Analizy dla decydentów biznesowych

IBM® Decision Optimization Center udostępnia konfigurowalną platformę, która wspiera osoby podejmujące decyzje biznesowe — m.in. naukowców, programistów, analityków, menedżerów odpowiedzialnych za podstawową działalność przedsiębiorstwa, planistów i twórców harmonogramów. Rozwiązuje trudne problemy towarzyszące przygotowywaniu planów i rozkładu pracy przy użyciu zaawansowanych analiz. Decision Optimization Center przyczynia się do ograniczenia pracochłonności, czasochłonności i ryzyka związanego z tworzeniem zindywidualizowanych rozwiązań optymalizujących wyniki biznesowe. Pomaga decydentom w podejmowaniu lepiej przemyślanych decyzji i korzystnie wpływa na zwrot z inwestycji (ROI), łącząc dane i analizy z nowoczesną technologią optymalizacji.

Wyróżnione cechy i funkcje

Praktyczne, mądre i wspólne decyzje

Zamieniaj wnioski pozyskiwane z danych w działania biznesowe, korzystając z funkcji analiz preskryptywnych. Sprawdzaj skutki decyzji podejmowanych w niepewnym środowisku dzięki zaawansowanym możliwościom, jakie daje analiza typu „co-jeśli”. Udostępniaj scenariusze na potrzeby wspólnego podejmowania decyzji w oparciu o ujednolicone i spójne dane. Z łatwością wizualizuj wyniki, korzystając z widoków takich jak tabele przestawne i wykresy Gantta.

Uproszczone decyzje dzięki solverom IBM ILOG CPLEX

Korzystaj z oferowanych przez IBM solverów optymalizacyjnych klasy korporacyjnej, które odznaczają się znakomitą wydajnością i pomagają w podejmowaniu decyzji w wyznaczonych ramach czasowych. IBM ILOG® CPLEX® Optimizer to szybkie, wyjątkowo niezawodne i wszechstronne rozwiązanie do błyskawicznego znajdowania optymalnych rozwiązań problemów związanym z planowaniem, tworzeniem harmonogramów i przydzielaniem zasobów. Zaawansowane solvery optymalizacyjne bazują na wieloletnim doświadczeniu badawczo-rozwojowym wysoce wykwalifikowanych matematyków.

Nowoczesny, przystępny dla użytkowników interfejs WWW

Masz do dyspozycji szeroki zestaw gotowych do użycia komponentów, dzięki którym szybko udoskonalisz aplikacje, takie jak zsynchronizowane panele kontrolne. Możesz też korzystać z wbudowanych funkcji wizualizacji, dostępnych w komponentach interfejsu użytkownika, na potrzeby aplikacji wspierających proces decyzyjny. Z kolei gotowe szablony ułatwiają konfigurowanie rozbudowanych wykresów i schematów.

Szybsze, bardziej ekonomiczne dostarczanie aplikacji

Korzystaj z otwartej architektury opartej na standardach, żeby ograniczać pracochłonność i czasochłonność zadań oraz ryzyko związane z tworzeniem aplikacji niestandardowych. Z łatwością odwzorowuj korporacyjne bazy danych w tabelach danych aplikacji. Zaawansowane wbudowane funkcje wizualizacji pomagają regularnie uzyskiwać od użytkowników biznesowych informacje zwrotne w trakcie prac programistycznych.

Wdrażaj w dowolnym miejscu

Szybkie przejście od weryfikacji koncepcji do fazy produkcyjnej dzięki wielu opcjom wdrażania — w chmurze lub lokalnie z pomocą rozwiązań Docker-compose, Kubernetes, Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud®.

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Skontaktuj się z nami — chętnie pomożemy decydentom w Twojej firmie podejmować lepiej przemyślane i uzasadnione decyzje.