Szansa

Obecnie pewne przedsiębiorstwo przetwarza dane o sprzedaży, wykorzystując utrzymywane jezioro danych. Dzięki analizom danych o klientach pozyskuje wiele cennych informacji. Kolejnym zadaniem jest skrócenie pętli informacji zwrotnych z tygodni do minut. Umożliwi to skuteczniejsze podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Pozyskiwanie informacji z danych historycznych

IBM Event Streams służy jako bufor integrujący multum źródeł danych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo z jego jeziorem danych.
Obejmuje to strumienie kliknięć ze strony WWW firmy oraz transakcje z jej rejestrów sprzedaży. Dane te są następnie przetwarzane w celu identyfikacji wzorców, które pomagają planować przyszłe kampanie marketingowe.

Schemat przedstawiający informacje pozyskiwane z danych historycznych za pośrednictwem IBM Event Streams

Dodawanie strumieni danych w czasie rzeczywistym

W celu rozpoznawania sytuacji w czasie rzeczywistym i podejmowania natychmiastowych działań powstają nowe aplikacje do przetwarzania danych strumieniowych.
Aplikacje te subskrybują tematy z rozwiązania Event Streams, nie wymagając przy tym wprowadzania żadnych zmian w systemach zaplecza.

Schemat przedstawiający strumienie danych w czasie rzeczywistym w IBM Event Streams

Adaptacja uczenia maszynowego

Przedsiębiorstwa często zastanawiają się, czy są w stanie przewidywać niektóre sytuacje, zanim będą miały miejsce.
Prognozując zdarzenia przed ich wystąpieniem, firmy zyskują możliwość idealnego dopasowania oferty do potrzeb swoich klientów.

Schemat przedstawiający przewidywanie niektórych zdarzeń w celu lepszej obsługi klientów za pośrednictwem IBM Event Streams

Odkrywanie nowych szans biznesowych

Przedsiębiorstwa wykorzystują istniejące dane do trenowania modeli uczenia maszynowego. Po treningu modele te mogą przetwarzać strumienie danych napływające w czasie rzeczywistym.
Modele pomagają przewidywać przyszłe sytuacje, co z kolei sprzyja rozwojowi działalności.

Schemat przedstawiający odkrywanie nowych szans biznesowych poprzez trenowanie modeli uczenia maszynowego za pośrednictwem IBM Event Streams

Obserwuj i dyskutuj

Skontaktuj się bezpłatnie z inżynierami IBM Distinguished Engineer i specjalistami w zakresie platformy Apache Kafka