Co zyskujesz

Bezpłatne konto IBM Cloud®

Bezpłatne konto IBM Cloud obejmuje dostęp do ponad 350 produktów. Budowanie aplikacji, sztuczna inteligencja, analiza i inne.

Ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów

Uzyskaj dostęp do ponad 40 zawsze bezpłatnych produktów, które nigdy nie wygasają, w tym baz danych IBM Cloud: IBM® Cloudant® i IBM Db2® on Cloud.

Środki do wykorzystania w wysokości 200 USD

Korzystając z tych dostępnych przez 30 dni środków, możesz wypróbować dowolny element rozwiązania IBM Cloud®. Zostaną automatycznie dodane do Twojego konta po zarejestrowaniu się.

Bezpłatne produkty, które nigdy nie wygasają.

Bezpłatne oferty próbne mają datę ważności. Po wykorzystaniu zasobów poziomu bezpłatnego może także rozpocząć się naliczanie opłat.

Często zadawane pytania

Co obejmuje bezpłatne konto?

Twoje bezpłatne konto w IBM Cloud daje dostęp do ponad 40 produktów, które mają plany cenowe Lite. Oznacza to, że plan jest zawsze bezpłatny. Nigdy nie zostaniesz obciążony kosztami, a plan nigdy nie wygaśnie.

  • W planie Lite można udostępnić jedną instancję dowolnej usługi.
  • Po 10 dniach braku aktywności programistycznej aplikacje są usypiane. Aby je aktywować, wystarczy kontynuować pracę nad nimi.
  • Po 30 dniach braku aktywności programistycznej instancje usług z planem Lite są usuwane.

Dlaczego muszę posiadać kartę kredytową, aby założyć bezpłatne konto?

Aby rozpocząć budowanie na platformie IBM Cloud, należy najpierw utworzyć konto, używając adresu e-mail (adres e-mail nie może być powiązany z istniejącym kontem).

Szczegóły dotyczące sposobu płatności są wymagane z góry, ale płatności nie będą naliczane, dopóki nie skorzystasz z usługi podlegającej fakturowaniu. Na Twojej karcie pojawi się jednak symboliczna blokada w celu sprawdzenia autentyczności karty.

Po wprowadzeniu danych karty kredytowej na ekranie pojawi się komunikat z potwierdzeniem opłaty. Kwota ta jest ustalana przez sprzedawcę, ale zazwyczaj wynosi około 1 USD.

Posiadanie tych informacji na koncie pomaga w bezproblemowym przejściu na płatność wg faktycznego wykorzystania, jeśli się na to zdecydujesz.

Kiedy zostanie naliczona opłata i czy dostanę powiadomienie zanim to nastąpi?

Plany Lite nigdy nie będą obciążone opłatami. Aby jednak korzystać z planów innych niż Lite na poziomie bezpłatnym, wymagana jest aktualizacja do płatności wg faktycznego wykorzystania. Po przekroczeniu progu bezpłatnego poziomu usługi co miesiąc naliczane będą opłaty za wykorzystanie zasobów.

Można ustawić osobne progi wydatków dla konta, kontenera, środowiska wykonawczego, wszystkich usług i konkretnych usług. Automatycznie otrzymasz powiadomienia, gdy Twoje miesięczne wydatki osiągną 80%, 90% i 100% tych progów. Aby skonfigurować powiadomienia o wydatkach, kliknij opcję Manage > Billing and usage (Zarządzaj > Fakturowanie i wykorzystanie), a następnie opcję Spending notifications (Powiadomienia o wydatkach). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie powiadomień o wydatkach.

Jaka jest różnica między zawsze bezpłatnym a bezpłatnym okresem próbnym?

Zawsze bezpłatny – są to produkty z planem Lite, który nigdy nie traci ważności. Zostały one zaprojektowane tak, aby można było bez obaw pracować nad swoimi projektami i aby zapobiegały generowaniu niespodziewanych faktur. Limity w planie Lite są uzależnione od wykorzystania, nigdy nie wygasają i odnawiają się co miesiąc lub jednorazowo. Zobacz wszystkie produkty z planu Lite.

Bezpłatny okres próbny – to okresy próbne w wersji premium. Wymagają one jednak płatności wg faktycznego wykorzystania lub subskrypcji. W zależności od produktu limit może obowiązywać przez określony czas, może być określony na podstawie wykorzystania lub może nigdy nie tracić ważności. Niektóre produkty zaczną być obciążane opłatami, jeśli przekroczysz poziom bezpłatny. Zobacz wszystkie produkty z planu Free.

Co się stanie, gdy moja instancja w ramach planu Lite osiągnie miesięczny limit?

Osiągnięcie jakiegokolwiek limitu dla instancji w ramach planu Lite powoduje zawieszenie usługi na dany miesiąc. Limity dotyczą organizacji, a nie instancji. Nowe instancje, które są tworzone w tej samej organizacji, uwzględniają wykorzystanie w poprzednich instancjach. Limity są zerowane pierwszego dnia każdego miesiąca.

Wykorzystanie można sprawdzić, wybierając w konsoli opcję Manage (Zarządzanie) > Billing and usage (Fakturowanie i wykorzystanie), a następnie opcję Usage (Wykorzystanie). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wyświetlanie wykorzystania.

Gdzie są moje środki w wysokości 200 USD?

Aby otrzymać środki w wysokości 200 USD, najpierw musisz zaktualizować konto do modelu płatności według faktycznego wykorzystania. Po wykonaniu tej czynności przejdź na stronę użycia w konsoli IBM Cloud, aby sprawdzić, czy przyznano środki w wysokości 200 USD. Można także przejść na stronę ustawień konta, aby przejrzeć aktywne promocje. Promocyjne środki w wysokości 200 USD są naliczane automatycznie, ale może minąć kilka godzin, zanim pojawią się na Twoim koncie. Środki są dostępne tylko na aktywowanych po raz pierwszy kontach z modelem płatności według rzeczywistego wykorzystania. Nie można za nie nabywać produktów innych firm.

Jestem studentem. Czy kwalifikuję się do przedłużonego okresu próbnego?

Konta próbne IBM Cloud są dostępne dla wykładowców i studentów z akredytowanych instytucji akademickich. Aby zakwalifikować się do konta próbnego, przejdź do strony IBM Academic Initiative i sprawdź poprawność danych uwierzytelniających instytucji. Konta próbne tracą ważność po 30 dniach.

Jak wykorzystać kody promocyjne?

Przejdź do strony faktur i promocji, wprowadź kod promocyjny, zapoznaj się ze szczegółami promocji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Po zastosowaniu kodu promocyjnego zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu działania.

Pamiętaj, że musisz mieć kartę kredytową przypisaną do konta, aby zastosować kody promocyjne.

Jak mogę oszacować koszty poza warstwą bezpłatną?

Estymator kosztów umożliwia oszacowanie kosztów produktów IBM Cloud® przez dostosowanie planów do swoich potrzeb. Zapoznaj się z katalogiem, aby znaleźć oferty do dodania w celu oszacowania.

Jakiego rodzaju wsparcie otrzymam w ramach bezpłatnego konta?

Otrzymasz bezpłatną pomoc techniczną za pośrednictwem serwisu Stack Overflow (odsyłacz kieruje poza serwis IBM). Możesz otwierać problemy związane z zarządzaniem dostępem, kontami, fakturowaniem i wykorzystaniem.

Zacznij od razu

Dostępne opcje umożliwiające bezpłatne wypróbowanie baz danych IBM Cloud.