Weź udział w serii webinarów IBM poświęconych najnowszym technologiom chmurowym

Dlaczego warto wybrać chmurę IBM?

Osiągaj cele w zakresie ciągłości i zachowania zgodności z pomocą jednolitego systemu zarządzania i bezpieczeństwa.

Wypróbuj opcję bezpłatnej replikacji danych w ponad 60 centrach przetwarzania danych IBM Cloud™ na całym świecie i korzystaj z szeroko dostępnej architektury strefowej, działającej w wielu regionach.

Użyj własnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków katastrof lub za jednym kliknięciem skorzystaj z rozwiązań oferowanych przez IBM Cloud i VMware.

Levitar i IBM

  • Usuwanie skutków katastrof w środowiskach klientów szybsze o ponad 50%
  • Czas wdrożenia skrócony z tygodni do godzin

 

Firma Levitar znacznie przyspieszyła proces dostarczania aplikacji i zmniejszyła koszty środowiska informatycznego, decydując się na migrację swoich systemów tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków katastrof do środowiska IBM Cloud.

Tworzenie kopii zapasowych i usuwanie skutków katastrof

Nawet krótki przestój może obniżyć konkurencyjność Twojej firmy. Przygotuj plan ciągłości biznesowej, obejmujący tworzenie kopii zapasowych w chmurze i usuwanie skutków katastrof w Twoich kluczowych systemach IT — nie ponosząc kosztów dublowania infrastruktury. Skorzystaj na bezpieczeństwie i odporności, jakie daje IBM Cloud, i zmniejsz ryzyko przestojów i utraty wrażliwych danych.

Produkty

IBM Cloud Backup

Zautomatyzowany proces tworzenia kopii zapasowych chroni aplikacje w chmurze IBM Cloud

IBM Spectrum® Protect Plus

Nowoczesny system ochrony danych dla maszyn wirtualnych, baz danych i kontenerów

Veeam

Tworzenie kopii zapasowych i usuwanie skutków katastrof dla zwirtualizowanych i niezwirtualizowanych obciążeń

Zerto

System usuwania skutków katastrof dla Twoich newralgicznych środowisk zwirtualizowanych

Actifio GO w IBM Cloud

Zarządzanie kopiami danych jako usługa — umożliwia tworzenie kopii zapasowych, usuwanie skutków katastrof, migrację i powielanie baz danych

IBM Resiliency Services®

Doradztwo w zakresie ciągłości biznesowej i w pełni zarządzane usługi zapewniające ochronę danych — w tym tworzenie kopii zapasowych, usuwanie skutków katastrof, orkiestrację i odporność na zagrożenia cybernetyczne