Czy IBM oferuje narzędzie ułatwiające migrację danych lokalnych do hurtowni IBM Db2® Warehouse on Cloud?

Tak. IBM Lift pozwala w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób przenosić dane z lokalnej hurtowni w centrum przetwarzania danych do chmury IBM Cloud™. Więcej informacji można znaleźć na stronie migracja danych według IBM.

Czy rozwiązanie IBM Db2 Warehouse on Cloud obsługuje środowisko NoSQL?

Tak. Rozwiązanie IBM Db2 Warehouse on Cloud współpracuje z bazą danych IBM Cloudant. Pozwala w łatwy sposób synchronizować dane JSON znajdujące się w bazie Cloudant z ustrukturyzowanymi danymi hurtowni danych w chmurze. Dzięki temu tradycyjne inteligentne narzędzia analityczne i analizy są dostępne w hurtowaniach danych. A ponieważ rozwiązanie IBM Db2 Warehouse on Cloud ma wbudowane w bazy danych algorytmy predykcyjne, klienci pracujący w środowisku Cloudant mogą bez przeszkód analizować przechowywane dokumenty JSON.

Jakie przykładowe algorytmy są dostępne w produkcie IBM Db2 Warehouse on Cloud?

Hurtownia danych w chmurze oferuje algorytmy do regresji liniowej, grupowania (drzewa decyzyjnego, k-średnich) i obsługi rozszerzeń geoprzestrzennych zgodnych z ESRI.

Jakie certyfikaty bezpieczeństwa posiada produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud?

Produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud jest zgodny z wieloma standardami bezpieczeństwa, w tym ISO 27001 i SOC 2. Więcej informacji zawiera przygotowany przez nas dokument na temat zgodności.

Czy produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud jest zgodny z wymogami ustawy Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)?

Tak. Oferowane przez produkt IBM Db2 Warehouse plany SMP Medium, SMP Large i MPP Small spełniają wymogi ustawy HIPAA.

Czy produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud jest zgodny z systemem Oracle?

Tak. Na formularzu zamówienia należy wskazać, czy produkt ma być zgodny z systemem Oracle.

Czy produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud będzie współpracować z moim dotychczasowym rozwiązaniem IBM PureData System for Analytics?

Tak. Zdecydowaną większość obciążeń PureData System for Analytics można bezproblemowo przenieść do hurtowni Db2 Warehouse on Cloud. W przypadku bardziej złożonych obciążeń możesz skorzystać z oferowanych przez IBM bezpłatnych narzędzi, które ułatwiają sprawną migrację.

Jak połączyć hurtownię Db2 Warehouse on Cloud z aplikacją analityczną?

Poniższy, 6-minutowy materiał wideo prezentuje, w jaki sposób można połączyć hurtownię danych w chmurze z narzędziem do analiz biznesowych, takim jak IBM Cognos Analytics, aby uzyskać dostęp do danych i stworzyć prosty panel kontrolny.

Czy produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud zapewnia wysoką dostępność?

Tak. Plany MPP Small i MPP Large obsługują węzeł zapewniający wysoką dostępność. Jeśli jeden z węzłów ulegnie awarii, jego zadania przejmą pozostałe węzły chmurowej hurtowni danych w klastrze. Klaster wymaga przestoju w celu zrestartowania niesprawnego węzła.

Jakie narzędzia ETL i do wizualizacji danych są obsługiwane przez produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud?

Produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud świetnie współpracuje z wieloma narzędziami ETL i do wizualizacji danych, takimi jak Tableau, Looker, Cognos, IBM Watson Analytics, Watson Studio, Informatica, IBM DataStage czy Aginity Workbench.  Ponadto produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud udostępnia do bezpłatnego pobrania sterowniki JDBC i ODBC.

Jak wdrożyć produkt IBM Db2 Warehouse on Cloud tak, aby w elastyczny sposób przydzielać zasoby obliczeniowe i pamięciowe?

Poniższy 5-minutowy materiał wideo prezentuje elastyczne i potężne możliwości planu Flex Performance. Przedstawia poszczególne kroki wdrażania hurtowni danych w chmurze i sposób, w jaki można niezależnie skalować zasoby obliczeniowe i pamięciowe instancji. Pozwala także zapoznać się z samoobsługową funkcją tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych.

Czym się różnią plany „Flex” i „Flex Performance”?

Mimo że oba plany umożliwiają elastyczne, niezależne skalowanie węzłów pamięciowych i obliczeniowych, plan „Flex” przeznaczony jest dla obciążeń z pamięcią masową o wysokiej gęstości, a plan „Flex Performance” do zastosowań intensywnych obliczeniowo, które przedkładają wydajność ponad gęstość pamięci masowej.

Czy moje dotychczasowe uprawnienia do IBM Db2 mogą służyć do uzyskiwania dostępu do wybranych usług Db2 on Cloud i Db2 Warehouse on Cloud?

Tak. Więcej informacji na ten temat zawiera dokument Announcement Letter 218-145.

Weryfikacje koncepcji

Czy wiesz, że IBM oferuje weryfikacje koncepcji Db2 Warehouse on Cloud w Twoim przedsiębiorstwie?