Czym jest Databases for Redis?

IBM Cloud™ Databases for Redis pozwala rozwiązywać trudne problemy z danymi za pomocą liczników, kolejek, list i hiperdzienników.

Charakterystyka Databases for Redis

W pełni zarządzane rozwiązanie

Programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji zamiast zajmować się kwestiami wysokiej dostępności, kopii zapasowych, rejestrów, monitorowania i skalowania, konfiguracją sprzętu czy instalacją poprawek dla oprogramowania. IBM umożliwia natychmiastową integrację z produktami IBM Identity and Access Management i IBM Cloud Activity Tracker, aby zwiększyć zakres kontroli i nadzoru nad dostępem.

Zwiększone bezpieczeństwo

Wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Integracja z narzędziem IBM Key Protect pozwala wprowadzić własny klucz szyfrowania pamięci dyskowej. Wszystkie przesyłane dane są zabezpieczane za pomocą protokołu TLS, a dane w spoczynku są zawsze domyślnie szyfrowane. Kopie zapasowe baz danych są automatycznie szyfrowane w spoczynku, dodatkowy mechanizm kontrolny mogą stanowić białe listy adresów IP. Usługa jest zgodna z wymogami normy SOC 2 (typ 1) i ustawy Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Elastyczne skalowanie

Rozwiązanie Databases for Redis umożliwia skalowanie pamięci dyskowej i RAM niezależnie, tak aby ułatwić znalezienie konfiguracji adekwatnej do wymogów aplikacji. Możesz rozpocząć od małej konfiguracji i stopniowo ją rozbudowywać dzięki możliwości wywoływania interfejsu API w dowolnej chwili.

Zgodność z oprogramowaniem Open Source

Usługa jest zgodna z interfejsami API Redis, formatami danych i klientami Redis, co oznacza, że aplikacje, które już korzystają ze składnicy Redis, mogą w łatwy sposób używać Databases for Redis jako dającego się błyskawicznie wdrożyć zamiennika.

Wysoka dostępność

Konfiguracja standardowa obejmuje dwa podzbiory danych opracowane pod kątem wysokiej dostępności, tak aby sprostać wymogom umów SLA na poziomie 99,95%. Wszystkie wdrożenia korzystają z wielu stref dostępności, z trzema centrami przetwarzania danych w wybranym regionie, jeśli tylko są one dostępne. IBM oferuje pojedynczy punkt końcowy z myślą o łatwości obsługi, natomiast zamknięty w obudowie system stworzono z myślą o bezawaryjności i niezawodności.

Automatyzacja

Błyskawiczne przechodzenie od rozmów przy tablicy konferencyjnej po konkretne działania w środowisku produkcyjnym dzięki konsoli zarządzania, interfejsowi wiersza komend (CLI) i interfejsowi API REST. Konsola zarządzania oferuje takie funkcje, jak ustawienia bazy danych i administrowanie kopiami zapasowymi, a z kolei interfejsy CLI i API obsługują zdarzenia związane z cyklem życia bazy danych, m.in. udostępnianie, usuwanie, tworzenie użytkowników i skalowanie. IBM udostępnia Redli na zasadach Open Source, w postaci interfejsu CLI opartego na języku Go. Ponadto rozwiązanie obsługuje interfejs wiersza komend redis-cli przy użyciu programu stunnel. Rozwiązanie Databases for Redis oferuje także opcje administrowania w chmurze dostępne w ramach wtyczki IBM Cloud CLI.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Baza danych jako pamięć podręczna

Korzystaj z pamięci podręcznej razem z bazą danych, aby ograniczać obciążenia w składnicy danych, skracać czas reakcji odczuwany przez użytkowników końcowych, a także skalować funkcje odczytu/zapisu aplikacji.

Dowiedz się więcej

Schemat architektury bazy danych jako pamięci podręcznej

Liczniki i kolejki

Analizuj i obserwuj wskaźniki aplikacji, monitorujące m.in. wzrost liczby użytkowników, logowania i rankingi.

Dowiedz się więcej

Schemat architektury liczników i kolejek

Pierwsze kroki z IBM Cloud Databases for Redis