Analityk ESG testuje IBM Decision Optimization for Watson Studio

Jak to rozwiązanie może pomóc Twojej firmie

IBM Decision Optimization for Watson Studio umożliwia zespołom ds. analizy danych wykorzystywanie analiz preskrypcyjnych i tworzenie rozwiązań przy użyciu połączonych technik uczenia maszynowego i optymalizacji. 

Oferowane rozwiązanie można nabyć oddzielnie, jako część produktu IBM Watson Studio Premium for IBM Cloud Pak for Data, który obsługuje środowiska wielochmurowe. Jest ono również dostępne na platformie IBM Cloud®.

Produkt pozwala podejmować lepiej umotywowane decyzje dzięki narzędziom takim jak asystent modelowania i wizualne panele kontrolne, które skracają czas tworzenia modeli, mechanizmy optymalizacji do szybkiego rozwiązywania modeli, a także narzędzia do analizy typu „co-jeśli” służącej do oceniania wielu scenariuszy.

Korzyści z rozwiązania Decision Optimization for Watson Studio

Efektywność operacyjna

Obejrzyj wideo (08:42)

Rozwiązanie łączy techniki matematyczne i techniki AI, aby pomagać w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych, które obejmują wiele zmiennych, kompromisy i złożone ograniczenia. Integracja z produktem IBM Watson® Studio pozwala połączyć techniki optymalizacji i uczenia maszynowego z możliwościami zarządzania modelami i funkcjami wdrażania. Ułatwia optymalizację skomplikowanych procesów podejmowania decyzji biznesowych, tak aby zwiększać zwrot z inwestycji w różnych branżach.

Łatwe wdrażanie modeli na platformie IBM Watson Machine Learning

Obejrzyj wideo (05:04)

Zespoły ds. analizy danych mogą szybko tworzyć i oceniać modele optymalizacji w zunifikowanym środowisku współpracy. Z kolei poprzez wdrażanie modeli na platformie IBM Watson Machine Learning rozwiązanie pomaga również w szybkim przygotowywaniu i ocenianiu aplikacji prototypowych oraz skalowaniu ich w środowisku produkcyjnym.

Rozwiązywanie wielu różnych problemów decyzyjnych

Odwiedź stronę produktu

Rozwiązania IBM Decision Optimization wykorzystują zaawansowane mechanizmy programowania matematycznego i programowania ograniczeń, które umożliwiają rozwiązywanie problemów biznesowych wszelkich klas w różnych domenach. Wykorzystaj solvery IBM® CPLEX®, które w wielu organizacjach służą do uruchamiania newralgicznych aplikacji decyzyjnych. Solvery IBM CPLEX pomagają w rozwiązaniu poważnych, rzeczywistych problemów związanych z optymalizacją w krótkim czasie, czego wymaga się od nowoczesnych, interaktywnych aplikacji do optymalizacji decyzji.

Uproszczony proces tworzenia modeli optymalizacji

Obejrzyj wideo (07:06)

Korzystaj z asystenta modelowania, który poprowadzi Cię przez proces tworzenia modeli optymalizacji w zakresie planowania i przypisywania zasobów. Asystent modelowania wykorzystuje interakcje prowadzone w języku naturalnym do definiowania celów i ograniczeń dla modelu. Nie trzeba więc pisać żadnego kodu. Na początek wprowadza dane, po czym przystępuje do analizy ograniczeń towarzyszących problemowi, który chcesz rozwiązań.

IBM Watson Studio oferuje analitykom danych kompletny zestaw narzędzi opartych na technologiach Open Source i rozwiązaniach IBM. Łączy zespoły ds. analizy danych ze społecznością podobnych im osób oraz zapewnia skalowalność i większe bezpieczeństwo – dzięki temu produkt można łatwo dostosować pod kątem licznych zastosowań. Integracja możliwości optymalizacji w rozwiązaniu IBM Watson Studio pozwala na zespołom na szybkie skalowanie aplikacji prototypowych i wdrażanie modeli optymalizacji w środowisku produkcyjnym.

Mądrzejsza i szybsza praca zespołowa

Obejrzyj wideo (06:27)

Twórz modele optymalizacji w prosty sposób, poprzez programowanie w języku Python lub z pomocą asystenta modelowania. Udostępniaj graficzne panele kontrolne analitykom biznesowym, którzy zweryfikują potencjalne korzyści zapewniane przez modele. Testuj wiele scenariuszy przy użyciu zaawansowanych funkcji wizualizacji. Wdrażaj sprawdzone modele i mechanizmy optymalizacji jako mikrousługi, do których użytkownicy biznesowi mogą uzyskiwać dostęp z poziomu swoich aplikacji.

Opinie klientów