Funkcje rozwiązania DevOps Insights

Analiza ryzyka wdrażania

Dowiedz się więcej

Informacje o ryzyku związanym z wdrożeniem są jak sieć bezpieczeństwa dla procesu ciągłego dostarczania. Funkcja umożliwia analizę wyników pochodzących z testów jednostkowych, testów funkcjonalnych, skanów aplikacji i narzędzi oceniających stopień przetestowania kodu na określonych etapach procesu wdrażania i zapobiega przedostawaniu się do wersji ryzykownych zmian.

Dynamika zespołu (beta)

Dowiedz się więcej

Dzięki analizie procesów współtworzenia kodu funkcja oceny dynamiki zespołu pozwala zaobserwować, w jaki sposób członkowie zespołu współpracują ze sobą i pomaga odnaleźć sposoby polepszenia tej współpracy.

Informacje dla programistów (beta)

Dowiedz się więcej

Dzięki tej funkcji możliwa jest kompleksowa ocena dojrzałości projektu. Opcja pozwala identyfikować pliki o dużej podatności na błędy oraz wyświetlać stopień zgodności projektu z praktykami programistycznymi.

Korzyści z rozwiązania DevOps Insights

Szybki start

Aby rozpocząć, potrzebne jest jedynie konto IBM Cloud.

Dowolność w wyborze chmury

Twoja aplikacja może działać w każdym środowisku.

Możliwość korzystania z własnych narzędzi

Rozwiązanie zapewnia integrację z popularnymi narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins, oraz innymi narzędziami do tworzenia oprogramowania. Narzędzia mogą być wdrożone lokalnie lub w chmurze.

Integracja

Idealnie współdziała z produktem IBM Continuous Delivery.

Postaw pierwsze kroki z rozwiązaniem DevOps Insights w kilka minut

Już dziś zacznij ulepszać swoje aplikacje oraz procesy ich tworzenia i eksploatacji.