Analityk ESG testuje IBM Decision Optimization for Watson Studio