Prosty i wszechstronny interfejs użytkownika w IBM Event Streams

Znakomite doświadczenia użytkowników

IBM Event Streams ma prosty w obsłudze, a jednocześnie wszechstronny interfejs użytkownika, który zapewnia kontrolę nad całą infrastrukturą oprogramowania Kafka.

Ten znakomity, stworzony przez IBM interfejs użytkownika obejmuje przeglądarkę komunikatów, panel kontrolny kluczowych wskaźników oraz panel przydatnych narzędzi. Wszystko to pozwala administrować wdrożeniami Kafka, a także je monitorować.

Interfejs użytkownika do obsługi rejestru schematów w IBM Event Streams

Rejestr schematów

IBM Event Streams obsługuje schematy Apache Avro, umożliwiając aplikacjom Kafka wykorzystywanie schematów do sprawdzania poprawności struktur danych oraz kodowania i dekodowania danych. 

W interfejsie użytkownika funkcji rejestr schematów możesz przeglądać poszczególne schematy i ich wersje. Ponadto są one zintegrowane z przeglądarką komunikatów, dzięki czemu możesz zobaczyć sformatowany podgląd pakietu komunikatów.

Interfejs użytkownika do obsługi konektorów systemów korporacyjnych w IBM Event Streams

Konektory systemów korporacyjnych

IBM Event Streams oferuje konektory źródłowe i docelowe Kafka Connect do najpopularniejszych systemów korporacyjnych, takich jak IBM MQ. Wiele konektorów stworzonych przez społeczność Apache zostało przetestowanych i zweryfikowanych w IBM Event Streams, a ich lista znajduje się w katalogu produktów IBM. IBM Event Streams umożliwia również bezpośrednią integrację z licznymi produktami IBM, takimi jak IBM Change Data Capture czy IBM Streams.

Ponadto rozwiązanie IBM Event Streams na platformie IBM Cloud™ jest też ściśle zintegrowane z kluczowymi usługami IBM Cloud, takimi jak IBM Cloud Object Storage i IBM Watson® IoT™ Platform.

Interfejs użytkownika do obsługi skalowalnego interfejsu API REST w IBM Event Streams

Skalowalny interfejs API REST

W celu zapewnienia maksymalnej łączności IBM Event Streams udostępnia interfejs API REST klasy korporacyjnej.  

Przede wszystkim ułatwia skomunikowanie urządzeń i newralgicznych systemów, które samodzielnie nie obsługują klienta Kafka. Aby umożliwić przesyłanie zdarzeń z takich środowisk, IBM Event Streams oferuje wysoce przepustowy, skalowalny interfejs HTTP API REST, który bezproblemowo integruje się z rdzeniem zdarzeń.

Platformy obsługiwane przez IBM Event Streams

Obsługiwane platformy

IBM Event Streams można wdrożyć na platformie Red Hat® OpenShift® Container Platform w środowiskach IBM Cloud lub IBM Cloud Private Kubernetes, które wykorzystują infrastrukturę chmury publicznej lub własny sprzęt przedsiębiorstwa (x86 bądź Linux on IBM Z®).

IBM Event Streams to w pełni zarządzana usługa, wdrażana i obsługiwana przez IBM oraz dostępna w wielu miejscach na całym świecie.

A to nie wszystko

Georeplikacja

Replikacja danych między wdrożeniami IBM Event Streams pozwala przygotować się na wypadek katastrofy i konieczności ich odtwarzania

Środowisko Kafka Connect

Zapewnia dostęp do szerokiej gamy konektorów technologicznych

Monitorowanie

Możliwość połączenia IBM Event Streams z istniejącymi narzędziami do monitorowania, takimi jak Datadog czy Splunk

Comparison Table

Tabela porównawcza
  IBM Event Streams on IBM Cloud IBM Event Streams
Wdrożenie W pełni zarządzana usługa Certyfikowana obsługa kontenerów
Obsługiwane platformy IBM Cloud Red Hat OpenShift
Znakomite doświadczenia użytkowników
Aktualizacje bez zakłóceń
Skalowalny interfejs API REST
Konektory systemów korporacyjnych
Zabezpieczenia klasy korporacyjnej
Georeplikacja   
Rejestr schematów   

Pierwsze kroki z IBM Event Streams w chmurze IBM Cloud

Poznaj korzyści, jakie możesz odnieść, korzystając z IBM Event Streams w chmurze IBM Cloud.