najnowszym udoskonaleniom możliwy jest także wybór do 10 użytkowników konta, którzy będą otrzymywali powiadomienia o tej usłudze.

Nie można włączać powiadomień na kontach bezpłatnych, ponieważ w ich ramach są dostępne tylko bezpłatne usługi, które nie generują żadnych wydatków. Po zaktualizowaniu konta do modelu płatności według rzeczywistego wykorzystania lub subskrypcji będzie można ustawić progi wydatków. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Typy kont.

Aby skonfigurować powiadomienia, wykonaj następujące czynności:

 1. W konsoli IBM Cloud przejdź do sekcji Manage > Billing and usage (Zarządzanie > Rozliczenia i użycie), następnie wybierz opcję Spending notifications (Powiadomienia o wydatkach).
 2. Ustaw opcję Enable (Włącz) na wartość „on” (włączone) dla konkretnego obszaru usług, aby włączyć powiadomienia e-mail.
 3. Kliknij opcję Edit (Edytuj) w menu Actions (Działania).
 4. Następnie dodaj wybranych odbiorców wiadomości e-mail. Można wybrać do 10 użytkowników konta, którzy mają otrzymywać powiadomienia e-mail o usłudze.
 5. Wprowadź kwotę w dolarach, aby ustawić próg wydatków.
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.

Można także ustawić powiadomienia o wydatkach dla poszczególnych usług:

 1. W konsoli przejdź do menu Manage > Billing and usage (Zarządzanie > Rozliczenia i użycie) i wybierz opcję Spending notifications (Powiadomienia o wydatkach).
 2. W sekcji Add a service (Dodaj usługę) kliknij Create (Utwórz).
 3. Dodaj usługę, wprowadzając jej nazwę lub wyszukując ją na liście.
 4. Dodaj wybranych odbiorców wiadomości e-mail. Wybierz do 10 użytkowników konta, którzy mają otrzymywać powiadomienia e-mail o usłudze.
 5. Następnie wprowadź kwotę w dolarach, aby ustawić próg wydatków.
 6. Po zakończeniu kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.
 7. Po dodaniu powiadomienia o wydatkach dla usługi ustaw opcję Enable (Włącz) na wartość „on” (włączone) dla konkretnego obszaru usług, aby włączyć powiadomienia e-mail.

Uwaga: Powiadomienia nie dotyczą kosztów związanych z klasycznymi usługami infrastrukturalnymi.

Jak wykorzystać kody promocyjne?

Aby wykorzystać kody promocyjne w ramach konta i usług, wykonaj następujące kroki w konsoli.

 1. Przejdź do sekcji Manage > Billing and usage (Zarządzanie > Rozliczenia i użycie), następnie wybierz opcję Promotions (Promocje).
 2. Wprowadź kod promocyjny, następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 3. Przejrzyj szczegóły promocji, następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Po zastosowaniu kodu promocyjnego zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu działania.

Dowiedz się więcej o stosowaniu kodów promocyjnych.

Gdzie są moje środki w wysokości 200 USD?

Aby otrzymać środki w wysokości 200 USD, najpierw musisz zaktualizować konto do modelu płatności według rzeczywistego wykorzystania. Po wykonaniu tej czynności przejdź na stronę użycia w konsoli IBM Cloud, aby sprawdzić, czy przyznano środki w wysokości 200 USD. Można także przejść na stronę ustawień konta, aby przejrzeć aktywne promocje. Promocyjne środki w wysokości 200 USD są przyznawane automatycznie, ale może minąć kilka godzin, zanim będą widoczne na koncie. Środki są dostępne tylko na aktywowanych po raz pierwszy kontach z modelem płatności według rzeczywistego wykorzystania. Nie można za nie nabywać produktów innych firm.

Zacznij od razu

Twoje opcje umożliwiające bezpłatne wypróbowanie usługi IBM Cloud Kubernetes Service