Jak zintegrować narzędzie DevOps Insights z aplikacją Jenkins?

Zacznij od utworzenia nowego łańcucha narzędzi lub dodania narzędzia DevOps Insights do istniejącego łańcucha. Dowiedz się więcej o łańcuchach narzędzi. Zainstaluj wtyczkę Jenkins na swoim serwerze Jenkins i skonfiguruj swój projekt Jenkins, aby przekazywać wyniki testów do narzędzia DevOps Insights, automatycznie oceniać jakość kompilacji w poszczególnych punktach kontrolnych i śledzić ryzyko związane z wdrażaniem. Przykładowy projekt Jenkins można zobaczyć w serwisie GitHub.

Szczegółowa dokumentacja na temat integracji aplikacji Jenkins dostępna jest na stronie Jenkins wiki.

Jak dodać narzędzie DevOps Insights do istniejącego procesu w chmurze IBM Cloud?

Narzędzie Insights można dodać do łańcucha narzędzi, korzystając z funkcji dodawania nowego narzędzia. Szczegółowe informacje zawiera „Krok 1” opisany w tej dokumentacji. W tym szczegółowym kursie pokazano, jak zrobić to w praktyce.

Jak zintegrować narzędzia spoza chmury IBM Cloud (np. Travis CI, Concourse, IBM UrbanCode® Deploy itp.)?

W tym szczegółowym kursie w serwisie npm pokazano, jak zintegrować dane kompilacji, testów i wdrażania z produktem DevOps Insights.

Jak korzystać z narzędzia DevOps Insights w chmurze prywatnej?

Dopóki dane testów, kompilacji i wdrażania są dostępne dla narzędzia DevOps Insights, możesz go używać w dowolnej chmurze. Dowiedz się więcej w serwisie npm.

Jak zintegrować narzędzie DevOps Insights z aplikacją UrbanCode?

Aby móc wyświetlać informacje z serwerów IBM UrbanCode Deploy w narzędziu DevOps Insights, wymagana jest instancja programu DevOps Connect w systemie, który może połączyć się z serwerami IBM UrbanCode Deploy. Tym systemem może być komputer fizyczny lub maszyna wirtualna.

Dodaj narzędzia IBM UrbanCode Deploy i DevOps Insights do istniejącego łańcucha narzędzi DevOps w produkcie IBM Cloud albo utwórz nowy łańcuch narzędzi. Następnie otwórz narzędzie IBM UrbanCode Deploy, wejdź w ustawienia i kliknij przycisk „Setup”. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie „Setup Instructions” dotyczącymi instalacji programu DevOps Connect i jego połączenia z narzędziem DevOps Insights. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja.

Gdzie można znaleźć informacje o cenach?

Postaw pierwsze kroki z rozwiązaniem DevOps Insights w kilka minut

Już dziś zacznij ulepszać swoje aplikacje oraz procesy ich tworzenia i eksploatacji.