Plany cen

Lite

Umożliwia prace programistyczne i ocenę programu IBM Db2® on Cloud — bez kosztów i bez ograniczeń czasowych. Współużytkowany system wielogrupowy, 100 MB pamięci masowej na dane i 5 jednoczesnych połączeń.

Flex (rekomendowany)

Jedna baza danych na każdą instancję usługi z 4 GB pamięci RAM i 1 rdzeniem na serwerze wirtualnym. Zapewnia 2 GB pamięci masowej na dane i dzienniki. Możliwość skalowania pamięci RAM i masowej (wysoka dostępność opcjonalna).

Plany Precise Performance

Plany te przewidują jedną bazę danych SQL na każdą instancję usługi na dedykowanym serwerze wirtualnym (lub serwerze fizycznym w przypadku planów Price Performance 1400 i Price Performance 10000).

Szczegółowe informacje o cenach

Produkt Db2 on Cloud jest oferowany w ramach chmury IBM Cloud™. Szczegółowe informacje na temat cen produktu Db2 on Cloud, w tym na temat wersji Lite, można znaleźć w tabeli cen dla różnych regionów. Dodatkowe informacje na temat obszernych modeli i strategii cenowych IBM można znaleźć na stronie przeglądu cenowego platformy IBM Cloud.

Ponadto IBM oferuje klientom model BYOL (Bring Your Own License), czyli pozwala im korzystać z własnych licencji na produkt Db2 on Cloud. W ten sposób zapewnia dostęp do wybranych usług za niższą cenę, jeśli masz już uprawnienia do produktów Db2 Developer, Db2 Advanced Edition i Db2 Workgroup Edition. Dodatkowe informacje zawiera dokument Announcement Letter 218-145.

Rozpocznij

Zacznij programować z IBM Db2 on Cloud już teraz, wybierając bezpłatną wersję tej bazy danych.