Czy Twoja firma podniesie się po poważnej katastrofie?

Usuwanie skutków katastrof (DR — disaster recovery) postrzegane było dotychczas jako zabezpieczenie techniczne, a zarazem inwestycja bez określonej stopy zwrotu. Jednak korzyści biznesowe z przetwarzania w chmurze są obecnie na tyle duże, że coraz częściej pojawiają się rozwiązania DR oparte na wykorzystaniu chmury.

„Katastrofa” to dzisiaj pojęcie bardzo szerokie — od zdarzeń naturalnych (takich jak huragany, powodzie czy trzęsienia ziemi) po zagrożenia, których sprawcami są ludzie, np. sabotaż pracownika, atak hakerów i kradzież danych.

Przestoje są kosztowne. Skutki katastrofy stanowią ryzyko, którego najlepiej byłoby całkowicie uniknąć, a które na pewno można złagodzić poprzez właściwe planowanie, nadzór i wdrożenie odpowiedniej strategii technicznej.

Zerto Disaster Recovery w chmurze IBM Cloud

Rozwiązanie Zerto Virtual Replication — wdrożone poprzez IBM Cloud i zintegrowane ze środowiskiem IBM Cloud for VMware Solutions obejmującym Cloud Foundation™ i vCenter Server — daje się bezproblemowo zainstalować na platformie VMware vSphere® i wdrożyć w sposób zautomatyzowany. Obciążenia zwirtualizowane są chronione w dowolnie wybranym centrum przetwarzania danych IBM Cloud, które może być dowolnie odległe od chronionego środowiska i jest z nim połączone przez sieć prywatną IBM Cloud.

Rozwiązanie Zerto Virtual Replication może odzyskiwać aplikacje chmurowe przy minimalnej utracie danych, z docelowym punktem odtwarzania (RPO) mierzonym w sekundach i docelowym czasem odtwarzania (RTO) mierzonym w minutach. Zerto Virtual Protection Group (VPG) to jednostka replikacji w postaci grupy maszyn wirtualnych składających się na aplikację.

Ceny zaczynają się od 45 USD za maszynę wirtualną

Korzyści

Icon representing efficiency of cloud for disaster recovery

Wydajność

Do administrowania i zarządzania ciągłością biznesową/usuwaniem skutków katastrof wymagany jest mniej liczny personel

Icon representing cost effectiveness of cloud solutions for disaster recovery

Efektywność kosztowa

Straty finansowe są minimalizowane dzięki szybkiemu przywracaniu sprawności po katastrofalnych zdarzeniach

Icon representing global availability of data centers for disaster recovery

Dostępność na całym świecie

Rozwiązanie możne zostać udostępnione w dowolnym należącym do IBM centrum przetwarzania danych na świecie, co pozwala na spełnienie szczególnych wymogów biznesowych co do lokalizacji

Scenariusze usuwania skutków katastrofy

Rozwiązania do usuwania skutków katastrof oparte na chmurze IBM pomagają w przywracaniu sprawności i zapewnieniu ciągłości biznesowej na skalę korporacyjną. Uwzględniają przy tym aplikacje i systemy działające w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych.

Ilustracja zastosowania Zerto do przenoszenia danych z systemu lokalnego do chmury na potrzeby usuwania skutków katastrofy

Z systemu lokalnego do IBM Cloud

Ilustracja przenoszenia danych z jednego centrum przetwarzania danych IBM Cloud do innego na potrzeby usuwania skutków katastrofy

Z IBM Cloud do IBM Cloud

Ilustracja migracji danych do chmury IBM Cloud

Migracja do IBM Cloud

Ilustracja przenoszenia danych z innej chmury do IBM Cloud

Z innej chmury do IBM Cloud

Informacje pokrewne

Jak chmura pomaga w usuwaniu skutków katastrofy

Innowacyjne firmy chronią swoją podstawową działalność w chmurze, korzystając z rozwiązania Zerto Virtual Replication.

Więcej szczegółów o rozwiązaniach Zerto do usuwania skutków katastrof

Poznaj funkcje rozwiązania i przypadki użycia IBM Cloud. Dowiedz się, jak firmy przyspieszają działanie swoich infrastruktur IT.

Już dziś zarejestruj się, aby skorzystać z IBM Cloud Lite

Zarejestruj się, aby bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z IBM Cloud w postaci usługi IBM Cloud Lite. Poznaj dostępne usługi i zacznij tworzyć własną aplikację WWW lub mobilną.