Przegląd

Transformacja biznesowa zaczyna się tutaj

W pełni zarządzana baza danych MySQL: stworzona z myślą o obciążeniach o newralgicznym znaczeniu dla działania firmy i oferująca pewną wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i standard de facto dla aplikacji WWW.

Najpopularniejsza relacyjna baza danych MySQL typu open source ułatwia wdrażanie, obsługę i skalowanie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury.

Skup się na aplikacjach i rozwoju biznesu, a nie na zarządzaniu bazami danych dzięki w pełni zarządzanej usłudze MySQL.

Przykłady użycia

Hybrydowe OLTP i OLAP

diagram architektury dla obciążeń hybrydowych OLTP i OLAP

Hybrydowe obciążenia OLTP i OLAP

Jednoczesne wykonywanie obciążeń transakcyjnych (OLTP) i obciążeń związanych z przetwarzaniem danych operacyjnych w czasie rzeczywistym (OLAP) w ramach jednej platformy bazodanowej.

Aplikacje stworzone dla chmury

diagram architektury dla aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Aplikacje stworzone dla chmury

Zwiększenie sprawności działania dzięki nowoczesnym, opartym na MySQL aplikacjom od początku przeznaczonym dla chmury. Udostępnianie zasobów w celu wspierania nowych możliwości pojawiających się w otoczeniu biznesowym przy jednoczesnej automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem.

Mikrousługi

diagram architektury dla mikrousług

Mikrousługi

Budowanie małych, niezależnych i luźno powiązanych aplikacji WWW opartych na mikrousługach z niezawodną, elastyczną bazą danych MySQL.

Korzyści

Dlaczego warto wybrać IBM Cloud?

Zarządzana usługa MySQL pozwala na uproszczenie zarządzania i konserwacji infrastruktury oraz serwera bazy danych. Umożliwia także szybkie automatyzowanie rutynowych zadań.
Funkcja Samodzielny system MySQL IBM Cloud® Databases for MySQL
Automatyczne skalowanie
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w zadanym momencie na potrzeby odtwarzania
Wysoka dostępność z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) na poziomie 99,99% w trzech centrach danych w wielostrefowym regionie IBM Cloud®
Automatyczne, aktualizacje i poprawki dotyczące bezpieczeństwa stosowane podczas pracy
Natychmiastowa integracja z serwerem wirtualnym IBM Cloud® for VPC
Natychmiastowe udostępnianie z konfiguracjami zgodnymi z najlepszymi praktykami branżowymi
Przejrzyste zarządzanie systemem operacyjnym, bezpieczeństwo i aktualizacje
Pozyskiwanie i konserwacja serwerów oraz zarządzanie nimi
Użycie własnego klucza szyfrowania dla danych podczas ich przechowywania
Rodzime monitorowanie i integracja kontroli
Bezproblemowa integracja z usługami w zakresie obserwowalności

Cechy

Niezawodność. Konfigurowalność. Otwartość.

W pełni zarządzana baza danych MySQL

IBM zarządza kopiami zapasowymi, odczytywaniem replik, rejestrowaniem, monitorowaniem, skalowaniem i innymi funkcjami.

Wysoka dostępność

Wdrożenia MySQL wykorzystują wiele stref dostępności, aby zapewnić SLA na poziomie 99,99%.

Zaawansowana ochrona

Dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania. Zgodność z wymaganiami HIPAA i RODO.

Łatwe skalowanie

Niezależne skalowanie dysków w celu dopasowania się do dynamicznych wymagań aplikacji dzięki łatwemu w użyciu automatycznemu skalowaniu i rozliczaniu godzinowemu.

Automatyzacja

Działanie na skalę globalną dzięki zintegrowanym narzędziom w modelu Infrastruktura jako kod, dostępnym bez dodatkowych opłat.

Elastyczne opcje

Oddzielne skalowanie dysków, pamięci RAM i procesorów wirtualnych bez konieczności migrowania klas instancji.

Powiązane produkty

IBM Cloud Pak® for Data

Budowanie infrastruktury danych łączącej odseparowane dane w środowisku chmury hybrydowej bez konieczności ich przenoszenia.

IBM Cloud® Code Engine

Uruchamianie aplikacji, zadań wsadowych lub kontenerów na zarządzanej platformie bez serwera.

IBM Cloud® Databases for PostgreSQL

Bogata w możliwości, obiektowo-relacyjna baza danych typu open source, która jest wysoce konfigurowalna.